Ankara

"Binalarda enerji verimliliğinin artırılması"

13:09 01 Ekim 2015
"Binalarda enerji verimliliğinin artırılması"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin, "Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi" ile yeni inşa edilecek binaların daha iyi tasarlanması ve mevcut binaların ihtiyaç ve bina tipoloji analizlerinin ardından iyileştirme kriterlerinin oluşturulmasıyla binalarda enerji verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen "Binalarda enerji Verimliliğinin artırılması için teknik yardım projesi"nin açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Merdin, enerjinin ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji tüketiminin nüfus, sanayileşme, kentleşme ve teknolojiyle birlikte giderek artmaya başladığını vurgulayan Merdin, "Enerji ihtiyacımızın artmasına karşılık enerji üretiminde kullanılan kaynakların giderek azalmakta olması, aynı zamanda enerjiden kaynaklı sera gazlarının iklim değişikliği ve küresel ısınma üzerindeki etkisi, bizim yaşam standardımızı da düşürmeden enerjiyi verimli kullanmamızı zorunlu tutmaktadır" dedi.   

Merdin, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 75 milyar dolar enerji tüketiminin yüzde 75'ini ithal ettiğini aktararak, bu durumun Türkiye'nin diğer ülkelerle rekabetini zorlaştırdığını belirtti. 

Başta konutlar olmak üzere binaların enerji tüketiminde önemli bir yer işgal ettiğini söyleyen Merdin, şunları ifade etti:

"Ülkemizde inşaat sektöründe enerji verimli sürdürülebilir uygulamalara önem verilmekte olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak sürdürülebilir, enerji verimli marka şehirler oluşturmaya yönelik bir yol haritası belirledik. Enerji verimli binalar Bakanlık olarak üzerinde durduğumuz kentsel dönüşüm için önemli bir unsurdur. Bakanlık olarak kentsel dönüşüm ile hedeflediğimiz marka şehirler enerji verimli ve çevreci, kentsel yaşam alanlarına değer katan sürdürülebilir bina yaklaşımı ile inşa edilecektir.

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi ile yeni inşa edilecek binaların daha iyi tasarlanması ve mevcut binaların ihtiyaç ve bina tipoloji analizleri yapılarak iyileştirme kriterleri oluşturulması yoluyla binalarda enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda ülkemizde bina sektöründe enerji verimliliğinin artırılması ile ekonomik kazanç sağlamak ve iklim değişikliğine ve enerji tedarik güvenliğine olumlu katkı sağlamak hedeflenmektedir."

Proje dahilinde okul, hastane, konut ve ofis gibi farklı bina tipolojilerindeki binalarda enerji verimliliği kriterleri belirleneceğini söyleyen Merdin, şöyle dedi:

"Bu kriterlerin uygulanmasında rol alacak bina sektöründeki teknik personel ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesinden sorumlu olan yerel yönetimlerin uygulama kapasitelerinin artırılması eğitimler düzenlenecektir. Hem yeni binaların tasarlanması ile inşasında hem de mevcut binaların yenilenmelerinde bu kriterlerin uygulanması ile bina sektöründe kullanılan enerjide azaltım sağlanacaktır. 

Mevcut binalarda enerji kullanımında önemli azaltıma ulaşmada, sistematik ve kontrollü olarak binaların büyük ölçekli iyileştirilmesi önemlidir. Aynı zamanda binalarda yapılacak bu iyileştirmeler tüm inşaat sektörü için bir pazar oluşturacaktır. Bakanlıkların, yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının projeye dahil olması, enerji verimliliği konusunda farkındalığın artması ve uygulanmanın yayılması açısından bakanlığımızca ayrıca önem verilmektedir."

 

YORUMLAR

Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.