Akademik kadro atamaları YÖK'te

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına atanacaklarla ilgili yönetmelik taslağı YÖK'te görüşülüyor.

Akademik kadro atamaları YÖK'te
Akademik kadro atamaları YÖK'te
GİRİŞ 21.07.2008 19:02 GÜNCELLEME 21.07.2008 19:02

Söz konusu yönetmelik taslağına merkezi sınavdan muaf olan bazı kişiler için de merkezi sınavda başarılı olma şartı konuldu.

“Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda yada Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” taslağı YÖK Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Mevcut yönetmelikte, bazı derecelere sahip kişiler için merkezi sınavda başarılı olma şartı aranmazken, taslakta her derecedeki aday içi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nda (ALES) başarılı olma şartı getiriliyor.

Mevcut yönetmelikte doktora derecesine sahip olanlarda merkezi sınavdan muaf olurken, taslakta, doktora derecesine sahip olanlara da merkezi sınavda başarılı olma şartı aranacak.
Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarına da merkezi sınava katılma şartı getirildi.

Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekiyor.

Lisans ve üstü düzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların ise KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekiyor.
Mevcut yönetmelikte meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmazken, taslakta meslek yüksekokullarına atanacak öğretim görevlilerinden aranacak şartların YÖK tarafından belirleneceği hükmü yer aldı.

Taslakta, araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda lisans mezunları için 27, yüksek lisans mezunları için 29, doktora öğrencileri için ise 31 yaşından gün almamış olmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca bu görev başvuracak kişilerin lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemde en az 70.4, 4 üzerinden ise 2.8 mezuniyet notuna sahip olması gerektiği hükmüne yer verildi.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracaklar için en az yüksek lisans mezunu olması gerektiği taslat metinde yer aldı. Taslakta, güzel sanatlar fakültesi, eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümleri, konservatuar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapan birimler başvuracaklar için ise alanlarla ilgili olarak 2 yıl tecrübe şartı olduğu kaydedildi
Yabancı dil okutmanları hariç okutman kadrosuna başvuracak adaylar için ise yüksek lisans şartı olduğu belirtildi.

Taslakta, kadro ilanlarıyla ilgili olarak ise, rektörlüklerin kendilerine ulaşan kadro taleplerini en geç bir ay içinde YÖK’e bildirmesi gerektiği kaydedildi. İzin verilen kadroların ise Rektörlük tarafından resmi gazete ve üniversitenin web adresinde ilan edileceği, ayın gün de YÖK’e elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği hükmü taslakta yer aldı.

-GİRİŞ SINAVI JÜRİSİ 3 ASIL 1 YEDEKTEN OLUŞACAK-

Taslakta, giriş sınavı jürisinin belirlenmesine ilişkin hükümlerde yer alıyor. Giriş sınav jürileri, fakültelerde dekanın, konservatuarlar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ise müdürlerin önereceği, içerisinde ilgili anabilim dalı başkanı, yoksa bölüm başkanı olmak kaydı ile 8 kişi arasında 3 asıl ve 1 yedek olarak seçilecek. Sınav jürisi ön değerlendirmede müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı ALES puanının yüzde 60’ını, yabancı dil puanının yüzde 40’ını, meslek yüksek okullarına müracaatlarda ise ALES’in yüzde 70’i, lisans mezuniyet notunun yüzde 30’unu dikkate alarak belirler hükmü de taslakta yer aldı.

 Jüri, değerlendirmeyi ise ALES notunun yüzde 55’ini, lisans mezuniyet notunun yüzde 20’sini, yabancı dil puanının yüzde 15’ini, giriş sınavı notunun yüzde 10’unu hesaplayarak en başarılı olanları seçecek. Meslek yüksekokullarında ise ALES notunun yüzde 55’i, lisans mezuniyet notunun yüzde 30’u, giriş sınavı notunun ise yüzde 15’ini hesaplayarak en başarılı olanları seçecek.
Yönetmeliğin yürürlülüğe girmesi halinde, bu kadro unvanlarında çalışmakta olanların çalıştıkları yada başka bir yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunması durumunda merkezi sınav şartı aranmayacak.

ANKA

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Meral Akşener'e Kayseri darbesi!
Türkiye'den gittiler! Afrin'de göreve başladılar