İŞTE YSK'NIN YAYINLADIĞI 250 SAYFALIK GEREKÇENİN ÖZETİ

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük oy hırsızlığını gözler önüne serdi.
GÜNCEL - 23.05.2019 13:57

Sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanaklarındaki hilelerle oyların çalındığı belgelendi. İşte YSK'nın yayınladığı 250 sayfalık gerekçede en dikkat çeken maddeler...

1 - Toplam 300 binden fazla şüpheli oy.

YSK kararında, şüpheli oy sayısının 300 binden fazla olduğu ve bu sayısının AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının 20 kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

2- 35 bin geçersiz oy CHP'ye yazıldı.

Gerekçeli kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamının 35.000 civarında olduğu, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

3- Ölü, tutuklu ve zihinsel engelliler adına oy kullanıldı.

10.290 adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmenin, 5.287 adet hem İstanbul seçmen listesinde hem de hükümlü seçmenin, 236 adet İstanbul’da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmenin, kayıtları tespit edildiği, mükerrer kayıtlı bu seçmenler yerine, yerleşim yerlerinde oy kullanılıp kullanılmadığı seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek önemli bir husus olduğu, Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların 19.774 olduğu, bu oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin “GİZLİ OY” ilkesi gereğince fiilen olanaksız olduğu, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun gündeminde bulunan Büyükçekmece İlçesi ile ilgili itiraz dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy kullandığına dair başlatılan idari soruşturmaların devam ettiği tespit edildi.

4 - 220 bin kişi görev beklerken 754 sandık başkanı kanuna aykırı olarak seçildi. Kanuna aykırı olarak yerleştirilen 754 sandık başkanının sandığından çıkan oy farkı 212 bin kişi.

YSK: "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilememiştir."

Sonuç olarak, 31.280 sandık başkanının 6.539’unun kamu görevlisi olmayanların arasından, 31.280 sandık kurulu memur üyesinin, 13.084’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından belirlenmekle, toplamda 62.560 sandık başkanı ve memur üyenin 19.623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği, il ve ilçe dışından görevlendirilmeler yapıldığı, sivil, askeri personel gibi görev yapamayacak olanların da listeye eklendiği ve görev verildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

5-  Seçmene fazla veya eksik oy pusulası verilmesi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının 8.865.262 iken ilçe belediye başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının 8.851.159 olduğu ve aradaki farkın 14.103 olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçersiz oy sayısının 314.243 iken, ilçe belediye başkanlığı için geçersiz oy sayısının 282.566 olduğu, aradaki farkın 31.677 olduğu, bu hususun sandık kurulunca seçmene fazla veya eksik oy pusulası verilmesinden kaynaklandığını açıkça ortaya koyduğu görülmüştür.
 

6- 108 sandıkta sayım döküm cetvelleri kayıp yada imzasız olarak tespit edildi.

YSK: "Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir."

7- Oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayılarının arasında hatalar tespit edildi.

Oy kullanan seçmen sayısı ile oy pusulası toplamları eşit olmayan 12.410 sandıktaki sonuç tutanakları incelendiğinde,10.418 sandıkta siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından eksik (16.505 oy pusulası) olduğunun görüldüğü, 1.992 sandıkta ise siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oyların toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından (8.811) fazla olduğu, bu durumun ise bir kısım seçmene fazla oy pusulası verilmesinden kaynaklanmış olabileceği, Oysa ki 298 sayılı Kanunun 86. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacağı, bu şekilde sandık kurullarının hataları ve yanlış işlemleri sonucu meydana gelen eksik veya fazla oy sayısı 25.313 olup, seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği anlaşılmıştır.

31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul İlinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31.280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutaAnaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18.174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu, buna karşın 14.410 sandıkta ise rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığı görülmüştür.

OY FARKINDAN 20 KAT FAZLA!

YSK’nın 250 sayfalık gerekçeli kararında, durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısının 300 binden fazla olduğu belirtildi. Bu sayının, AK Parti adayı ile CHP adayının arasındaki 13 bin 742 oy farkının yaklaşık 20 katı olduğu vurgulandı. Tarihe geçen seçim yolsuzluğunda ölü, tutuklu ve zihinsel engelliler adına oy kullanıldığının da tespit edildiği ifade edildi.

GEÇERSİZ OYLAR CHP’YE YAZILDI!

30 bin seçmenin olduğu 108 sandıktaki sayım döküm cetvellerinin kayıp ya da imzasız olduğuna dikkat çekildi. 754 sandık kurulu başka-mnm, kanunlara aykırı görevlendirildiği, 6’sının KHK’yla kamu görevinden çıkarılanlar olduğu belirtildi. CHP lehine geçerli sayılan ancak geçersiz olması gereken 35 bin oy olduğu ve sadece bunun bile seçim sonucunu etkilediği vurgulandı.