Diyanet hacca 659 sağlık personeli götürecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, hacıların sağılık durumlarını sürekli kontrol altında tutabilmek için hacca 659 sağlık personeli götürmeyi planladığı bildirildi

Eklenme: 01 Haziran 2007, 09:03 / Güncelleme: 01 Haziran 2007, 09:03 / 5 Yorum

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca 659 sağlık personeli götürmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 2007 yılı hac organizasyonunda görev almak isteyen sağlık personelinin 8 Haziran günü mesai saati bitimine kadar www.diyanet.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak Hac Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekiyor.


151 HACIYA BİR SAĞLIK PERSONELİ DÜŞECEK
Başkanlık hacca götürülecek sağlık ekibinde 14 dahiliye, 11 göğüs hastalıkları, 7 kardiyoloji, 1 anestezi, 9 acil uzmanı, 7 genel cerrahi, 7 ortopedi, 7 nöroloji, 4 psikiyatri, 4 üroloji, 4 cildiye, 4 göz, 7 KBB, 4 kadın doğum, 4 intaniye, 12 aile hekimi, 4 radyoloji, 7 diş hekimi ve 150 pratisyen olmak üzere toplam 267 doktor, 146 ebe veya hemşire, 66 sağlık memuru, 44 erkek 34 bayan olmak üzere toplam 78 yardımcı sağlık personeli (hastabakıcı), 26 laboratuar teknisyeni, 20 EKG tekniker veya teknisyeni, 8 eczacı, 11 eczacı kalfası, 7 tıbbi cihaz teknisyeni, 7 anestezi teknisyeni, 2 ameliyathane teknisyeni, 11 röntgen teknisyeni, 6 diş teknisyeninin ve 4 sterilizasyon teknisyeni olmak üzere topla 659 sağlık personeli bulundurmayı planlıyor. Ek kontenjanlarla yaklaşık 100 bin hacının gittiği Mekke’de böylece 151 hacıya bir sağlık personeli düşecek.
Başkanlık, görevlendirilmesi uygun görülen personelin, kurumlarından muvafakatlarını isteyecek. Görevlendirilmesi yapılanlara, Başkanlıkça uygun görülecek hac malzemeleri verilecek. Personelin harcırahları ise, “Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik”te belirtilen oranlarda ödenecek.
GÖREVİNİ YAPMAYAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞİNE SON VERİLECEK
Görevlendirme süresi, hizmetin durumuna göre ihtiyaç duyulan süre kadar olacak. Görevlendirilmesi uygun görülenler, pasaportlarını kendileri çıkartarak, istenilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte belirlenen süre içerisinde DİB Hac Dairesi Başkanlığı’na teslim edecekler. Suudi Arabistan’da, kendilerine verilen görevi yapmayan veya iş disiplinine riayet etmeyenlerin, hac görevini yapıp yapmadığına bakılmaksızın görevleri sona erdirilecek ve durumları ayrıca kurumlarına bildirilecek.
Diyanet’in müracaat edeceklerde aradığı şartlar şöyle:
“A- Uzman Doktorlar,
Resmi bir sağlık kurumunda, özel üniversite hastanelerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında branşı ile ilgili görevlerde fiilen çalışıyor olmak,
B- Pratisyen doktor, diş hekimi ve eczacılarda,
a) Resmi bir sağlık kurumunda 08/06/2007 tarihi itibariyle en az 5 yıldır branşı ile ilgili görevlerde fiilen çalışıyor olmak,
b) 1956 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
C Ebe, hemşire, sağlık memuru (Çevre sağlığı mezunları hariç), laboratuar, tıbbi cihaz tamir, röntgen, anestezi, ameliyathane, diş ve EKG teknikeri veya teknisyenleri, eczacı kalfası, hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı olarak görev yapan hizmetli personel ile sterilizasyon hizmetlerinde çalışanlarda,
a) Yataklı tedavi hizmeti veren resmi bir sağlık kurumunda veya 112 Acil’de, 08/06/2007 tarihi itibariyle, talepte bulundukları görev unvanında en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 1966 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.”
Sağlık ekibinde görev almak isteyen personelden, en az 50 gün süre ile yurtdışında kalamayacak durumda olanlar, müracaatta bulunmayacaklar. Usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaatta bulunanlar, bölge merkezlerinde mülakata alınacak ve mülakatta başarılı olanlar arasından puan sırasına göre ihtiyaç nispetinde görevlendirme yapılacak. Öte yandan Başkanlık, resmi sağlık kurumu dışındaki kurumlarda (daire ve kurum tabipliklerinde) görev yapan personelin ve sözleşmeli olarak çalışanların başvurularını kabul etmeyecek.

Yorumlar Yorum Yaz
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • EKONOMİ
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10