Ahmet Davudoğlu'nun yeni kitabı çıktı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ''Medeniyetler Dönüşümü'' isimli yeni kitabı 13 Ağustos'ta raflardaki yerini aldı.

Ahmet Davudoğlu'nun yeni kitabı çıktı!
Ahmet Davudoğlu'nun yeni kitabı çıktı!
GİRİŞ 10.08.2018 18:14 GÜNCELLEME 10.08.2018 18:14

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte en ideal siyasi düzene ulaşıldığı iddiasında bulunan Tarihin Sonu tezinin ana önermelerine karşı kaleme alınan bu eserin temel tezi şudur: Soğuk Savaş’ı nihayete erdiren süreç Tarihin Sonu değil, modernite ile birlikte gelen varlık, bilgi ve değer sistemlerini kökten etkileyen ve değiştiren kapsamlı bir medeniyet dönüşümüdür.

Soğuk Savaş’ın bitişiyle küresel alanda daha durağan bir düzen döneminin başladığı iddiasına karşı medeniyet dönüşümünün getirdiği meydan okumaların yoğunlaştığı dönemlerde tarihin hızının yavaşlamak yerine artacağı öngörüsünde bulunan yazar, uluslararası sistemin seyri ile ilgili bir gelecek perspektifi sunmuştur. Bu eserin yazılmasından bu yana yaşanan gelişmeler eserin ana tezini teyit eder mahiyettedir.

Bu çerçevede, kendisi de kapsamlı bir medeniyet dönüşümü sürecinden geçen İslam medeniyetinin hem yaşanan küresel medeniyet bunalımına güçlü ben-idraki ile bir alternatif oluşturmak hem de ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde meydan okumalarla yüzleşmek zorunda olduğu vurgulanmaktadır.

Bugün Müslüman toplumların aydınları ve siyaset yapımcıları bu yüzleşmeyi düşünce özgürlüğü içerisinde rasyonel ve samimi bir şekilde gerçekleştirmekle sorumludurlar. Elinizdeki eser böylesi bir yüzleşmeyi yapabilmek amacıyla daha Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında kaleme alınmıştı. Şimdi Türkçe olarak yayınlanan bu eserin, son çeyrek asırda zarureti daha da belirginleşen böylesi bir yüzleşmeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.  

İÇİNDEKİLER

Türkçe Baskıya Önsöz 11

Temel Tezler: Tarihî Akış ve Öngörüler 15

Önsöz 25

Birinci Bölüm

Sonculuk Yanılgısı 29

İkinci Bölüm

Medeniyet Bunalımının Boyutları 45

A. Ontolojik Güvensizlik; veya Mekanizmacı Yapılara
ve Teknolojiye Karşı Birey Bilincinin Yabancılaşması 45

B. Epistemolojik İzafiyet ve Bilim 53

C. Ahlak ve Maddi Gelişme Dengesizliği 60

D. Ekolojik Dengesizlik 65

E. Kültürel Tekelcilik ve Çoğulculuğun Sonu 70

Üçüncü Bölüm

Medeniyet Bunalımını Aşma Girişimleri 73

A. Seküler-Bilimsel Paradigmada Yeni bir Formülasyon 73

B. Hristiyanlığın Dönüşümünde Yeni bir Süreç 76

1. Ana Akım Geleneksel Kiliseler 78

2. Yeni Bağımsız Mezhepler ve Dinî Hareketler 80

3. Postmodern Teoloji 81

C. Medeniyet Ekseninin Kayması 84

1. Medeniyet Ekseninde Yeni-Gelenekçi Kayma:
Avrupa/Avrupa Topluluğu 87

2. Yenileyici bir Medeniyet Ekseni Arayışı: Pasifik 91

Dördüncü Bölüm

Medeniyet Dönüşümünün Siyasi Sonuçları 95

A. Medeniyet Dönüşümü ve Dünya Düzeni  95

B. Yeni bir Dünya Düzeninin Oluşumundaki Muhtemel Safhalar 99

1. Safha: Amerika Birleşik Devletleri’nin Tekelci Şemsiyesi 101

2. Safha: Avrupa ve Asya’da Reel Güçlerin Ortaya Çıkışı 104

3. Safha: Güçler Dengesi Sisteminin Oluşumu 108

4. Safha: Medeniyet Ekseninin Kayması 114

Beşinci Bölüm

İslam: Küresel Sisteme Teorik Bir Alternatif
ve Karşı-Teklif 119

A. İslami Varlık Bilinci Bağlamında Ontolojik Güvenlik
ve Özgürlük 122

B. Epistemolojik Ahenk:
Mutlak ve İzafi Bilgi Kaynakları Arasındaki Denge ve Uyum  129

C. Değer Yapısının Sosyal İlişkiler ve Mekanizmalar Üzerindeki
Nihai Rehberliği ve Denetim Gücü 132

D. Ekolojik Denge  135

E. Otantiklik ve Kültürel Çoğulculuk  138

Altıncı Bölüm

İslam Dünyasının Zihnî ve Yapısal Bunalımı:
Yeni Bir Medeniyet Ekseni Geliştirmek Mümkün mü? 145

A. Zihnî Bunalım 146

B. Ekonomik Bunalım: Küresel Ekonomik Sistemle Bütünleşme  152

C. Siyasi Bunalım: Siyasi Meşruiyet Sorunu  155

 

Yedinci Bölüm

Küresel Bir Sistem Olarak Yeni Dünya Düzeni ve İslam 159

A. Yeni Dünya Düzeni: Bir Bunalım Söyleminin Meşrulaştırılması  159

B. Yeni Dünya Düzeni ve İslam Dünyası:
Bir Yüzleşmenin Arka Planı 165

C. 20. Yüzyıl İslam Siyasası ve Dünya Düzeni Bağlamında
Yeni Bir Siyasi Gündem 169

1. Yarı-Sömürgeci Bağımlılık ve Pan-İslamist Sömürge-Karşıtlığı 171

2. Mutlak Sömürgeci Bağımlılık:
Geleneksel İslami Siyasetin Sonu 172

3. Sömürgecilik-Sonrası Dönem:
Müslüman Ulus-Devletlerin Oluşumu 176

4. Medeniyet Canlanması, Siyasi Yüzleşme
ve Tepkisel İşbirliği Dönemi 179

Sekizinci Bölüm

Son Değerlendirmeler 183

Kaynakça 189

Dizin 195

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Devlet Bahçeli'den net İstanbul mesajı
Beyaz TV ekibine çirkin saldırı kamerada!