Geçen ay çok satan ve yeni çıkan kitaplar

Haber7 kitap Sayfası ve stratejik ortağı ilknokta.com her ay olduğu gibi bu ay da, tartışmaya kapalı, her türlü reklam ve münipülasyon kaygısından uzak en tutarlı en çok satılan kitaplar listesini sunar...

Geçen ay çok satan ve yeni çıkan kitaplar
Geçen ay çok satan ve yeni çıkan kitaplar
GİRİŞ 08.06.2012 11:04 GÜNCELLEME 08.06.2012 11:05

Kitap alemine yaz erken geldi. Kitap satış mağaları ve internet kitap satış siteleri satışların bıçak kesmiş gibi yarıdan fazla düşmesini şaşkınlıkla karşılıyor. Yaz ayında satışların düşmesi normal ama bu kadar fazla düşüş anormal olarak olarak yorumlanıyor.

Mayıs ayında çok satılan kitaplar listesine hayli yeni kitap eklendi. Geçen ayın çok satan kitapların bir çoğunun bu ay liste dışı kalması bir başka dikkat çekici nokta.

İşte Haber7 kitap Sayfası ve stratejik ortağı ilknokta.com'un, sonradan açıklanan resmi rakamlarla neredeyse örtüşen tutarlılıkta hazırlağı geçen ay en çok satılan kitaplar listesine bu ay giren kitaplar ve kitapevlerinin bize ulaştırdığı yeni çıkan kitaplar listesi:

1- İsim Şehir Bitki - Yılmaz Özdil - Doğan Kitap

2- Aşka Veda - Can Dündar - Can Yayınları

3- Sultanı Öldürmek - Ahmet Ümit - Everest Yayınları

4- Mesnevi Terapi - Nevzat Tarhan - Timaş Yayınları

5- Samizdat - Soner Yalçın - Kırmızı Kedi

6- Karatay Mutfağı - Canan Efendigil Karatay - HayyKitap

7- İyi Uykular Sayın Seyirciler - Uğur Dündar - Bilgi Yayınevi

8- Yakın Tarihin Gerçekleri - İlber Ortaylı - Timaş Yayınları

9- Beyaz Mucizeler - Nuray Sayarı - Destek Yayınları

10- Aşk'a Yolculuk - Veysel Karani - Sinan Yağmur - Destek Yayınları

11- Can Boğazdan Çıkar - Mehmet Ali Bulut - Hayat Yayıncılık

12- Cennetin Gülü Hz. Muhammed (S.A.V.) - Sinan Yağmur - Karatay Akademi Yayınları

13- Meleklerin Gücü - Beki İkala - Erikli Destek Yayınları

14- Gözlerini Sımsıkı Kapat - John Verdon- Koridor Yayıncılık

15- Dukan Diyeti - Pierre Dukan - Pegasus Yayıncılık

16- Bir Soru Bir Aşk - David Nicholls - Pegasus Yayıncılık

17- Kılıçların Fırtınası Kısım 1 ve 2 - George R. R. Martin - Epsilon Yayınevi

18- Od - İskender Pala - Kapı Yayınları

19- Kıyamet Gösterisi - Neil Gaiman, Terry Pratchett - İthaki Yayınları

20- Yakın Tarihin Gerçekleri - İlber Ortaylı - Timaş Yayınları

Yeni Çıkanlar

Rusya Ve Polonya'da Din, Kimlik Ve Siyaset - Sevinç Alkan Özcan - Küre Yayınları
Komünist sistem nasıl bir “sekülerleşme” modeli öngörüyordu? Sekülerleşme, Katolik ve Ortodoksluğun tarihî olarak din-devlet ilişkileri, siyasi örüntüler ve ulusal kimlik üzerinde son derece etkili olduğu iki post-komünist ülkede, Polonya ve Rusya’da neye tekabül ediyor? Katolik Polonya Batı Avrupa paradigması içinde ele alınabilir mi? Kiliselerin kamusal alanda son dönemde artan etkisi nasıl açıklanmalı? Komünist rejimlerin çözülmesinden sonra ortaya çıkan yeni durum, sekülerleşme sürecinin temel kavramsallaştırmalarına bir meydan okuma mı? Ya da bu ülkeler için farklı sekülerleşme modelleri mi söz konusu?

Sisle Gelen Yolcu - Jean-Christophe Grange - Doğan Kitap
Ben gölgeyim. Ben avım. Ben katilim. Ben hedefim.Kurtulmak için tek çarem var: diğerinden kaçmak. Peki ya diğeri de bensem?

Gelenekle Gelecek Arasında Bediüzzaman - Metin Karabaşoğlu - Nesil Yayınları
Vahyi dışlayanların kurduğu 'yeryüzü cenneti' hayallerinin 'cehennem'e çevirdiği bir dünyada yaşadı Bediüzzaman Said Nursî. Dünya savaşları gördü; büyük altüst oluşlara, insanlığın yüzyüze geldiği büyük bunalımlara şahit oldu.

Dracula Günlükleri - Kim Newman - İthaki Yayınları
1888 yılındayız, Kraliçe Victoria yeniden evlendi ve eşi de Eflak prensi, kötü şöhretli Kont Dracula’dan başkası değil. Kirli soyu, giderek artan sayıda sakininin vampir olmayı tercih ettiği Londra’da yayılıyor.

Korku - Thierry Serfaty - Pegasus Yayıncılık
Herkesin bir korkusu vardır. Seninki ne? Biri kendini yırtıcı hayvanların önüne attı. Diğeri boşlukla yüzleşmek için yüksek bir binanın tepesine çıktı. Bir başkası emniyet kemerini takmadı ve arabasını son hızla sürdü. Hepsi de ölüme korkusuzca yürüdü ve gözlerinde zafer dolu bir bakış vardı. Sanki sonunda özgür olabilmişlerdi. Komiser Erick Flamand bu gizemli ölümlerin sorumlusunu bulup bu katliama bir son vermeli.

Cengiz İmparatorluğu - Mustafa Uyar - Ötüken Neşriyat
Moğolların Gizli Tarihi ve Altan Topçi adlı Moğolca kaynaklar; Ata Melik Cüveynî'nin Târih-i Cİhângüşâ'sı ve Reşîdüddin Fazlullah Hemedânî'nin Câmi-el-Tevârîh'i gibi Farsça eserler; Plano Carpini, William von Rıbruk ve Marco Polo gibi Batılı seyyahların notları Moğol İmparatorluğu tarihinin muasır kaynakları konumundadırlar.

Geronimo'nun Ölümü - Enis Batur - Sel Yayıncılık
Enis Batur, bu kitaba Usame bin Ladin'in öldürüldüğü gecenin sabahında başladı. 11 Eylül 2001 sabahına dönerek. İki sabah arası, sayısız hareketli ve hareketsiz görüntüyü belleğimize doldurdu yazılı ve görsel medya: Yazar, bu çığ gibi büyümüş imge taşkınlığının içinden bize gösterilmek istenen, bize gösterilmek istenmeyen iki filmin ortak, bileşik senaryosunu dokumaya, "başkalarının acısını seyretmek" durumumuzu yorumlamaya girişiyor.

Futbol Mu? Yok Daha Neler! - Bilgehan Uçak - İthaki Yayınları
Türkiye’nin as takımıyla futbola, spora ve hayata dair sportmence söyleşiler.

Tıp Bu Değil - İthaki Yayınları
Modern tıbbın verdiği zarar, yararıyla yarışır hale geldi. Dünya ölçeğinde ve ülkemizde yürütülen “sağlıkta dönüşüm”ün toplum karşıtı politikalara dayandığı giderek açığa çıkıyor.

Felsefi ve Siyasi Yazılar - Louis Althusser - İthaki Yayınları
Söz bir kez daha Althusser’in Yazılar’ın bu altıncı ve son cildi, Althusser düşüncesinin klasik temalarından oluşan metinleri bir araya getiriyor. Felsefe, bilim, din ve ideoloji nasıl tanımlanmalıdır ve aralarındaki ilişkilerin doğası nedir?

Demokrasinin Karanlık Yüzü - Michael Mann - İthaki Yayınları
Bu eserde ortaya konan yeni etnik temizlik teorisi en korkunç vakaları -sömürgelerdeki soykırımlar, Ermenistan, Nazi Holokostu, Kamboçya, Yugoslavya ve Ruanda- ve nispeten hafif şiddet vakalarını -ilk dönem modern Avrupa, çağdaş Hindistan ve Endonezya- temel alıyor. Cinai etnik temizlik moderndir - “demokrasinin karanlık yüzüdür”.

Cebrail'in Kanatları - Mehmet Sancaktutar - Ötüken Neşriyat
Kayalardan fışkıran bir su kadar berrak, güçlü, sürükleyici, pırıl pırıl bir dil ve şiir tadında serazat bir üslup. Türkçe yazılmış veya Türkçeye tercüme edilmiş hiçbir romanda olmayan nadir ve bakir bir konu.

İran ile Turan - Osman Karatay - Ötüken Neşriyat
Doç. Dr. Osman Karatay eski sorulara yeni cevaplar vermekle kalmıyor. Onun bilim dünyasındaki ayırıcı özelliği eski cevaplara yeni sorular sormasıdır. Nakletmesi değil, süzerek almasıdır. Böylece bazı durumlarda bilim diye bildiğimiz şeyin ardındaki siyaset ortaya çıkıyor. Ama bu kitapta yine de siyasetle uğraşmıyor. Yeni sorular ve yeni cevaplar onu yeterince meşgul ediyor.

Nur Denizinde Seyahat - Seyit N. Erkal - Şahdamar Yayınları
Bu çalışmada,Birinci Lem'a Risalesi çerçevesinde, "sırr-ı ehadiyetin nur-u tevhid içinde inkişafı" hakikatini, Yunusî tecrübesinden hareketle muhataplarıyla paylaşan Üstad Hazretleri'nin; Eski Said devrinde ilmelyakin/epistemolojik/aklen ve fikren, Eski Said'den Yeni Said'e geçiş berzahında aynelyakin/fenomenolojik/nefsen ve hissen, Yeni Said döneminde ise hakkalyakin/ontolojik/kalben ve ruhen yaptığı seferlerine, Katre, Zühre ve Reşha sembolleri dürbünlerinden bakmaya gayret edeceğiz.

Kadim Sır - Zeynep Kayadelen - Kaynak Yayınları
Kadim Sır adlı roman 15. yy Osmanlısında 2. Murat Han'ın padişahlığı ve Fatih'in çocukluğu dönemine denk gelen bir zeminde geçmektedir. Kitapta birden fazla kahraman ve birden fazla takip edilen serüven vardır. Saray ahalisinin özellikle Padişah ve yardımcılarının fetih yolunda karşılarına çıkan engeller ve manevi gayretleri, Genç Fatih'e rehberlik eden Akşemseddin Hazretlerinin mana insanı olduğu hikâye edilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan hastalık, ölüm, zenginlik şöhret gibi engelleri aşmaya çalışan halktan ve genç kahramanlar vardır.

Baston - Menaf Gölcüklü - Kaynak Kitaplığı
Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı bu roman, tarihi gerçeklere dayanmakta olup yine bu gerçekler ekseninde kurgulanmıştır. Bu romanda Çanakkale Savaşı alışılagelmiş anlatımlardan farklı olarak karşı cephenin bakışı ile ele alınmıştır. Bir motelde içine kapanık, kendi halinde yaşayan, bir adam olan Bay Vincent kimsesiz ve sakattır. Israrlı sorular karşısında istemeyerek de olsa eski hayatını anlatır.

Himmet Köprüsü Kutsi Kaynakları ve Esma-i İlahiye Açısından İnfak - Şeyma Akci - Işık Yayınları
Cömertliğin ifade ettiği mana üzerinde duruluyor ve bu güzel vasfın Esma-i Hüsna olarak adlandırılan Allah'ın isimleriyle irtibatı konu ediliyor. Ayrıca günümüzde hayır adına yarışanların ortaya koydukları gayretler de kitabın ele aldığı diğer bir konu.

Sapphique Incarceron - 2 - Catherine Fisher - Pegasus Yayıncılık
KALBİN KİLİDİNİ HANGİ ANAHTAR AÇAR? Finn canlı Hapishane'den, korkunç Incarceron'dan kaçtı; ama orayı hatırladıkça acı çekiyor çünkü kardeşi Keiro hâlâ içeride.

Şizofren - John Katzenbach - Koridor Yayıncılık
PSİKO ANALİST’İN YAZARINDAN MUHTEŞEM BİR KURGU DAHA! Yirmi yıl önce Francis Petrel kendi iradesi yok sayılarak ailesi tarafından bir akıl hastanesine gönderilir ve uzunca bir müddet orada tutulur. Ta ki seri cinayetler işlenip hastanenin kapıları mühürleninceye dek.

Star Wars - Darth Bane 2 - İkili Yönetim - Drew Karpyshyn - Arkabahçe Yayıncılık
Hayatta kalan son Sith olarak Darth Bane, yeni ve katı bir kural kabul etmişti: İkili Yönetim. Bu kararını hayata geçirmek isteyen Bane kendisine mükemmel bir çırak bulduğunu düşünüyordu. Zannah'ın genç olmasına rağmen karanlık tarafla arasında kendisininkine bile rakip olabilecek içgüdüsel bir bağ vardı. Darth Bane'in himayesi altında, bu kız onun Jedi'ları ortadan kaldırıp galaksiye hükmetme arayışında vazgeçilmez bir rol üstlenecekti.

İlahi Komedya - Dante Alighieri - Antik Yayınları
Dünya edebiyatının temel metinlerinden biri olan İlahi Komedya, yedi yüz yıllık geçmişiyle birçok edebi esere ilham kaynağı olagelmiştir. Dante’nin hem yazarı hem de baş kahramanı olduğu bu destansı anlatıda ölümden sonraki hayata yapılan yedi günlük bir yolculuk anlatılır.

Gece Kuzgun ve Ölüm - Dean R. Koontz - Sayfa6 Yayınları
Uzun yıllar önce Alton Turner Blackwood adlı katilin yolu küçük bir kasabaya düşer ve otuz üç gün arayla dört aileyi vahşice katleder. Bu cinayetlerden tek bir kişi kurtulmayı başarır. Şans eseri kurtulan bu on dört yaşındaki çocuğun katili öldürmesiyle de acımasız cinayetler sona erer.

Kahrolsun Dostoyevski - Atiq Rahimi - Can Yayınları
Kahrolsun Dostoyevski, daha önce Sabır Taşı kitabıyla büyük ilgi gören Rahimi’nin, ölümün kol gezdiği vatanı Afganistan’ı, suçu, vicdanı azabını ve cezayı sorgulandığı bir tür Afgan Suç ve Ceza’sı. Roman, aklın terk ettiği, tanrının çok fazla hissedilen varlığının bir süre sonra tanrısızlığa dönüştüğü çağdaş Afganistan’ı da, iyilik ve kötülük kavramlarını da sorgulayan ve Rus edebiyatından izler taşıyan bir yapıt.

Ergenekon'un Zirvesi - Adem Yavuz Arslan - Timaş Yayınları
5 Şubat 2006: Rahip Santoro Trabzon’da, kilisede dua ederken öldürüldü. 19 Ocak 2007: Hrant Dink İstanbul’da, Agos gazetesi önünde vuruldu. 18 Nisan 2007: Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde biri Alman ikisi Türk üç kişi korkunç bir cinayete kurban gitti...

Yenilmeyenler - William Faulkner - Yapı Kredi Yayınları
İç Savaş ya da Kuzey-Güney Savaşı ya da Union (Birlik) ile Confederacy (Konfederasyon) eyaletlerinin 1861-1865 yılları arasında yaptıkları savaş Amerikan edebiyatında çok önemli bir yer tutar. Özellikle Güneyli yazarlar için bu savaşın çok büyük bir anlamı vardır.

Görmeniz Gereken 501 Doğa Harikası -- Kolektif - İş Bankası Yayınları
Bu kitapta sıradağlar, çöller, kanyonlar, nehirler, buzullar, bataklıklar, falezler, şelaleler, mercan resifleri, tropikal yağmur ormanları ile birlikte, evinden çıkmayı sevmeyen televizyon gezginlerini bile heyecanlandıracak zengin seçenekler bulunuyor. Everest Dağı, Cebelitarık Kayalıkları ve Büyük Rift Vadisi gibi dünyaca ünlü yerlerin yanı sıra adını daha önce hiç duymadığınız doğa harikalarıyla da karşılaşacaksınız.

Diyarbakır - İnan Keser - Karahan Kitabevi
Herkesçe kabul edildiği üzere kentler muazzamdır. Ancak bazı kentlerin diğer kentler karşısında ve genel olarak kentlerin, kasabalar ve köyler karşısında ekonomik ve kültürel bakımdan üstünlüğünün kanıtı olduğu düşünülmesine ve kentlerin itibarını ispatlamakiçin kullanılan en popüler ölçüt olmasına (Bookchin,1999: 16) rağmen kentlerin barındırdığı nüfusun büyüklüğünü kentlerin muazzamlığının nedeni olarak iddia etmek imkânsızdır.

Düzeltmeler - Jonathan Franzen - Sel Yayıncılık
Düzeltmeler, birbirlerine duydukları güvenle kusursuz bir "aile" olmak isteyen, ama birbirlerini sürekli hayal kırıklığına uğratan, farklı hayatlar içinde çırpınırken ortak bir alanda bir türlü buluşamayan beş kişinin ince ince örülmüş, çarpıcı ve sürükleyici hikâyesi.

Sabahattin Ali Olayı 2 - Alev Çukurkavaklı - Tanyeri Kitap
Kemal Bayram'ın, "Sabahattin Ali Olayı" adlı kitabı 1978 yılında yayınlandığında, aydınlar tartışması başladı ve uzun süre devam etti. Kitap çıktıktan iki yıl sonra Yalçın Küçük, Sabahattin Ali'nin ölümünde MİT'in rolü olmadığını savunarak, sol aydınları komploculukla suçladı. Hemen ardından, Aziz Nesin, Yalçın Küçük'e destek verdi. Kemal Bayram ise, bu iddiaların Sabahattin Ali'yi yeniden öldürmek anlamına geldiğini savundu.

Bizim Hazin Evrenimiz - Scarlett Thomas - April Yayıncılık
Bir öykü hayatınızı kurtarabilir mi? Meg Carpenter beşparasız. Romanını bir türlü tamamlayamıyor. Cep telefonunu idareli kullanmak zorunda. Erkek arkadaşının

Mürver Ağacı - Oscar Wilde - Can Yayınları
Masallar, hayalet öyküleri, dedektiflik hikâyeleri ve töre komedileri... Bu kitapta toplanan ve Oscar Wilde’a bir edebiyat yazar olarak isim kazandıran öykülerde, birçok edebî üslup bir araya getirilerek benzersiz bir ustalıkla örülüyor.

Junky - William S. Burroughs - Altıkırkbeş Yayınları
Junky, William S. Burroughs'un ilk eseri. Altıkırkbeş Yayın'ın Türkçe'ye kazandırdığı eserin çevirisinde kitaba önemli tarihsel bir giriş de yazan Oliver Harris'in edit ettiği 50. Yıl Özel Baskısı baz alındı. Ek olarak Burroughs'un kitabın orijinal halinde yer verdiği lakin bu baskıya dek kitaba eklenmeyen "çıkartılmış" bölümler ile birlikte; Burroughs'un ilk basımına yazdığı ve yayımlanmayan önsözü, A. A Wyn'e mektubu ile 1952'de Allen Ginsberg'in "teşekkür" yazısı ve Carl Solomon'un yayıncısı olarak kitabın '53 ile '64 baskılarına yazdığı "önsöz" de yer alıyor.

60 Tarifte İdeal Mutfak - Ece Vahapoğlu - Artemis Yayınları
Doğru Beslenmenin Püf Noktaları Sağlıklı Yaşam Tarzına Geçiş Besin Aileleri Diyet ve Kalori Sırları

22 / 11 / 63 - Stephen King - Altın Kitaplar
22 Kasım 1963'te Dallas'ta üç el silah sesi duyuldu, başkan Kennedy öldü ve tarih yeniden yazıldı. Peki, ya geçmişi değiştirme şansınız olsaydı?

Butik Oteller Kitabı 2012 - Deniz Gökçe- Butik Yayıncılık
Bu yıl da okuyucularımız için yüzlerce otel gezdik. Bunların içinden en iyilerini seçtik ve kitabımıza tam 229 tanesini yerleştirdik. Sayfalarımızda her bir otelin birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştık. Hem dış cepheden çekilmiş fotoğraflara hem de oda fotoğraflarına yer verdik.

Söz - Kahraman Tazeoğlu - Destek Yayınları
Altını çize çize okuduğunuz kitaplar vardır. Çok sayfalı kalın kitaplardır bazen bunlar. Günler, haftalar, hatta aylar sürer okuyup bitirmek. Bitirdiğinizde belki size hiçbir şey vermez o kitaplar ve harcadığınız zamana üzülürsünüz... Ama bir bakarsınız ki aklınıza bir çivi gibi mıhlanan altını çizdiğiniz o cümleler hayatınızı değiştirmiş, koca bir romandan kalan altı çizili üç-beş satır size hayatın anlamını öğretmiştir.

Münih'te Bir Cami - Ian Johnson - Mikado Yayınları
Pulitzer ödüllü Wall Street Journal yazarı Ian Johnson'dan muhteşem bir araştırma ürünü. 11 Eylül'de uçakları kaçıranların Avrupa'da yaşadıkları öğrenilince gazeteci yazar Ian Johnson bu grupların Batı'da nasıl var olduklarını merak etmeye başladı. Tüm araştırmalar yirmi yıl öncesine, Afganistan'da savaşan Müslümanların A.B.D. tarafından desteklendiği günlere dönmekteydi.

(Haber7)

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
354 milyon dolarlık dev şehir kuruluyor!
Yerele de başkanlık sistemi geliyor