Kabe örtüsünde hangi ayetler bulunur

Kâbe Örtüsü Mekke’deki atölyesinde 3 ayda dokunuyor. Örtüye 17 milyon Riyal harcanıyor. Kâbe Örtüsü siyaha boyanmış halis ipektendir, jakar stili ile dokunulur.

Kabe örtüsünde hangi ayetler bulunur
Kabe örtüsünde hangi ayetler bulunur
GİRİŞ 20.08.2010 17:20 GÜNCELLEME 20.08.2010 17:20

Zehra YAVUZ'un haberi

Kendinden desenli kumaş (=Jakar) üzerine "La İlahe İllallah Muhammeden Resulallah, Allah Celle Celaluhu, Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi el-Azim, Ya Hannan Ya Mennan" işlenmiştir, yakından bakıldığında bu yazılar okunabilinir.
Kâbe kuşağı 47 metredir, üzerinde altın işlemeler bulunur.

Kâbe örtüsüne 670 kilo ipek harcanır.


      Kâbe Örtüsü= Kisve 8 parçadan oluşur:

1-      Sekiz temel parça (Ahmal al-Kaba)

2-      Sekiz şerit/kordon (Turuz/Ahzima)

3-      Dört Kurdaşiyat (Kâbe‘nin doğusunda köşedeki motifler, kapıya yakın)

4-      Kâbe kapısının perdesi (Al-Burku)

5-      Kâbe’nin çatı kapısının perdesi (Sitarat Bab At-Tavba)

Kâbe’nin dış örtüsü (Kisve) 722,2 metrekare ve siyah atlas ipektendir.
Zik-zak biçimindeki motiflerin içine Kelime-i Şehadet ve „Ya Allah“, ve „O’nun yüceliğini şereflendir“[1] cümlesi tekrar tekrar işlenmiştir.
Kâbe’nin iç örtüsü kırmızıdır.

Sekiz şerit/kordon (Turuz/Ahzima):
Siyah-yeşil atlas ipek, kaliko ( Bir nevi pamuk) ve pamuklu kumaşlardan yapılmıştır.
Şeritlerden sadece dördünün sonunda 70 santimlik daireler bulunur:
Bu dairelerin içinde Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Subhan, Ya Dayyan ism-i şerifleri işlenmiştir. Şeritlerin üzerinde Kur’ân’dan Kâbe yapımı ve hac ile ilgili ayetler bulunur. Bu ayetler gümüş ve altın ile ve Tulut Hattı ile yazılmıştır. İşlemenin toplamı 35,162 kilodur.

 1. 1.    Kordon 7,5 metredir, Bakara Suresi 125. Ayeti işlenmiştir:
  “Biz ta o zaman bu Beyt'i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail'e şöyle ahid verdik: "Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rukû ve secde edenler için tertemiz tutun!"[2]
 2. 2.    Kordon 6,8 metredir, Bakara Suresi 126. ve 127. Ayetleri işlenmiştir:
  “126 - Ve o vakit İbrahim "Ey Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl, halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli meyvalarla rızıklandır" diye yalvardı. Allah buyurdu ki: "küfredeni dahi rızıklandırır da hayattan biraz nasip aldırırım, sonra da onu ateş azabına uğratırım ki, orası ne yaman bir duraktır!"
  127 - Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt'in temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin.”

Bu kordonda yukarıda bahsedilen ism-i şerifli daire bulunmuyor.

 1. 3.    Kordon 6,4 metredir, Besmele, Hac Suresi 26. ve 27. Ayetleri işlenmiştir:
  “26 - Bir zamanlar Kâbe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, ruku edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et.
  27 - İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde (uzak yollardan) her derin vadiyi aşarak sana gelsinler.”
  Bu kordonun sonunda yukarıda bahsedilen ism-i şerifli daire bulunur.

 

 1. 4.    Kordon 5,7 metredir, Hac Suresi 28., 29. ve 30. Ayetleri işlenmiştir:
  “28 - Ta ki kendilerine ait birtakım menfaatlere şahid olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun.
  29 - Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kâbeyi tavaf etsinler.
  30 - Emir budur, Allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse, bu, kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size bildirilegelenden başka bütün hayvanlar helal kılınmıştır. O halde o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının.“
  Bu kordonda yukarıda bahsedilen ism-i şerifli daire bulunmuyor.
 2. 5.      Kordon 7,5 metredir, Al-I İmran Suresi 95., 96. ve 97. Ayetleri işlenmiştir:
  “95 - De ki: "Allah doğru söylemiştir. Öyle ise dosdoğru, Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi".
  96 - Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke'deki çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı olan Beyt (Kabe)dir.
  97 - Onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. (…)“
  (Bu ayetin devamı diğer kordona işlenmiştir).
  Bu kordonun sonunda yukarıda bahsedilen ism-i şerifli daire bulunur.
 3. 6.      Kordon 6,7 metredir, Al-i İmran Suresi  97. Ayetin devamı  ve 98. Ayet işlenmiştir:
  97. Ayetin devamı “(…) Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin Beyt'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağni (kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaç)dır.”
  “98 - De ki: "Ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?"
  Bu kordonda yukarıda bahsedilen ism-i şerifli daire bulunmuyor.
 4. 7.      Kordon 6,3 metredir, Bakara Suresi 197. Ayeti işlenmiştir:
  “Hac, bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse; artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz, Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun!“
  Bu kordonun sonunda yukarıda bahsedilen ism-i şerifli daire bulunur.
 5. 8.      Kordonun üzerinde (vakıf, Kâbe örtüsünü finanse eden) bağışcının ismi bulunur:
  Mesela: Mısır Sultanı Fuad al-Avval bin İsmail Başa bin al-Hacc İbrahim  Başa bin Muhammad. Ali Başa kutsal evin bu şerefli kisvesinin yapımı için emir verdi. Allah onun hükümranlığını ebedi eylesin“.
  Bu kordonda yukarıda bahsedilen ism-i şerifli daire bulunmuyor.

  Kurdaşiyat-
  Kâbe‘nin doğusunda  köşedeki motifler, İhlas Suresi işlenmiştir: (Kâbe kapısı yakınında)
  „1 - De ki; O Allah bir tektir. 2 - Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir. 3 - Doğurmadı ve doğurulmadı . 4 - O 'na bir denk de olmadı.“

  Tam ortasına 4 defa „Ya Allah“ işlenmiştir. Köşelerinde çiçek desenleri bulunur.
  Kurdaşiyat işlemesinde 1,895 kilo altın ve gümüş bulunur.

  Kâbe kapısının perdesi

Al-Burku
Dört parça işlenir ( Al-Ataba, At-Tiraz, Al-Kaim As-Sağıyr, Al-Kaim Al-Kabiyr) ve sonradan bu parçalar birleştirilir. 3,25’e 6,00 metre büyüklüğündedir. Siyah-yeşil ve kırmızı atlas ipekten ve 22,751 kilo altın-gümüş işlemedendir.
12 tane güneş şeklinde daireden keçi derisi astarlı Şamsiyyat (Şams= Arapça= güneş) vardır.
Üst kısmına İhlas Suresi işlenmiştir.
Aralarda arabesk uslubu desenler bulunur.

Madalyonların içi yazılarla süslenmiştir.
Sırayla Fatiha Suresi:

„1 - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.2 - Hamd o âlemlerin Rabbi, 3 - O Rahmân ve Rahim,4 - O, din gününün maliki Allah'ın. 5 - Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).6 - Hidayet eyle bizi doğru yola, 7 - O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. „
Bakara Suresi:
„144 - Doğrusu, biz, yüzünün semaya yöneldiğini, orada şekilden şekile geçerek, aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnud olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin! Kendilerine kitap verilmiş olanlar da kesinlikle bilirler ki, Rabblerinden gelen o emir haktır. Ve Allah, onların yaptıklarından ve yapmakta olduklarından gafil değildir.“ işlenmiştir.

İlk madalyonlarda „Allah Rabbi, Allah Hasbi“ ism-i şerifleri 11 defa tekrarlanmıştır.

İkinci bölümde Neml Suresi
30. Ayet - "Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla (başlamakta)dır. " ve İsra Suresi 80. Ayet  - (Ey Muhammed!) De ki: "Rabbim! Beni, takdir ettiğin yere gönül rahatlığı ve huzur içinde koy ve çıkacağım yerden de dürüstlükle ve selametle çıkmamı sağla. Bana katından yardım edici bir kuvvet ver." işlenmiştir.

Sonrasında armut şeklinde ornamentler bulunur.

Aşağı bölüme doğru Bakara Suresi 255. Ayeti:
„Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.“ ile süslenmiştir.
Yazılar yeşil astar üzerine işlenmiştir.

Onun altında ise Besmele’den sonra Fetih Suresi 27. Ayeti:
„Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.“ bulunur. Devamında ise Bakara Suresi’nin 255. Ayetinin SON YARISI yeralır: „ (…) Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.“

Altına iki büyük daire içinde İhlas Suresi işlenmiştir.

Bunun altında kapı yırtmacındaki üçgende ise Besmele’den sonra Kureyş Suresi bulunur:
„1 - Kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için. 2 - Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için. 3 - Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler. 4 - O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.“


Kâbe’nin çatı kapısının perdesi= Sitarat Bab At-Tavba

1,70’e 2,90 metredir, diğer parçalar gibi işlenmiştir. İşlemesine 4,794 kilo altın ve gümüş sarfedilmiştir. Üstündeki dört bölümde Besmele’den sonra Enam Suresi’nin 54. Ayeti „Âyetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: Selam olsun size! Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan, esirgeyendir" ve „Sadakallahul aziym“ (Sözüne sadık, güvenilir, rahmetli ve kudretli Yaratıcı Allah.), (ve O‘nun  Rasulu), cümleleri bulunur.
Diğer yarısında ise
Kâbe örtüsünü bağışlayanın ismi bulunur.

Kâbe anahtarı „Torbası“

60’a 30 santim büyüklüğünde yeşil ipek atlastandır.

Resulallah Efendimiz 630 senesinde Kâbe’yi fethettiğinde, anahtarını  Hz. Osman bin Talha’ya teslim ederek, yönetimini ona devretmiştir. Bu esnada ise Nisa Suresi’nden 48. Ayeti okumuştur: „Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.“ Kâbe anahtarı torbasına bu ayet işlenmiştir.
Torbaya işlenen diğer ayetler:
Neml Suresi ayet 30
"Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla (başlamakta)dır. "
Nisa Suresi ayet 58 „Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.“

Zik-zak motifleri Kâbe’nin siyah örtüsü üzerine jakar stilinde işlenmiştir:
Mısır ve Fars sanat eserlerinde zik-zak motifleri çok kullanılır. Bu motif Farslılara  Babillilerden geçmiştir.

Bu yazı Almanca kitaptan kısmen tercümedir. Kitapta bahsedilen bütün detayları bir yazıya eklemek mümkün değildi.
Kaynak: Die Kiswa der Ka‘ba in Makka. Abdelaziz Gouda. Kairo-Ägypten. Berlin 1989.

Kâbe örtüsü üzerindeki ayetler zamana göre farklı olabiliyor!

DİĞER[3] KAYNAĞA GÖRE Kâbe örtüsü ve kapısı üzerindeki ayetler:

Kâbe çatısı üzerinde:

"Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah" ve;
Al-i İmran Suresi, ayet 96 „Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke'deki çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı olan Beyt (Kabe)dir.“ Ve;
Bakara Suresi, ayet 144 „
Doğrusu, biz, yüzünün semaya yöneldiğini, orada şekilden şekile geçerek, aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnud olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin! Kendilerine kitap verilmiş olanlar da kesinlikle bilirler ki, Rabblerinden gelen o emir haktır. Ve Allah, onların yaptıklarından ve yapmakta olduklarından gafil değildir.“

Kâbe kapısı üzerinde:

„Allah celle celaluhu, Muhammed“ ve;
Hicr Suresi, ayet 46
„Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin" denir.“
Maide Suresi, ayet 97  “Allah, Kâbe'yi, o Beyt-i haram'ı, haram ayı, kurbanı ve (kurbanlardaki) gerdanlıkları insanlar için bir nizam kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan herşeyi bildiğini ve Allah'ın herşeyi hakkıyle bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.”
İsra Suresi, ayet 80 – “(Ey Muhammed!) De ki: "Rabbim! Beni, takdir ettiğin yere gönül rahatlığı ve huzur içinde koy ve çıkacağım yerden de dürüstlükle ve selametle çıkmamı sağla. Bana katından yardım edici bir kuvvet ver."
En’am Suresi, ayet 54 – „Âyetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: Selam olsun size! Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan, esirgeyendir".
Mu’min Suresi, ayet 60 – „Halbuki Rabbiniz: "Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir." buyurdu.“
Bu ayetin yanında ise;
Zümer Suresi, ayet 53 – „De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."
Kapıdaki İki halkada “Allah’u Ekber” ve Fatiha Suresi bulunur.
Kapı köşelerinde: Ya Vasi’a, Ya Mani’a, Ya Nafi’a
Sağ tarafında ise: Ya A’lim, Ya Aliym, Ya Haliym, Ya Aziym, Ya Hakiym, Ya Rahiym
Sol Tarafında ise: Ya Ğaniyy, Ya Muğniy, Ya Hamiyd, Ya Meciyd, Ya Subhan, Ya Muste’an ism-i şerifleri bulunur.

Kâbe kapısı hizasındaki ayetler:

Bakara Suresi’nden:
Ayet 125 –
“Biz ta o zaman bu Beyt'i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail'e şöyle ahid verdik: "Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun!"
Ayet 127 – “Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt'in temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin.”
Ayet 128 – “Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvâb sensin, Rahîm sensin.”


Kâbe’nin Hateem tarafındaki ayetler:


Bakara Suresi’nden:
Ayet 197 –
“Hac, bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse; artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz, Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun!“
Ayet 198 – „Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafat'tan indiğiniz zaman Meş'ar-i Haram yanında (Müzdelife'de) Allah'ı zikredin. O'nu, size gösterdiği şekilde zikredin. Doğrusu siz, bundan önce gerçekten sapmışlardandınız.“
Ayet 199 – „Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin. Allah'tan bağışlanmanızı isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.“

Kâbe’nin arka tarafındaki ayetler:

Hac Suresi’nden:
Ayet 26 –
“Bir zamanlar Kâbe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, ruku edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et.”
Ayet 27 – “İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde (uzak yollardan) her derin vadiyi aşarak sana gelsinler.”
Ayet 28 – “Ta ki kendilerine ait birtakım menfaatlere şahid olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun.”
Ayet 29 – “Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kâbeyi tavaf etsinler.”

Kâbe’nin Hacer-Al-Asvad ve Rukn-u Yemeni arasındaki örtü üzerindeki ayetler:
Al-i İmran Suresi’nden:
Ayet 95 –
“De ki: "Allah doğru söylemiştir. Öyle ise dosdoğru, Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi".
Ayet 96 – „Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke'deki çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı olan Beyt (Kabe)dir.“
Ayet 97 – „Onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin Beyt'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağni (kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaç)dir.“

Kâbe’nin siyah ÖRTÜSÜ üzerindeki jakar stilindeki işlemeler:

- Elhamdulillahi Rabbil Alemiyn...

- Ya Hayyu, Ya Kayyum...

- Ya Rahman, Ya Rahiym...

Kâbe’nin Hateem Bölgesi tarafında ayrıca şu ayetler bulunur:

Hicr Suresi, ayet 49 –
“Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.”
Bakara Suresi, ayet 186 –
“Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.”


Kâbe’nin Hateem ve Rukn-u Yemeni tarafında ayrıca şu ayetler bulunur:
Ahzab Suresi, ayet 47 –“Müminlere müjdele! Onlara Allah'tan bir mükafat vardır...“
Nisa Suresi, ayet 110 –“Kim bir kötülük işler, yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur.”


Kâbe’nin Hacer-Al-Asvad ve Rukn-u Yemeni tarafında ayrıca şu ayetler bulunur:
Hac Suresi, ayet 32 –“Bu böyledir; kim Allah'ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı gösterirse, şüphesiz o kalblerin takvasındandır.”
Taha Suresi, ayet 82 – “Bununla beraber, şüphe yok ki ben, tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcıyım.”

Kâbe kapısı üzerindeki örtüde:

En üstte, köşelerde: Allah Rabbiy, Allah Hasbiy...
Oval taraflarda Fatiha Suresi;
Sonra: Bakara Suresi, ayet 144 –
“Doğrusu, biz, yüzünün semaya yöneldiğini, orada şekilden şekile geçerek, aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnud olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin! Kendilerine kitap verilmiş olanlar da kesinlikle bilirler ki, Rabblerinden gelen o emir haktır. Ve Allah, onların yaptıklarından ve yapmakta olduklarından gafil değildir.“
Sonra Al-i İmran Suresi, ayet 133 –„Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!“
Sonra Nur Suresi, ayet 35 - Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). (…) „(Sadece ilk cümlesi!)
Sonra AYET-EL-KURSIYY, yani Bakara Suresi ayet 255 gelir:
“Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.“

Sonrasında BESMELE işlenmiştir.

Altında Fetih Suresi, ayet 27 bulunur –„Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.“

Sonrasındaki Şemsiyyatlarda (Güneş şeklindeki büyük halkalarda) İhlas Suresi ve Zümer Suresi‘nden ayet 53 – „De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."

Sonra „La ilahe illallahul Melikul Hakkul Mubiynu, Muhammadun Resulullahi-s-sadiykul emiynu“ yazılıdır.

Makam-ı İbrahim hakkında Kur’ânda ayet:

Bakara Suresi, ayet 125 - Biz ta o zaman bu Beyt'i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail'e şöyle ahid verdik: "Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun!"


Kaynak:
The History of Makkah Mukarramah. Dr. Muhammad İlyas Abdul Ghani. 2004. Lahore, Pakistan.


 [1] Almanca’dan çeviri "O Gott" , "Ehret seine Erhabenheit"

[2] Ayetler Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kur’ân Meâli‘nden.mealindendandır malılı Muhammed Hamdi Yazır (Türk

[3] The History of Makkah Mukarramah. Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. 2004. Lahore, Pakistan.

YORUMLAR 4
 • Safak Taner 1 yıl önce Şikayet Et
  tulut hat nedir? Yabanci kaynaktan ceviri yaparken dikkatli olmak lazim. sülüs demek istemis aslinda
  Cevapla
 • hacı mustafa ersözlü 7 yıl önce Şikayet Et
  Komşusu açken tok yatan bizden değildir.. Araplar ABD den silah almaya Milyar dolarlar harcıyorlar hem de Müslüman bir ülke İrana karşı kulanmak için. 17 milyon bunun yanında çok küçük kalıyor.
  Cevapla
 • Şuayb GÜLEŞ 7 yıl önce Şikayet Et
  mustafa bey. abicim zaten 4.5 milyon dolara falan tekabül ediyor 17 milyon riyal. çok değil bence Kabemiz için...
  Cevapla
 • Mustafa Gürkan Çörekçi 7 yıl önce Şikayet Et
  17 milyon riyal. Kabe-i Muazzama elbette biz Müslümanlar için hiç tartışmasız çok önemli. Ama araplar büyük bir yanlış yapıyorlar, Efendimiz sav. bu kadar astronomik bir rakama kesinlikle karşı çıkardı, çünki israf ediliyor Allah bunun hesabını sorar, 17 milyon dolar değilde 1 milyon dolara bile fevkâlade bir örtü yapılabilir kalanı ilede Allah rızası için harcana bilirdi, Allahın verdiği nimetler saçıp savruluyor, Allah ıslah etsin.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
İngiltere Gazprom'un mal varlığına el koydu!
Sosyal medya bu dedeyi konuşuyor!