Gün ve saatlerle YSK seçim takvimi

Yüksek Seçim Kurulunun 23. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İşte sürecin işleyişi ve tarihleri...

Gün ve saatlerle YSK seçim takvimi
Gün ve saatlerle YSK seçim takvimi
GİRİŞ 04.05.2007 19:55 GÜNCELLEME 04.05.2007 19:55

Kararda, TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşiminde seçimin 22 Temmuz Pazar günü yapılmasına karar verildiği belirtilerek, YSK'nın yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarihin, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edildiği, bu nedenle 23. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin başlangıç tarihinin 4 Mayıs 2007 Cuma günü olarak belirlenmesinin uygun bulunduğu kaydedildi.

Seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce yapılması gereken yasal işlemlerin takvime bağlanmasının zorunlu olduğuna işaret edilen kararda, YSK'nın bu kapsamda seçim sürecinde yasalarda yapılması gerekli görülen iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan "Seçim Takvimi"nin kabul edildiği bildirildi.

Kararda, şunlar kaydedildi: "2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18. maddesinde; 'Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından 1 ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak 7 gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.' hükmüne yer verilmiş olup, buna göre 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılacak 23. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için kanunen istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin 08 Mayıs 2007 Salı günü saat 17.00'ye kadar ayrılma isteğinde bulunmaları gerekmektedir."

Kararın sonuç bölümünde ise Anayasanın 67'nci maddesinde öngörülen yasal düzenleme yapılıncaya kadar, yurt dışında oturan vatandaşların gümrük kapılarında oy kullanabileceklerine, seçimin başlangıç tarihinden sonra idari yapıda meydana gelen sınır değişikliklerinin bu seçimde dikkate alınmayacağına ve 3 Haziran 2007 Pazar günü yapılacak olan muhtar ve ihtiyar meclisi-heyeti üyeliği seçimleriyle, plebisitlerin genel seçim tarihine az bir zaman kala değişik yerlerde seçim yapılmasının uygun olmayacağı ve seçim ekonomisi dikkate alınarak 22 Temmuz 2007 Pazar günü birlikte yapılacağına işaret edildi.

SEÇİM TAKVİMİ

Seçim takviminde, seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak kısaltıldı. Seçim takvimi şöyle:

-4 Mayıs Cuma: Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı belirlenecek ve ilan edilecek.

-5 Mayıs Cumartesi: Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. -6 Mayıs Pazar: Siyasi partiler hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirecek.

-8 Mayıs Salı: Aday olabilmek için yasa gereği istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının son günü.

-9 Mayıs Çarşamba: Siyasi partilerin; hangi seçim çevrelerinde ön seçim, hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günü. Muhtarlık bölgesi askı listeleri (taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listesi dahil) güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurulunca askıya çıkarılacak.

-10 Mayıs Perşembe:

Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin ön seçimde oy kullanacak partili üyelerini gösteren listeleri ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istenilecek. Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları YSK tarafından ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilecek.

Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılacak. (Ön seçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacak.)

-11 Mayıs Cuma: Ön seçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alanlara tebligatlar yapılacak.

-12 Mayıs Cumartesi:

Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü. Bu hususun YSK'ya bildirilmesi. Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ön seçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

-13 Mayıs Pazar:

Siyasi partiler ön seçimden ayrı kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerinin üye kayıt defterleri ile birlikte ilgili Ön seçim İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına vermelerinin son günü.

-15 Mayıs Salı:

Siyasi partilerin; ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderdikleri listeler ile siyasi partilerin ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve listelere itirazlar başlayacak.

-17 Mayıs Perşembe:

Ön seçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak askıya çıkan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü.

-19 Mayıs Cumartesi:

Bu listelere yapılacak itirazların, ön seçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü. Ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanılacak.

-20 Mayıs Pazar:

Siyasi partiler, ön seçim ya da aday yoklaması seçmen listelerini kesinleştirecek. Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanacak. Siyasi partilerin genel başkanlıkları; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini YSK'ya ve ilgili il ve ön seçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmeye başlayacak.

-21 Mayıs Pazartesi:

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıdan indirilmesi.

-22 Mayıs Salı:

Ön seçim sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılacak. YSK'ca hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı. Siyasi partilerin ön seçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini YSK'ya bildirmelerinin son günü.

-23 Mayıs Çarşamba:

YSK tarafından, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listeleri ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

-24 Mayıs Perşembe:

Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

-25 Mayıs Cuma:

Ön seçim yapacak siyasi partilerin aday adayları listelerini, ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü.

-26 Mayıs Cumartesi:

Ön seçim ilçe seçim kurullarınca, ön seçim ya da aday yoklaması oy pusulaları ve zarfları mühürlenecek. Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçleri teslim edilecek ve ön seçim sandık kurulları başkanları göreve hazır duruma getirilecek.

ÖN SEÇİM ADAY YOKLAMASI

 -27 Mayıs Pazar:

Ön seçim aday yoklaması yapılarak, sonuçları tutanakla ilçe seçim kurullarına iletilecek. Ön seçim ilçe seçim kurulları ilçe birleştirme tutanaklarını düzenleyecek ve il seçim kurullarına iletecek. Muhtarlık bölgesi listelerindeki değişiklikler işlenerek kesinleştirilecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlenecek. Bu amaçla YSK'da kura çekilecek.

-28 Mayıs Pazartesi:

Sandık atamaları yapılacak. Ön seçim sandık kurulu tutanaklarına karşı ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü. Ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazın son günü. İl seçim kurulları ön seçim birleştirme tutanaklarını düzenleyecek.

-29 Mayıs Salı:

Sandık seçmen listeleri çoğaltılacak. İl seçim kurullarının ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlamalarının son günü. İl seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itirazların son günü.

-30 Mayıs Çarşamba:

Sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlandı. Seçmen bilgi kağıtlarının yazımına ve dağıtımına başlanacak. YSK, il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak ve bu kararları il seçim kurullarına bildirecek.

-31 Mayıs Perşembe:

Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da YSK tarafından itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmeler il seçim kurullarınca tamamlanacak. -

1 Haziran Cuma:

İl seçim kurullarınca ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listeler YSK'ya gönderilecek.

-3 Haziran Pazar:

YSK, ön seçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğini, ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edecek.

-4 Haziran Pazartesi:

Siyasi partilerin genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini, saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edecek. Bağımsız milletvekili adaylığı için ilçe seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar başvurulacak. İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının YSK'ya bildirilmesinin son günü. YSK, siyasi partilerin verdiği aday listelerini inceleyerek, saptanacak eksikliklerin ilgili siyasi parti tarafından tamamlanması için bildirmeye başlayacak. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerinde görev alacak ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

-5 Haziran Salı:

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak. Oluşumda görev alanlara ilgili hususlar bildirilecek ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak.

-8 Haziran Cuma:

Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

-9 Haziran Cumartesi:

Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından incelenecek. Listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek. Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulması tamamlanacak.

-10 Haziran Pazar:

Milletvekili geçici aday listeleri, radyo televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilan edilecek. Geçici adaylar ilgili il ve YSK tarafından doğrudan incelemeye alınacak. Bu adaylara karşı yapılacak itirazlar başlayacak ve incelenecek. Gümrük kapılarında görev yapacak sandık kurulları oluşturulacak çalışmalarına başlayacak.

-11 Haziran Pazartesi:

Geçici aday listelerine yapılacak itirazların son günü. -12 Haziran Salı: Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak ve ilgililere tebliğ edilecek. Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesi sona erecek. Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık ve aykırılıklar; il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere YSK'ya bildirilmesinin son günü.

-13 Haziran Çarşamba:

İl seçim kurullarının milletvekili aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı YSK'ya itirazların son günü.

-15 Haziran Cuma:

Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların YSK'ca karara bağlanmasının son günü. Milletvekilliği geçici adaylığından istifa edenlerin, YSK'ya bildirilmesinin son günü. İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılanlar nedeniyle ortaya çıkan aday eksilmeleri tamamlanacak ve YSK'ca siyasi partilere bildirilecek.

-17 Haziran Pazar:

Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin, ilgili siyasi partilerce tamamlanarak, YSK'ya bildirilmesinin son günü.

-19 Haziran Salı:

YSK'ca milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere; il seçim kurullarına, Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek. Seçim çevrelerine ilişkin kesin aday listeleri il seçim kurullarına gönderilecek. YSK tarafından birleşik oy pusulası basımına; basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak. Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerle birlikte ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak.

-20 Haziran Çarşamba:

Milletvekili kesin aday listeleri (bağımsızlar dahil) radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek. İl seçim kurullarınca milletvekili seçimine katılan siyasi partilerin adayları ile bağımsız adayları gösteren listeler mahalli imkanlarla bastırılması veya fotokopi yolu ile çoğaltılmasına başlanacak, bitirilenler ilçe seçim kurullarına teslim edilecek. Bağımsız adayların oy pusulalarını il seçim kurullarına vermelerinin son günü.

 -25 Haziran Pazartesi:

Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanacak. -8 Temmuz Pazar: Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyon propagandası için başvurularının ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcilerin YSK'ya bildirilmesinin son günü.

-10 Temmuz Salı:

Siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda sıralarının belirlenmesi için YSK'da ad çekilecek.

-11 Temmuz Çarşamba:

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak ve dağıtılamayanlar ilgili ilçe seçim kurulu başkanlarına teslim edilecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına

-12 Temmuz Perşembe:

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

-15 Temmuz Pazar:

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

-16 Temmuz Pazartesi:

Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

-17 Temmuz Salı:

Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listeleri kesinleştirilecek.

-18 Temmuz Çarşamba:

İlçe seçim kurulları, malzeme torbalarını sandık kurulu başkanlıklarına teslim edecek ve göreve hazır durumu getirilecek.

-21 Temmuz Cumartesi:

Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

-22 Temmuz Pazar:

Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'de sona erecek.

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İyi Parti yorumu
23 Nisan töreninde dikkat çeken diyalog