Tarhan: 4+4+4 Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı

CHP Grup Başanvekili Emine Ülker Tarhan, 4+4+4 yasası olarak bilinen kanunun esas bakımından iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Tarhan: 4+4+4 Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı
Tarhan: 4+4+4 Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı
GİRİŞ 08.06.2012 17:18 GÜNCELLEME 08.06.2012 17:25

Tarhan, itiraz gerekçelerini anlatırken, "Çocuk gelinler, yoksul erkek çocukları çalışmaya mahkum edilmesi gibi bir sonuca yol açabilir. Çocuk istismarı tehlikesini artırır. Dünyada mesleki eğitim yaşının 15 - 16 olması ve 18'e çekilmesi tartışılırken, bizde 9'a indirilmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ve yine anayasanın 90. maddesine aykırıdır." dedi.

CHP, zorunlu eğitimi kademeli bir şekilde 12 yıla çıkaran ve kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen kanunun esas bakımından iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru dilekçesini mahkemeye CHP Grup Başanvekili Emine Ülker Tarhan sundu. Tarhan, söz konusu yasanın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne, Anayasa'nın 10, 24, 42 ve 90 ve 161'inci maddelerine ve ayrıca devletin laik, eşit ve hukuk devleti olmasına ilişkin ilkelere aykırı olduğunu söyledi. CHP daha önce aynı yasanın şekil bakımından iptali için başvurmuş ancak mahkeme bu başvuruyu reddetmişti.

CHP Grup Başanvekili Emine Tarhan, açıklamasında "Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen yasaya ilişkin iptal ve durdurulmasına yönelik talebimizi az önce yaptık" dedi. Tarhan ardından gerekçelerini sıraladı.
Yasanın ilk maddelerinden başlayarak anayasaya açık aykırılıklar içerdiğini düşündüklerini belirten Tarhan, "Okula başlama yaşının 5'e inmesinin, devletin çocukları koruma yükümlülüğüne ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi aracılığıyla Anayasa'nın 90. maddesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle küçüklerin el kasları dahi gelişmeden yazı öğrenmelerin, bedensel ve zihinsel gelişmelerini tamamlamadan okul öncesi eğitim hakkından ve sosyalleşmeden yoksun kılınarak okula başlamaları Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne özellikle aykırıdır." dedi.

Yasada eğitimin kesintili hale getirilmesi olduğunu belirten Tarhan, şöyle devam etti: "Hukuk devleti, Tevhid-i Tedrisat yasasına, aynı ülkede birbirine yabancılaşan bireyler yaratma amacına hizmet edecektir. Bu açıdan andığım yasalara aykırıdır. Farklı kutuplu bir toplum tehlikesi yaratması itibariyle de başta eğitim birliği olmak üzere de devrim yasalarına da aykırıdır. Aynı okulda özellikle tarihi geçmişi ve kültürel bağları farklı yorumlayarak birbirine yabancılaşan bireyler yaratma tehlikesi vardır. Çocuk gelinler, yoksul erkek çocukları çalışmaya mahkum edilmesi gibi bir sonuca yol açabilir. Çocuk istismarı tehlikesini artırır. Dünyada mesleki eğitim yaşının 15 - 16 olması ve 18'e çekilmesi tartışılırken, bizde 9'a indirilmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ve yine anayasanın 90. maddesine aykırıdır." diye ekledi.

YASA DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI

Söz konusu yasanın 9ç maddesine göre 9 ve 10 yaşlarındaki çocuklara analitik düşünme yerine bir dayatma uygulamasının söz konusu olduğunu savunan Tarhan, "Bu yaş grubundaki bir çocuk üzerinde ağır baskı yaratması, rasyonel eğitime ve gene BM Çocuk Hakları Sözleşmesine, Anayasa'nın 90. maddesine aykırıdır, çünkü laik devlet ilkesine aykırıdır. Çünkü laik devlet tüm dinlere eşit mesafededir. Ayrıca farklı dinlere mensup yurttaşlarımızın da bu yasayla bu ülkede yaşadığı unutulmuştur. Anayasa'nın 42. maddesindeki; eğitimin çağdaş eğitim esaslarına göre yapılacağı kuralına da açıkça aykırıdır. Din ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır. Laik bir devlette din ile devlet arasında bir aidiyet kurulamaz, bu ilkeye aykırıdır ve kendi ideolojisine uygun nesiller yetiştirmek amacıyla devleti ve yasaları kullanmak, özellikle bir din istismarıdır." ifadelerini kullandı.

HEDEF ANAYASA'NIN İKİNCİ MADDESİ

Bu maddenin devletin diğer inançları dışlayarak salt bir inanca öncelik tanıması anlamına geldiğini belirten Tarhan, "Bu Anayasa'nın 10. ve 24. maddelerine aykırıdır; çünkü din eğitimi kişilerin kendi isteğine ve küçüklerinin yasal temsilcilerinin talebine bağlıdır. İsteğe bağlı ders ile seçmeli ders kavramı tamamen birbirinden farklıdır. Bu yasanın uygulanması durumunda toplumdaki huzursuzluk ve kutuplaşma artacaktır. Bu iktidarın siyasi projesine küçükleri ve aileleri din üzerinden alet etmesidir.

Ayrıca başka hiçbir ders kanunla düzenlenmezken bunun kanunla düzenlenmesi ve tahkim edilmesi bir şekilde koruma altına alınması dolaylı yoldan saklı bir amaca, yani bir ideolojik projeye özel bir önem atfedilerek, aslında hedefin anayasanın ikinci maddesi olduğuna da bence karine teşkil etmektedir. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin 9. maddesine aykırıdır; çünkü herkes din ve inancını açıklamak zorunda bırakılmaktadır. Bununla da yetinmeyip ölçmeye kalkmaktadır. Bu totaliter bir anlayışa da işaret etmektedir. Çocukların anne ve babasının etkisinden çıkartarak belirli bir inanç veya görüşü aşılamak suretiyle onları sistematik bir şekilde belirli bir görüş doğrultusunda eğitmek anlamına gelir. Tek tip insan yetiştirmek isteyen baskıcı rejimler bu yöntemi kullanmak ister." görüşlerini savundu.

Yasanın 14. ve 16. maddesiyle yüksek öğretime girişte bir yetki bir hak gaspı yaratıldığını iddia eden Emine Tarhan, "Zorluk derecesi yüksek okulların, müfredatı ağır liselerin öğrencilerinin okul başarı puanları ellerinden alınmış ve hukuk devletinin en önemli niteliği olan hukuksal güvenlik ilkesi zedelenmiştir." dedi.

'MİLLİ EĞİTİMİN BİR TALAN ALANINA DÖNÜŞMESİNİN YOLU AÇILMIŞTIR'

Yasanın 24. ve 25. maddesi ile Anayasa'nın ihlal edildiğini de belirten CHP Başkanvekili, "Kamu İhale Kurulu kararları üzerinden yargı denetimi yolu kapanmış, ihalelere ilişkin milli eğitim alanında usulsüzlük ve yolsuzluklara açık bir kapı aralanmış, Fatih projesinde ise bu sürece 15 yıl boyunca ayrıcalık tanınması ihalenin sadece üst yöneticinin onayına bağlanması, Anayasa'nın 10. ve 161. maddelerine aykırıdır. Böylece milli eğitimin bir talan alanın dönüşmesinin yolu açılmıştır. Kamu ihalelerindeki saydamlık, rekabet, eşit muamele ve denetim gibi ölçüler bu yolla bypass edilmiştir. Bu eşitlik ve hukuk devleti ilkesine de açıkça aykırıdır" diye sözlerini noktaladı.

 

YAZDIR
YORUMLAR 2
  • sabriye 6 yıl önce Şikayet Et
    başörtüsü yasağı din ve vicdan hürriyetine aykırı değilmiydi bayan tarhan. chp inandırıcı olamıyor din düşmanlığı yapıyor neden örtülü bir chp li yok örtüye dine düşmanda ondan.
    Cevapla
  • Halis Toy 6 yıl önce Şikayet Et
    emine tarhan ideolojiyi bırak. chp li emine tarhan veya chp 4+4+4 yasaını iptal için yaniden anayasa mahkemesine müracat etmiş.siz bu kafaynan gider bu milletin kutsal değerleriynen oyarsanız daha çok kaybedersiniz.hani chp tüm görüşlere saygııydı.8. sınıftaki çocukla 1. sınıftaki çocuğun aynı tuvaleti kullanmasına,1. sınıftaki çocuğun 8. sınıftaki çocuğun muhabbetini dinlemesi sizce dahamı iyi.siz biliyormusunuz bu 8 yıllık kesintisiz eğitim yüzünden büluğ yaşının veya cinselliğin ta ilkokul 3.-4. sınıflara kaadar indiğini.tabi sizin için bunlar önem arzetmez.zaten sizin istediğinizde bu değilmi.bre chp liler at gözlüğünü terkedin artık.ideolojik saplantıları bırakın gerçeklere bakın.
    Cevapla
DİĞER HABERLER
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Dünün özeti