TBMM'de bu yıl çıkarılan kanun sayısı

AK Parti, 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı çalışmalarına ilişkin faaliyet raporu hazırladı.

TBMM'de bu yıl çıkarılan kanun sayısı
TBMM'de bu yıl çıkarılan kanun sayısı
GİRİŞ 19.07.2012 11:55 GÜNCELLEME 19.07.2012 11:55

Rapor özetinde, söz konusu dönem içinde, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamıyla ilgili önemli değişiklikler içeren düzenlemelerin kanunlaştırıldığı belirtildi.

TBMM Genel Kurulu'nun bu dönem içinde 142 birleşim gerçekleştirdiği, 856 saat çalıştığı ve bu çalışmaların 43 bin 594 sayfa tutanakla kayda geçirildiği ifade edildi.

İhtisas ve araştırma komisyonlarının da yoğun bir çalışma temposu sergilediği belirtilen raporda, bu komisyonların 1238 saat çalıştığı, çalışmaların 23 bin 429 sayfayla tutanaklara geçirildiği kaydedildi. Çalışmalar sonucunda, 24. Dönem'de 119 düzenlemenin kanunlaştırıldığı ifade edildi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına da değinilen raporda, komisyonun 117 saatlik çalışmasının, 2 bin 433 sayfayla kayda alındığı belirtildi.

Raporda, siyasette açık, dürüst ve hesap verebilir bir anlayışın yerleştirilmesi ve siyasi etik konusunun ayrıntılı olarak incelenip etik ilkelerinin belirlenmesi amacıyla, her siyasi parti grubundan bir milletvekilindin oluşan Siyasi Etik Komisyonu kurulduğu kaydedildi.

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde halen 10 kanun tasarısı, 1 kanun teklifi, 175 uluslararası sözleşmenin bulunduğu belirtildi.

Raporda, 24. Dönem'de; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında 1, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında 2'şer olmak üzere toplam 8 gensoru önergesi verildiği, önergelerin tamamının reddedildiği anımsatıldı. Dört gensoru önergesinin ise geri alındığı kaydedildi.

-''Önemli düzenlemeler''-

Raporda, dönem içinde yürürlüğe giren ve toplumun büyük kesimini ilgilendiren yasalardan bazıları şöyle sıralandı:

''2012 Yılı Merkezi YÖnetim Bütçesi kanunlaştırılmış, Milli Eğitim Bakanlığı, bütçeden ayrılan pay ile yine birinci sırada yer almıştır. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla, göreceli olarak az gelişmiş illerde yatırım ve istihdamın artırılması için yeni teşvik unsuru getirilmiştir.

Bireysel emeklilik ve sigortacılık sistemini geliştirmek amacıyla, bir ilk olarak, sistemdeki katılımcıların doğrudan devlet katkısı yöntemi ile daha etkin şekilde teşvik edilmesi sağlanmıştır.

Meclisimiz, kadın ve çocuklara yönelik şiddet sorununa da eğilerek, şiddete maruz kalan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması için alınacak tedbirlere yönelik, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kabul edilmiştir.

Parlamentomuz, çıkardığı başka bir kanunla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerine imkan sağlamıştır.

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda iş veren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen düzenleme kanunlaştırılmış ve böylece AB'ye uyum konusunda da önemli adım atılmıştır.

Denetimli serbestlik ve adli kontrol mekanizmalarının daha etkin kullanımını öngören ve ilk defa kabul edilen bir yasal düzenlemeyle yaklaşık 15 bin tahliye gerçekleştirilmiş; tutuklu oranı, adli kontrol yolları genişletilerek düşürülmüştür.

28 Şubat'ın antidemokratik ortamında gerçekleştirilen ve çağdaş eğitim ilkelerine aykırı icraatlarından biri olan 8 yıllık kesintisiz eğitime uygulamasına son verilerek, 4 4 4 sistemine geçilmiştir.

Yine Meclisimiz, ülkemizde bir ilke imza atarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nu kabul etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurulmasına İlişkin Kanun kabul edilerek, önemli bir reform gerçekleştirilmiştir.''

Raporda, söz konusu dönemde çıkarılan önemli kanunlar arasında, İnsan Hakları Kurumu, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, afet sigortası, bedelli askerlik, Ticaret Kanunu, 3. yargı paketi, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Raporda, aynı dönem içinde yapılan başka bir düzenlemeyle şehit yakınları, gaziler, engelliler ve terör mağdurlarına yeni ve geniş haklar verildiği ifade edildi.

Çıkarılan diğer bazı kanunlarla 30 bin polis, 40 bin yeni öğretmen kadrosu ihdas edildiği, ehliyet alınmasına kolaylık sağlandığı, TÜBİTAK'ın faaliyetlerinin daha etkin hale getirildiği, Sosyal Yardımlaşma Fonun'dan yapılan yardımların kapsamının genişletildiği, adli sicil kayıtlarında talep edilen ücretlerin kaldırıldığı, yurt dışına gönderilen öğrencilere borçlanma imkanı tanındığı, organize sanayi bölgelerine eğitim ve öğretim desteği verildiği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sanayi sitelerine hibe verme yetkisi getirildiği ve sezaryen ameliyatı ile ilgili düzenleme yapıldığı vurgulandı.

-''Muhalefetin engellemelerine rağmen...''-

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, faaliyetlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclis'in, çalışmalarında büyük bir performans sergilediğini ifade etti.

Bazı kanunlarda muhalefetin desteğini gördüklerini, ancak sık sık muhalefetin engellemeleriyle de karşılaştıklarını belirten Aydın, ''Muhalefetin bütün engelleme girişimlerine rağmen 119 kanun çıkardık. Muhalefet bu yasama yılı içinde 198 toplantı yeter sayısı, 140 karar yeter sayısı talebinde bulundu. İçtüzük'ün bütün imkanlarını, suistimal edercesine kullanmak suretiyle çalışmaları akamete uğratmak istedi ama buna rağmen biz 119 kanun çıkardık'' dedi.

Aydın, raporun kitapçık haline getirileceğini belirtti.

-''Alnımızın Akıyla 9,5 Yıl''-

Öte yandan, AK Parti tarafından, ''Alnımızın Akıyla 9,5 Yıl'' başlıklı kitapçık hazırlandı. Kitapçıkta dış politika, sosyal devlet, kadın hakları, şahit yakınları ve gaziler, ekonomi, eğitim, gençlik ve spor, sağlık, ulaştırma, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik, enerji, kültür, turizm, savunma ve güvenlik, tarım, toplu konut, kırsal ve yerel kalkınma, çevre ve vakıflar konusunda partinin faaliyetlerine yer verildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'li milletvekillerinden, kitapçıktaki faaliyetleri seçim bölgelerinde anlatmalarını istediği belirtildi.

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Tansu Çiller konuştu: Başka seçenek yok!
Diyarbakırlı vatandaş: Dua ettim amin diyemiyorlar