Amenerrasulü okunuşu ve meali: Amenerrasulü'nün faziletleri nelerdir?

Bakara Suresinin son iki ayeti olan Amenerrasulü, çok faziletli ve mukaddes bir duadır. Hz Ömer ve Hz Ali(ra) bu iki ayetin ne kadar önemli olduğunu bizzat işitmişler ve hayatları boyunca uyumadan önce okumuşlardır. Peki Amenerrasulünün önemi nedir?

Amenerrasulü okunuşu ve meali: Amenerrasulü'nün faziletleri nelerdir?
Amenerrasulü okunuşu ve meali: Amenerrasulü'nün faziletleri nelerdir?
GİRİŞ 27.11.2019 12:11 GÜNCELLEME 27.11.2019 12:11
Bu Habere 10 Yorum Yapılmış

Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayetidir.

Amenerrasulü, bibadet ve zikir yerine geçebilecek güçlü bir duadır. Allah-u Tealanın, gelebilecek tüm felaketlerden ve şeytanın şerrinden koruması için okunan bir duadır. Amenerrasulü duası, Hz Ömer ve Hz Ali (ra) tarafıdan ne kadar önemli olduğunu Kainatın İftihar Tablosundan bizzat işitmişlerdir ve bu iki ayet için “Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumadan uyusun ” sözlerini söylemişler, hayatları boyunca da bu iki ayeti uyumadan önce okumuşlar.

 

 

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed(sav)  “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti hakkında buyuruyor ki; “Her kim geceleyin Bakara Suresi’nden bu iki ayeti okursa ona yeter” “Allah-u Teala, Bakara Suresi’ni iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz Çünkü bunlar salattır (namazdır), hem duadır, hem Kur’an’dır”

AMENERRASULÜ OKUNUŞU

amenerrasulü

Bismillahirrahmanirrahim

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

AMENERRASULÜ'NÜN TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

285- Peygamber, Rabb"inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü'minler de, her biri "Allah"a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye" iman getirdiler ve şöyle dediler: semi'na ve eta'na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.

286- Allah kimseye vüs'unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

AMENERRASULÜ'NÜN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki; "Dört şey Arş-ı Azam altındaki hazinelerden indirildi: Fatiha, Ayete'l-Kürsi, Amenerrasulü, Kevser Suresi."

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki; "Bana Arşın altındaki hazineden Ben'den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) verildi.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından) kafi gelirler.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: "Kuran'da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah'ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü) 'dür.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah'u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: "Her kim Ayete'l-Kürsi'yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah'u Teala ona yardım eder."

Başka bir rivayette ise şöyledir: "Her kim bu ayetleri okursa; ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz; çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir kişiye okurnursa, Allah"u Teala izni ile mutlaka akıllanır."

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: "Kim uyuyacağı sırada Bakara Suresinden on ayet okursa, Kuran-ı (Kerim"den ezberlediklerini) unutmaz. (Bu ayetler şunlardır:) Bakara suresinin başında dört ayet, Ayete"l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sorundan da üç ayet." 

AMENERRASULÜ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Bakara suresinin son iki ayetinin  iki nüzul sebebi belirtilmiştir:
Birinci rivayete göre;

"Siz içinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de"(Bakara, 2/284) âyeti nazil olunca, bu ashaba pek ağır geldi, toplanıp Resulullah'ın huzuruna vardılar, diz çöktüler: "Ey Allah'ın Resulü, namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle mükellef olduk. Şimdi ise bu âyet indirildi. Halbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek." dediler ve "Her birimiz, kendi gönlünde öyle şeyler konuşur ki, dünyaları verseler bunların kalbinde bulunmasını arzu etmez." diye insanın elinde olmadan içinde bulunan duygu, düşünce, tasarı ve hayallerden söz ettiler.

Peygamber (asm) onlara: "Siz de sizden önceki Kitap ehli gibi, duyduk ve karşı koyduk mu demek istiyorsunuz? 'duyduk ve uyduk, ey Rabbimiz ğufranını dileriz, dönüş ancak sanadır, deyiniz!' buyurdu. Bunu hep birlikte okumaya başladılar, okudukça dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. Bunun üzerine amenerresulü ayetleri nazil oldu. İbn Abbas, İbn Mesud, Ebu Hureyre, İbn Cübeyr’den nakledilen bu rivayete göre Bakara suresinin bu son iki ayeti Medine'de Cibrîl ile nazil muştur. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri).

Bu manaya gelen bir rivayet, Müslim’de(İman, 199) yer almaktadır.

İkinci rivayete göre;

Hasan ve Mücahid ile İbn Sirin'den, bir rivayette de İbnü Abbas'dan naklen anlatıldığına göre, Bakara suresinin bu son iki âyeti Cibrîl vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Mirac gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir.

el-Vahidi de Mukatil b. Süleyman’dan naklen bu son iki ayetin Miraç gecesinde vasıtasız olarak Hz. Peygambere nazil olduğunu belirtmiştir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri).

YORUMLAR 10
 • İnstagram ,@ca1.bey 6 ay önce Şikayet Et
  Evet amerrasulu bir dua tebrik ederim . Ayettir bunu belirtelim de
  Cevapla
 • Mealiniz Hatalı 11 ay önce Şikayet Et
  “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
  Cevapla
 • ayqt 10 ay önce Şikayet Et
  Arapça geniş bir dildir
  Cevapla
 • Safiyya 1 yıl önce Şikayet Et
  Hamd olsun her gece namazdan sonra oxuyuram
  Cevapla
 • İbrahim 1 yıl önce Şikayet Et
  min rabbihi olacak
  Cevapla
 • Sümeyye BTS ♥ 1 yıl önce Şikayet Et
  Tecvid öğren cahal seni :s
  Cevapla
 • Minnok 1 yıl önce Şikayet Et
  Kim ezberledi
  Cevapla
 • sevda 1 yıl önce Şikayet Et
  n yuvarlanır tecvitte bi sonraki re 'e vurur ;)
  Cevapla
 • Emrah 1 yıl önce Şikayet Et
  Miraç kandiliniz kutlu olsun.!
  Cevapla
 • elif 1 yıl önce Şikayet Et
  sizinde kandiliniz kutlu olsun...
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Kahramanlar, 12 yaşındaki Emir'i böyle kurtardı
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta!