Kirasını ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir

Kirasını ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir

Günümüzde gayrımenkuller bizzat oturma yada bir işyeri açmak yerine bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Ama kiralama esnasında yaşanan bazı sıkıntılar hem mal sahibini hem kiracıyı sıkıntıya sokuyor... Peki "Kirasını ödemeyen kiracı' nasıl tahliye edilir? İşte cevabı

 • GİRİŞ03.12.2012 11:51
 • GÜNCELLEME03.12.2012 12:49

Mülk sahibi gayrımenkulünü kiraya verip bir gelir elde etmek aynı zamanda da sağlam bir yatırım yaparak geleceğini güvence altına almak istemektedir. Kirasını düzenli ödeyen bir kiracı bulunca çok sağlam olarak nitelendirilebilecek bu yatırım kirasını düzgün ödemeyen bir kiracıya denk gelince bir eziyet halini alabilmektedir.

Bu noktada ilk söylenebilecek söz Borçlar kanunumuzun ve 6570 Sayılı Gayrımenkul Kiraları hakkındaki Kanun'un "pozitif ayrımcılık yaparak" genel olarak kiracıyı koruduğudur. Bunun sebebi kiracının daha güçsüz kiralayanın maddi olarak daha güçlü olduğu inancıdır.

6570 Sayılı Gayrımenkul Kiraları Hakkındaki Kanun kapsamına giren bir gayrımenkul sözkonusu ise ve kiracı kirasını ödemiyorsa kiralayan kiracıya bir ihtarname göndererek borcunu  30 gün içinde ödemesi gerektiğini bildirmelidir.

Bu borcun ödenmemesi durumunda ve ikici kez tekrar kira ödemesi aksar ise ikinci bir ihtarname gönderilmelidir. İki ihtarname göndermek tahliye için mecburidir. Bir kira dönemi içinde iki kez kiranın ödenmemesi ve bu konu ile ilgili olarak en az iki kez ihtarname gönderilmesi halinde tahliye sebebi var kabul edilir. Bu noktadan sonra yapılacak bir icra takibi neticesinde tahliye mümkün olacaktır.

Kiralayanın icra takibi dışında -şartları oluştuğunda- tahliye davası açarak da gayrımenkulünden kiralayanı tahliye ettirebilir.  6570 Sayılı Gayrımenkul Kiraları Hakkındaki Kanun'un 7. Maddesi bu halleri açıkça sıralamıştır.

Madde 7 - Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan

a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istiyebileceği gibi,

b) Gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında,

c) Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise kira akdinin hitamında,

ç) Gayrimenkulü yeniden inşa veya imar maksadiyle esaslı bir surette tamir, tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı takdirde kira akdinin hitamında,

d) Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimse kendisi veya eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiyle iş yeri olarak kullanma ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında kiracıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartiyle altı ay sonra,

e) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,

Tahliye davası açabilirler.

Aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin uhdesinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan kimse, kirada oturduğu yeri, malikin isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur.

Av. Ahmet Selim Gündoğan / Ekotrent 
a.s.gundogan@gmail.com
https://twitter.com/asgundogan
http://www.facebook.com/ahmetselimgundogan74

Yorumlar13

 • Arzu 2 hafta önce Şikayet Et
  4 hissedar oldumuz daireye bir hissedar oturmaktadır 28 aydır kira vermiyor tehdid ediyor ne yapabilirìz
  Cevapla
 • Aysun 1 ay önce Şikayet Et
  6aydir kiramı alamıyorum avukata verdim evimde hala oturuyorlar beki icra bu kiralarımı alabilir mi yoksa istedikleri kadar oturacaklarmi cevap
  Cevapla Toplam 3 beğeni
 • Halil İbrahim 1 ay önce Şikayet Et
  3 aydır kiracı ödeme yapmıyor ne yapmalıyım nereye başvuru yapmaliyim
  Cevapla Toplam 1 beğeni
 • İsmail erkol 2 ay önce Şikayet Et
  Ben kira sözleşmesi yaparak dairemi eşyalı kiralık verdim 1 ay ilk gidiginde ödeme yaptı 3 ay arka arkaya kira ödemesi yapmıyor telefonu açmıyor ve ben başka ilde kira ödüyorum ve aldığım daire konut kredisi devam ediyor ne yapmalıyım.
  Cevapla Toplam 4 beğeni
 • Musa 3 ay önce Şikayet Et
  Benim kiracı 4 aydır kira ödemiyor ve evdende çıkmıyor bu durumda ne yapmalıyım.
  Cevapla Toplam 1 beğeni
Daha fazla yorum görüntüle
Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat