CHP cephesi, inkar ve isyanın sesi

.

  • GİRİŞ09.02.2018 06:58
  • GÜNCELLEME10.02.2018 09:20

Ben, Türkiyedeki siyasi arenadaki mücadeleyi sağ sol, muhafazakar modernist, kemalist anti kemalist, laik anti laik mücadelesi olarak değil, inkar cephesiyle iman cephesinin bir mücadelesi olarak görüyorum.

İnsanlığın varoluşuyla süregelen bu mücadelenin, bundan sonra da Kabil’in çocuklarıyla Habil’in çocukları arasında devam ederek süreceğine inanıyorum.

 

 

Çağdaş Nemrutların ve çağdaş Firavunların sahip oldukları ilk fırsatta ibrahimi olanlarla Musanın taraftarlarının soyunu kazımak için ellerinden gelen tüm kötülükleri, vahşeti ve zulmü yapacağını sanıyorum.

Coğrafyamızda asırlardır süregelen bu mücadelenin tarihi gelişimine ve şu andaki durum ve duruşuna bakarak bu mücadele vahyin aydınlık yüzüyle küfrün karanlık cephesi arasında geçtiğini görüyorum. Bunda sonra da inkar ile iman arasında süreceğine kanaat getiriyorum.

İslam medeniyetinin çocuklarıyla batı medeniyetinin çocukları, zaman zaman Hilal ile Haç’ın kavgası olarak yansıyan bu savaşın bastırılması veya susturulması bir tarafın galip gelmesiyle mümkün değil. Bunun için insanın içindeki Habil ruhu ile Kabil ruhunun barışması gerektiğine, bunun da ancak vahyin hakemliğinde olocağını inanıyorum.

İdeolojik farklılıkların, dünya görüşlerinin, eşyaya, zamana ve mekana farklı farklı bakışların temelinde bu incelik ve hassas çizgi yatmaktadır. Bir yanda insan,insanlıktan çıkmış  insana karşı insanı kurtarmaya çalışacak, diğer yanda insan, insanlığı yok etmek için şeytanın yolunda savaşacak.

İnsanımız bir kısmı Tanzimattan Cumhuriyete, Cumhuriyetten zamanımıza kadar kendi tarih ve kültürüne, ahlak ve maneviyatına, medeniyet ve değerlerine karşı mankurtlaşmak için çalışıyor, bir kısmı kendi ruh köklerine sahip çıkmak ve mankurtlaş(tırıl)maya karşı direnmek için savaşıyor.

İnkarcı ve isyancı cephenin temsilcileri dün; Jöntürkler, İttihat ve Terakkiciler, batıcılar iken, bu günkü temsilcileri CHP, BDP ve bunlara benzeyen yedi cücelerdir. CHP bir Parti değil kendi kimlik ve benliğimize karşı devreye sokulmuş asi bir dünya görüşünün, karanlık bir ruhun, inkarcı bir cephenin, hatta; daha da ileri mankurtlaş(tırıl)mış insanımızın temsil ettiği batılı bir düş ve düşüncenin ta kendisi olduğunu düşünüyorum.

Bu iki blok arasındaki mücadelenin esasında siyasi iki partinin veya blokun  plan ve proğram farklılıklarının ötesinde birbirine zıt iki düşüncenin, iki dünya görüşünün, iki kültür ve medeniyetin, hatta; iki din anlayışının mücadelesi vardır.

CHP kanadı her ne kadar kendi içinde sürekli bir kavga halinde ise de durduğu yerin farkında, inkar ve küfründe samimi görünüyor. Onun karşısındaki taraf, kitle, blok… arada sürüp giden bu kavganın itikadi bir farklılıktan kaynaklandığının farkında değil. Onlar, başta CHP’ye ve ideolojisine karşı gibi görünüyorlarsa da, veya öyle refleks gösteriyorlarsa da, ne yazık ki birçokları rakipleri ve düşmanları gibi yaşıyor, düşünüyor ve düş görüyorlar. Bu kavganın temelinde itikadi bir gerçeğin olduğunun farkında değiller.CHP baldıran zehiri ise, ona karşı duranlar  tam olarak bu zehirin panzehiri olamamışlardır.

Ben bu mücadeleye CHP ‘ye ve müttefiklerine karşı olan partiler veya partililer gözüyle bakmıyorum. Bu zıtlaşmayı Kabil ile Habil arasında başlayan, inkarın isyankar cephesiyle imanın taraftarları arasında sürüp gelen Hak ve batıl mücadelesi olarak görüyorum. Bunun için milletin kahir ekseriyetinin bu mücadelenin sağında yer aldığına, Erdoğan ve AK Parti hareketini bunun için desteklediğini sanıyorum.

CHP AK Parti mücadelesini politk bir çıkar kavgası olarak değil, bir medeniyet çatışmasının parçası olarak görüyorum. AK Parti de, CHP de İslam medeniyet ve kültürüyle, batı medeniyeti ve kültürünün, iki medeniyet çatışmasının, mücadelesinin, savaşının birer parçaları ve özneleridir.

CHP' yi batının sırtımıza sapladığı paslı bir bıçak olarak tanıyorum. Başına ince veya kalın, tüy veya kıl bir başkan gelmiş gelmemiş farketmez. Çünkü CHP cephesi, inkar ve küfrün sesi olarak inkar ve isyanında şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da direneceğine inanıyorum.

Arif Altunbaş, Haber 7

 

Bu yazıya ilk yorum yapan sen ol

Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat