15 yıl 3600 günle tazminat alan işçi çalışabilir mi?

Okurumuz Taner Dumanoğlu, “01/02/1993 tarihinde işe başladım. 1996 yılında askerlik görevinde bulundum. Şu an ki işyerimde yaklaşık 9,5 yıldır hizmet etmekteyim. Toplam sigorta prim gün sayım 4700 olup, tek taraflı iş akdi feshinde kıdem veya ihbar tazminatı alma hakkım var mıdır? Çalışmaya devam edebilir miyim?” diye soruyor.

  • GİRİŞ28.07.2010 09:02
  • GÜNCELLEME28.07.2010 09:02

15 yıl 3600 günle tazminat alan işçi çalışabilir mi?  
Resul KURT
info@resulkurt.com
www.resulkurt.com

Okurumuz Taner Dumanoğlu, “01/02/1993 tarihinde işe başladım. 1996 yılında askerlik görevinde bulundum. Şu an ki işyerimde yaklaşık 9,5 yıldır hizmet etmekteyim. Toplam sigorta prim gün sayım 4700 olup, tek taraflı iş akdi feshinde kıdem veya ihbar tazminatı alma hakkım var mıdır? Çalışmaya devam edebilir miyim?” diye soruyor.
Emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup yaşını doldurmayı bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı verilmesi gerekmektedir.

Buna ilişkin düzenlemede “506 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçilere kıdem tazminatı ödenir” hükmü getirilmiştir.

Bu düzenlemenin amacı, prim ödeme ve sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını kazanmış olsa da, diğer bir ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda olan işçilerin, çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerini sağlamaktır.

Buna göre; 08 / 09 / 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan sigortalılar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen sigortalılara 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı verilmektedir. 15 yıl ve 3600 gün koşulunu tamamlamışsınız. Bu yazıyı almak suretiyle işverenden kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

Burada işçinin başka bir işe girmek için bu gerekçeyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği sorun olmaktadır. Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeniden çalışması gündeme gelebilir ve Anayasal temeli olan çalışma hakkının ortadan kaldırılması beklenmemelidir. Bu itibarla işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önem kazanmaktadır. En az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen işçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz (T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2006/2716, K. 2006/8549, T. 4.4.2006 sayılı kararında). Yani, sırf başka bir işe girmek için bu gerekçeyle kıdem tazminatı istendiğinde işveren tarafından ödenen kıdem tazminatının iadesi talep edilebilecektir.Yorumlar1

  • Hakan Mehmet KUL 7 yıl önce Şikayet Et
    Böyle saçmalık olmaz. Emeklilerin bile ertesi gün çalıştığı bir ülkede tazminat aldı diye adamı çalıştırma.Bunu anlamak çok zor.Resul Hocam kamuda da bu geçerli midir?.Memuluğa geçmeyi düşünüyorduk tazminatımız yanacak mı yani?Ya da memurlukda emekli ikramiyesine sayılırmı?
    Cevapla
Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat