Tarihin Tarihi

.

  • GİRİŞ11.07.2018 05:58
  • GÜNCELLEME12.07.2018 08:12

Tarihe not düşelim;

Önceki gün yani, 9 Temmuz 2018 günü itibari ile, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yaklaşık iki yüz yıllık askeri ve sivil bürokratik oligarşiye karşı milletimiz, kansız bir devrim gerçekleştirerek iktidarı devraldı.

 

 

Bu söylenenleri daha iyi anlamak için tarihde neler yaşadığımızı bilmemiz lazım.

Bir başka deyişle, bugünün kıymetini anlamak tarihi özümsemekten geçiyor.

Tanzimat’tan başlayalım:

1839 yılında ilan edildi Tanzimat ve Tanzimat’la birlikte darbelerin tohumları da atılmaya başlandı topraklarımıza.

Devrin akbabaları Batılı devletler adım adım güçlerini birleştirerek, güçlenerek geldiler üzerimize.

Tanzimat’ın ilanından 17 yıl sonra, bu sefer daha ileri bir baskı ile 18 Şubat 1856’da Islahat Fermanını yayınlattılar.

Buna rağmen durmadılar.

1.Darbe, (girişim):

Tanzimat’ın Sultanı olmasına aldırmadılar Abdülmecid’e karşı, 14 Eylül 1859’da ilk defa darbe teşebbüsüne kalkıştılar ve “içeriden” biri olan Hasan Paşa’nın ihbarı ile bu teşebbüs önlendi.

2.Darbe:

30 Mayıs 1876’da, Tanzimat’ın ikinci Padişahı olan Sultan Abdülaziz Dolmabahçe’de ki Saray’ında bulunduğu bir sırada Saray, karadan ve denizden kuşatılarak darbe yapıldı ve iktidardan uzaklaştırıldı.

3.Darbe:

13 Nisan 1909’da, sinsice tezgâhlanan 31 Mart

(Rumi 31 Mart 1325’de) “Siyasi ve Askeri İsyanının” ardından çıkarılan kargaşalar bahane edilerek 27 Nisan 1909’da Sultan Abdülhamid Han bir darbe ile görevinden alındı.

4.Darbe:

23 Ocak 1913’de İttihad Terakki’nin Talat ve Enver Paşaları Sadrazam Kâmil Paşa’ya bir Bâbıâli baskını/darbesi yaptılar ve iktidardan uzaklaştırdılar.

Böylece Tanzimat’la birlikte topraklarımıza atılan nifak tohumları 1959’dan itibaren 1913’ kadar yani 46 yıl içinde dört büyük darbe yaşadı. (Aşağı yukarı on yılda bir darbe)

Aynı gelenek devam etti.

İttihat Terakki 1918’e kadar iktidarda kaldı.

1918-1923 arası savaş yılları.

1923’den 1950’ye kadar tek parti diktatörlüğü tam 27 yıl sürdü.

1950-60 arası Menderes’e on yıl ancak sabredebildiler ve İttihat Terakki’nin geleneğine uydular.

5.Darbe:

27 Mayıs 1960’da darbe yaptılar, Başbakan Menderes’i ve iki bakanını astılar.

6.Darbe:

12 Mart 1971 yılında Süleyman Demirel Hükümetine muhtıra verildi ve hükümet düşürüldü.

7.Darbe:

12 Eylül 1980’de Kenan Evren kanlı bir darbe gerçekleştirerek yönetime el koydu ve yine Demirel Başbakanlığındaki hükümeti devirdi.

8.Darbe:

28 Şubat 1997’de Necmettin Erbakan Başbakanlığındaki daha bir yıllık hükümete tahammül edemediler ve iktidardan uzaklaştırdılar.

9.Darbe, (e-muhtıra, girişim):

27 Nisan 2007 gecesinde Genelkurmay’ın sitesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini krize dönüştürüp iktidarı indirmeyi amaçlayan muhtıra girişimi, direnişle karşılaşmış, seçim kararı alınarak püskürtülmüştür.

10.Darbe, (girişim):

15 Temmuz 2016 yılında Erdoğan Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım Başbakan olduğu sırada bu sefer, 40 yıl boyunca devletin kılcal damarlarına kadar yerleştirdikleri satılmış mankurtları vasıtasıyla silahlı bir işgal girişiminde bulundular.

Erdoğan liderliğinde bu girişim de, 250 Şehit, 2000’den fazla yaralı ile bastırıldı.

Böylece, 1859’daki ilk darbe girişiminden 2016’ya kadar geçen 157 yılın darbe iktidar süreleri, tek partinin 27 yılı ve Menderes’in 10 yılı çıktığında İttihat Terakkinin bizzat kendisi ve onun zihniyet olarak Cumhuriyet dönemindeki temsilcisi CHP’nin teşviki ile her on yılda bir defa askeri özendirip, o yolla iktidar olma fırsatını kullanmışlardır.

İşte önceki gün CHP ve onun zihniyetinin diktacı, baskıcı, tekçi, oligarşik ve batıcı emperyalist güçlerden destek alan sisteminin yapısı, tarih müzesinin, kanlı mumyalar bölümüne kaldırılmıştır.

Milletimiz, Erdoğan liderliğinde Tarihin tarihini yazmıştır 9 Temmuz 2018’de.

Az kalsın unutuyordum, Erdoğan Meclis’te yemin ederken İttihat Terakki’nin solunda ki CHP ve onun sağındaki zihniyet ayağa kalkmamış.

Bana kalırsa yanlış görmüşlerdir.

Kalkmamış değil, durumun ağırlığından dolayı kalkamamışlardır.

Ferman Karaçam - Haber

fermankaracam@gmail.com 

fermankaracam@twitter.com 

twitter.com/fermankaracam 

facebook.com/fermankaracam 

Bu yazıya ilk yorum yapan sen ol

Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat