Vahşi Kurt Sürüsü

Vahşi Kurt Sürüsü

İslam dünyası, bilim, teknoloji ve düşünce/felsefi üstünlükler çağı olan 1100’lere kadar gelen 300 yıllık Altın Çağı diriltmeden, Batı hizmetkârı olmaktan kurtulamaz.

  • GİRİŞ24.03.2011 06:53
  • GÜNCELLEME24.03.2011 06:53

Bir sürü edepsiz ülke, dünyanın en güçlü silah ve ordularına sahip ahlaksızlar takımı, küçücük bir ülkenin tepesine çöktü. Mesele, önce Libyada halkın bir diktatöre karşı mücadelesiydi... Ancak tarihsel yağmacı İngilizlerin hemen isyancılarınarkasında olduğu, kısa sürede ortaya çıktı. Anlaşılan epey barışçı bir sivil gösteri, vahşi kurt sürüsünün aldığı koku ve silahlı kışkırtması ile iç savaşa dönüştürüldü; ardından da halkı korumakbahanesiyle BMden karar çıkartıldı ve Sarkozy adındaki kurtbaşının öncü saldırısıyla, kurtlar koalisyonu”, küçücük bir ülkeyi boğuyor!

Olacak şey değil! Sonu belli bir saldırının muzaffer komutanları olarak göğüslerinde böyle bir utanç madalyası takacaklar, rezil ahlaklarıyla ortalıkta demokrasi ve insan hakları cakası satacaklar! Batı demokrasisi, giderek ahlaksızlar yönetimine dönüşmektedir.

Mesele, Libyada halkın daha çok özgürlük ve demokrasi isteği meşru isteğini çok aşmış ve bir emperyalist saldırıya dönüşmüştür... (Hayret ki CHP bile bu durumu meşru görebiliyor!)

***

Kaddafi haklıdır, Haçlı Seferi saptamasını, nitekim Fransız İçişleri Bakanı Claude Geagant da doğrulamaktadır: Evet bu bir Haçlı Seferidir ve öncülüğünü de Fransa yapmaktadır!

Emperyalist saldırı ile Batı, İslam dünyası üzerindeki ekonomik ve siyasi egemenliğini şimdi demokratik sistem uydurukluğuyla sürdürmenin pozisyonunu almıştır. Bu ülkelerde kurulacak demokrasiler, uyduruk kalacaklardır; demokrasiler, tarihsel bir sürecin sonunda ortaya çıkmış yönetim biçimleridir... Hiçbir zaman kurdukdemekle kurulmamışlardır!

İslam ülkeleri, Batıya bağımlı, kukla başkanlar sistemiyle on yıllarca yönetildi ama Batı sömürgeleri, yoksul ve parçalanmış olmaktan kurtulamadılar...

Şimdi yine uyduruk bir demokrasi rejimiyle, (çünkü zamanın ruhu!), yine Batı egemenliği altında, yine yoksul ve parçalanmış olarak, on yıllarca daha yönetilecekleri yeni bir zaman başlangıcına tüneline girmektedirler!

***

Hıristiyan Batı ve İslam Ortadoğu, iki kültür arasındaki bu bin yıllık tarihsel farklılığın, bu kadar gerçek bir olgu olabileceğine hiçbir zaman inanmamıştım! Ama 10 yıldır Avrupanın vurguladığıHıristiyan kültür ve Müslüman dünyaya yönelik Haçlı Seferi, bu olguyu doğruluyor!

Bütün amaç, Batı Hıristiyan kültürün egemen kalması, sömürgeciliğini yani piyasalar üzerinde ekonomik üstünlüğünü sürdürmesidir.

Bunun siyasi aletleri dönemin ruhuna göre değişebilir; bir zaman diktatörleri, uyduruk parlamentolu Başkanlık sistemlerini, darbeci askerleri kullanırlar.. Şimdi isedemokrasizamanları!... Bu zamanlar, islam ülkelerinde milletin, on yıllardır insan yerine konmamaya, baskıya, polis rejimine, işkenceye, yoksulluğa karşı ayaklanmasıyla, ve daha iyi bir hayat ve daha çok özgürlüklere olan haklı istekleriyle ve bu amaçlar için isyanıyla örtüşmektedir!

Zamanın ruhu budur! Bu zamanın ruhu, Batılı egemenlerin değirmenini döndürecektir yine!..

İslam dünyası, bilim, teknoloji ve düşünce/felsefi üstünlükler çağı olan 1100lere kadar gelen 300 yıllık Altın Çağı diriltmeden, Batı hizmetkârı olmaktan kurtulamaz.

Ortaçağın Haçlı Seferleri”, Altın Çağın yıkılmasında önemli bir etkendi! Haçlı Seferleriyle birlikte, Avrupanın yükselişi başladı; Müslüman dünyadan bilimi ve teknolojiyi aldılar; bunları geliştirdiler; bunu coğrafi keşifler ve Rönesans izledi, aydınlanma+sanayi devrimi+bilimsel teknolojik devrim ve bugünkü egemenlik konumu...

Libyaya acilen ve bir an önce demokrasi gelmelidir! Aşiretlerden devşirilecek, Batı yanlısı Kaddafiler çözümü ile karşı karşıyayız!

Küçük bir ülkenin tepesine, Kurt sürüsü her yönden çökmüş durumdadır!

Orhan Bursalı - Cumhuriyet
obursali@cumhuriyet.com.tr 

Yorumlar1

  • ahmet aksay 7 yıl önce Şikayet Et
    İslâm dünyasının üstünlükler çağı. Dünyada ve ülkemizde hâlâ İslâm dünyasının bilim, teknoloji ve felsefe/düşünce alanlarında üstünlükler çağı(yüzyılları) yaygın olarak bilinmez. Batıda Fuat Sezginin çalışmalarıyla bu gerçek tam anlamıyla günyüzüne çıkarıldı. Yazar bu gerçekten haberdar ama bilgi eksikliği var.Fuat Sezgin 8. yüzyıldan 16. yüzyıl sonuna kadar olduğunu söyler bu altın çağın. Ve meslekdaşlarından dahi bu gerçeği itirafa yanaşmayanların olduğunu ifade etmiştir bir konuşmasında.
    Cevapla
Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat