TÜM YORUMLAR

Peygamberimize yazmış! Victor Hugo'nun şiiri ilk kez yayımlandı
Peygamberimize yazmış! Victor Hugo'nun şiiri ilk kez yayımlandı
GÜNCEL
17 Nisan 2019, 11:21
Peygamberimize yazmış! Victor Hugo'nun şiiri ilk kez yayımlandı
Haber7.com yazarı Ferman Karaçam, Fransa'nın başkenti Paris'in ve dünya mimarlık tarihinin en önemli kültür miraslarından Notre Dame Katedrali'nin yangın felaketiyle sarsılmasının ardından bir yazı kaleme aldı. Karaçam yazısında, "Norte Dame benim için, Victor Hugo demek. Ve Victor Hugo da, Peygamberimize yazdığı o meşhur şiir demek" diyerek, Victor Hugo'nun Efendimize yazdığı şiiri okuyucularıyla paylaştı.
YORUMLAR 91
 • Alp 7 ay önce Şikayet Et
  Vay be... Duygulandım. Helal olsun...
  Cevapla
 • fahri 7 ay önce Şikayet Et
  Bunları yazan kişi mümindir, ancak Hz. Allah (C.C.) doğrusunu bilir. Şiir çok güzel yazılmış. Hristiyan müşrikliğini kabul etmiyor ve son peygamberi (S.A.V.) tasdik ediyor.
  Cevapla
 • burhan 7 ay önce Şikayet Et
  Size katılıyorum
  Cevapla
 • asya 7 ay önce Şikayet Et
  İnşaallah hidayet üzere ölmüştür....
  Cevapla
 • Kagan 7 ay önce Şikayet Et
  İnsanoglu derinden etkilenmediğinde kalben böyle yazılar yazamaz. Şayet bunları gerçekten HUGO yazdıysa kalbinde bir titreme yüreğinde bir ateş varmış. İmanla mı öldü bilemeyiz. Ama içinde sevgi olup islama meyletmeleri için çevresinde müslüman kimseler olduğunda çogu müslüman oluyor. son zamanlarında Viktor hugonun etrafındaki insanları incelemek lazım.
  Cevapla
 • gmlo 7 ay önce Şikayet Et
  helal olsun victor hugoya hangi müslüman veya alimde böyle hz muhammed s.a.v mektup yazmıştır inşallah müslüman olmuştur victor hugo
  Cevapla
 • Momedo 7 ay önce Şikayet Et
  Bu sözler düşmanın yüreklisinden veya müslümanın kalbinden gelendir bence.
  Cevapla
 • Talib-i Hakikat 7 ay önce Şikayet Et
  Eğer biz, doğru islamiyeti ve İslâmiyet'e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil olacaklardır. Hem de tarih bize bildiriyor ki: Ehl-i İslâm'ın temeddünü, hakikat-i İslâmiyet'e ittibaları nisbetindedir. Başkalarının temeddünü ise dinleriyle makûsen mütenasiptir. Hem de hakikat bize bildiriyor ki: Mütenebbih olan beşer, dinsiz olamaz. Lâsiyyema uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Risale-i Nur - Tarihçe-i Hayat
  Cevapla
 • kevser 7 ay önce Şikayet Et
  what
  Cevapla
 • Talib-i Hakikat 7 ay önce Şikayet Et
  "Müslümanların dini, Kur'an dinidir. Bu din, müsalemet, emniyet ve huzur dinidir." (Piskopos Volter Meron'un "Müsalemete en doğru yol" adı ile Petersburg kilisesinde îrad ettiği konferanstan) "Kur'anda siyasî riyakârlığı zerre kadar ifade eden hiçbir kelime yoktur. West Minister gazetesinin pek haklı olarak söylediği vechile, şarkta müstebid hükümdarları ve cebbarları zulüm ve ceberuttan men'eden bir şey varsa; o da onların karşılarında korkusuz ve lekesiz bir mürşidin okuduğu bir Kur'an âyetidir." (Ud Frey Hicts) Risale-i Nur - Nur Çeşmesi
  Cevapla
 • YILDIRIM 7 ay önce Şikayet Et
  Çok güzel yazmış, maşallah. oğullarınıda vaftiz ettirmemiş. Müslüman olduğu iddiası hep vardı zaten.
  Cevapla
 • Talib-i Hakikat 7 ay önce Şikayet Et
  "İslâm dinini kabul edenlerin adedi az zamanda 300 milyona varmış ve bu Müslümanlar, atlarının nallarıyla Roma İmparatorluğu'nu çiğnedikten sonra, mızraklarının ucu ile dalaleti kökünden istîsal etmişler, nihayet şark ve garbın muazzam devletleri onların karşısında titremişti." (Fransız filozoflarında Alexy Levazaune'un nutuklarından) Risale-i Nur - Nur Çeşmesi
  Cevapla
 • kara 7 ay önce Şikayet Et
  cok etkılendım
  Cevapla
 • Talib-i Hakikat 7 ay önce Şikayet Et
  "Müslümanlığın talim ettiği medenî ve sıhhî esaslar sayesindedir ki, haşerat mahşeri olan Asya müdhiş bir tehlike olmaktan kurtulmuştur." (Alman âlimlerinden Jochahim Du Rulph "Kur'anın ahlâkî ve medenî kaideleri ihtiva eden âyetleri, İslâmiyet'in muhteşem bünyanında altun bir kordon gibi işlenmiştir." (İngilizce Cembres Ansiklopedisi) Risale-i Nur - Nur Çeşmesi
  Cevapla
 • Talib-i Hakikat 7 ay önce Şikayet Et
  "Hâlık'ın hukuku ile mahlukun hukuku, ancak Müslümanlık tarafından tarif olunmuştur." (Marmadüke) "Yeni keşfiyat yahut ilm ü irfanın yardımıyla hallolunan, yahut halline uğraşılan mesail arasında bir mes'ele yoktur ki, İslâmiyetin esaslarıyla taâruz etsin. Kur'an-ı Kerim ve talimi ile kavanin-i tabiiye arasında bir ahenk görülmektedir. (Levazaune) "Kur'an, ahlâk ve felsefenin bütün esasatını câmi'dir." (Müsteşrik Sedio) Risale-i Nur - Nur Çeşmesi
  Cevapla
 • Talib-i Hakikat 7 ay önce Şikayet Et
  "Kur'an serapa samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Hazret-i Muhammed'in cihana tebliğ ettiği davet, hak ve hakikattır." (Carlyle) "Kur'anın nazarında satvetli bir hükümdarla zavallı bir fakir arasında fark yoktur. Bu gibi esaslarla öyle bir teşri' vücuda gelmiştir ki, dünyada bir naziri yoktur. Müslümanlık, bugünkü inkişaf-ı fikrîmizin seviyesinden daha yüksek bir dindir." (Meşhur İngiliz muharrir Edward Gibbon'un "Roma İmparatorluğu'nun inhitat ve sukutu" eserinden) Risale-i Nur - Nur Çeşmesi
  Cevapla
 • Talib-i Hakikat 7 ay önce Şikayet Et
  Kur'an mütercimi Doktor Maurice'in sözüdür: "Bizans Hristiyanlarını içine düştükleri bâtıl itikadlar girivesinden, ancak Arabistan'ın Hira Dağı'ndan yükselen ses kurtarabilmiştir." "Kur'an, hikmet-i ezeliyenin inayet ile insana bahşettiği kütüb-ü semaviyenin en güzelidir. Beşerin refahı nokta-i nazarından, Kur'anın beyanatı, Yunan felsefesinin ifadatından pek ulvîdir. Kur'anın her gün daha fazla tecelli etmekte olan güzellikleri, her gün daha fazla anlaşılan, fakat bitmeyen esrarı vardır." Risale-i Nur - Nur Çeşmesi
  Cevapla