İstanbul

Basın İlan Kurumu:

20:30 03 Mart 2018
Basın İlan Kurumu:

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "İcra ve İflas Kanunu değişikliği bilhassa yerel basınımızın ilan gelirleri için önemli bir yekun teşkil eden icra ilanlarını kapsamamaktadır. İkinci olarak söz konusu Kanun değişikliği bu mesnetsiz iddialarda geçtiği gibi Maliye Bakanlığı'nın değil Adalet Bakanlığı'nın uhdesinde bir tekliftir." açıklaması yaptı.

Açıklamada, Tokat Gazeteciler Cemiyeti'nin bugün düzenlediği eğitim semineri sırasında Karaca'nın gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı ve BİK Yönetim Kurulu'nu itham altında bırakmayı amaç edinen açıklamalarda bulunduğu, bu durumun esefle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamanın odak noktasını oluşturan İcra ve İflas Kanunu değişikliğinin, bilhassa yerel basının ilan gelirleri için önemli bir yekun teşkil eden icra ilanlarını kapsamadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci olarak söz konusu kanun değişikliği bu mesnetsiz iddialarda geçtiği gibi Maliye Bakanlığı'nın değil Adalet Bakanlığı'nın uhdesinde bir tekliftir. Dolayısıyla değişiklikle ilgili çalışmaların Adalet Bakanlığımızın uhdesinde yürütülmüş olması hasebiyle bu bakanlığımız nezdinde Yönetim Kurulumuz tarafından iddiaların aksine vakitlice gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Nitekim Adalet Bakanlığımızın İcra ve İflas Kanunu değişikliğine dair teklifine ait görüşümüzü ve ilan ücretlendirmesinin nasıl olabileceğine dair sorduğu yazı 16 Şubat 2018 tarihinde Basın İlan Kurumuna ulaşmasını müteakiben, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğümüz 23 Şubat 2018 tarihli yazısıyla resmi ilanların yayın mecrasının gazeteler olduğu ve Basın İlan Kurumunun doğrudan ilan yayınlamasının kurumun kuruluş amacı doğrultusunda uygun olmayacağı Adalet Bakanlığımıza bildirilmiştir. Diğer yandan Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi öncesinde bahsi geçen 288. maddeyle ilgili olarak gazete yayın zorunluğunun muhafaza edilmesi yönünde ilgililer nezdinde gerekli temaslarda ve girişimlerde bulunmuşlardır.

Diğer yandan Kurumumuzun yakın geçmişte de yerel gazeteler açısından büyük önem arz eden Kamu İhale Kanunu (13. Madde) ile İcra ve İflas Kanununun (114. Madde) yanı sıra diğer ilgili mevzuatlarda gazete yayım zorunluluğunun kaldırılması yönündeki Kanun teklifi ve tasarıları karşısında ilgili bakanlarımızın da destekleriyle Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak hep beraber ilgili makamlar nezdinde gerekli temas ve bilgilendirmeler yapılmak suretiyle halihazırdaki kamu ilanlarının yayımlanması sisteminin ayakta tutulması için azami çaba sarf edilerek sistemin yapısı korunmuştur."

Karaca'nın aynı açıklamasında, getirilen düzenlemeyle resmi ilanların gazetelerde yayın zorunluluğunun kaldırılarak Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlatılması yolunun açıldığını ve aynı düzenlemeyle yerel gazetelerin mağdur edildiğini iddia ettiği ifade edilen açıklamada, "Ne var ki bu iddia tamamen mesnetsizdir. Zira resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun www.ilan.gov.tr adresindeki ilan portalında ücretsiz olarak yayımlanmakta olup bunun temel amacı, teknolojik gelişmelerden yararlanılarak resmi ilanlara vatandaşlarımızın tek noktadan kolaylıkla ulaşmalarının sağlanmasıdır." denildi.

Tüm bu çaba ve çalışmalarda amacın gazeteleri resmi ilan yayın mekanizması dışında bırakmak değil, aksine teknolojik gelişmeler de gözetilerek mevcut sistemin korunmasıyla gazetelerin geleceğe hazırlanması olduğu vurgulanan açıklamada, "Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu olarak İcra ve İflas Kanununa yönelik değişikliklere ilişkin girişimlerimiz, yine bu kanunun bilahare yapılması planlanan değişiklik düzenlemeleri sürecinde de gazete yayım zorunluluğu bulunan maddelerinin muhafaza edilmesi yönünde ilgili merciler nezdinde önceden olduğu gibi yoğun bir şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR

ETİKETLER
basın ilan kurumu
Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.