Hümeze suresinin anlamı ve okunuşu! Hümeze suresinin fazileti ve önemi nedir? - YAZDIR

Hümeze suresi, Allah-u Teala'nın, dedikodu yaparak insanların aleyhine konuşanların, insanları kötüleyen, alay eden ve kalp kıranların büyük bir azap göreceklerini açıkça belirttiği mukaddes bir suredir. Hümeze suresi, dünya malına dalıp ahiret hayatını unutanları da büyük bir azap beklediğini hatırlatan bir suredir. Hümeze suresinin faziletleri nelerdir?

  • GİRİŞ19.12.2018 15:00
  • GÜNCELLEME19.12.2018 15:01

Hümeze suresi, Kur'an-ı Kerim'in 104. suresidir. 9 ayetten oluşur.

Hümeze suresi, Mekke döneminde Kıyamet suresinden sonra nazil olmuştur. Sûre ismini 1. âyette geçen, “başkalarını arkadan çekiştirip kötülemeyi huy edinen kimse” anlamındaki hümeze kelimesinden alır. Aynı âyette yer alan lümeze ise “insanları yüzlerine karşı ayıplayıp küçük düşürmeyi huy edinen kimse” demektir. 

 

 

Hümeze suresi, dedikodu yaparak insanların aleyhinde konuşarak kalbini kıran, alay eden, kimselerin ve dünya malına dalmış ahiretini unutmuşların cehennemde büyük bir azap göreceklerini bildiren bir suredir. Hümeze suresi, temel olarak ahlaklı ve edepli olunması üzerine gönderilmiştir. Ayrıca bu sure ile malın ve servetin ne kadar değersiz ve geçici olduğu da söylenmiştir.

HÜMEZE SURESİNİN OKUNUŞU

hümeze suresi

Bismillahirrahmânirrahîm

Veylül li külli hümezetil lümezeh

Ellezıcemea malev ve addedeh

Yahsebü enne malehu ahledeh

Kella le yümbezenne fil hutameh

Ve ma edrake mel hutameh

Narullahil mukadeh

Elleti tettaliu alel ef'ideh

İnneha aleyhim mü'sadeh

Fi amedim mümeddedeh

HÜMEZE SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline! (1-2)

O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır. (3)

Hayır! Andolsun ki o, Hutâme'ye atılacaktır. (4)

Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? (5)

O, Allah'ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. (6-7)

Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır. (8-9)

HÜMEZE SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Hümeze suresini okursa, Allah'u Teala, Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ashabı ile alay edenlerin sayısınca kendisine on hasene verir."

Hümeze suresi ile nazar değmiş kişiye 7 defa okunması nazarı ortadan kaldırır.

Hümeze suresini iftiraya uğrayan kişi 21 defa okursa iftiradan kurtulur.

HÜMEZE SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Sûrede işaret edilen kişinin kim olduğu konusunda klâsik kaynaklarda el-Ahnes b. Şerîk, Velîd b. Muğîre, Umeyye b. Halef ve Cemil b. Âmir es-Sakafî gibi kişilerin isimleri geçmektedir. Adı geçen kişilerin hepsi de benzer özelliklere sahip olduğundan, herkes kendi tanıdığı kişinin adını vermiş olabilir. Meselâ, burada nitelikleri açıklanan kişi ile Müddessir/11-30′da konu edilen kişi arasındaki benzerlik dolayısıyla, bu kişinin Velîd b. Muğîre veya Ebû Cehl olduğu ileri sürülebilir. Aynı şekilde, bizim de katıldığımız bir görüş olarak bu kişinin Kıyâmet sûresi’nde, kıyâmeti inkâr eden kişi olarak düşünülen Adiyy b. Ebî Rabia olduğu da söylenebilir. Ancak hitap genel olduğu için sûrenin hangi kişi sebebiyle indiğinin bir önemi yoktur. Sûrede malûm ve ma‘rûf kişiler değil, “malına güvenerek yaşlanmayacağını, hastalanmayacağını, ölmeyeceğini zanneden [kendini ölümden uzak gören], sorumsuz, başıboş yaşama sevdalısı” karakter yapısındaki herkes muhatap alınmıştır. Muhatap alınan bu karakterdeki insanların bir diğer niteliği de, toplumu aydınlatmaya çalışan iyi insanları, yüzlerine karşı veya arkalarından sıkıntıya sokmaya çalışan tipler olmalarıdır.

Sûreden net olarak anlaşılmaktadır ki, Kur’ân âyetleri, olayların akışına göre gelmekte, Peygamberimiz ve o’nunla birlikte olan inananlar, kendilerine karşı sinsî plânlar yapanların deşifre edilmesi sûretiyle yönlendirilmektedir. İnançsızlar ve yalanlayanlar ise; kalıbı, kafiyesi ve manası itibariyle giderek daha fazla dikkat çeken sözlerle ve şiddeti artan cezalarla tehdit edilmektedir. Yapılan uyarılarda kullanılan her sözcük, inançsız yalanlayıcıların kafalarına âdeta balyoz gibi inmekte, beyinlerine mermere kazınan yazı gibi kazınmaktadır.