Altun'un evini paylaşan Cumhuriyet gazetesine suç duyurusu: İşte iddianameden çarpıcı detaylar - YAZDIR

Cumhuriyet gazetesinin, İletişim Başkanı Altun'un eviyle alakalı yaptığı haberin ardından, Altun'un avukatı Sezgin Tunç suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık soruşturmaların tamamlanmasının ardından iddianame hazırladı. İddianamede, açık adresi verilen Altun'un terör örgütlerinin hedefi haline gelebileceği belirtildi. Şüphelilerin, hedef göstermek ve özel hayatın gizliliğini ihlalden cezalandırılmaları istendi.

  • GİRİŞ28.07.2020 20:26
  • GÜNCELLEME28.07.2020 21:21
  • KAYNAKHABER7

Avukat Sezgin Tunç, Cumhuriyet gazetesinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eviyle ilgili yaptığı “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberine ilişkin açıklama yaptı.

 

 

Cumhuriyet gazetesi, 14 Nisan 2020’de yayınladığı “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberde, Altun’un eviyle ilgili asılsız iddialar ortaya atmıştı. Altun’un avukatı Tunç, haberle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet gazetesi, iftiralarını manşetten tescilledi!

 

 

Soruşturma kapsamında haberi yazan Sidret Hazal Ocak Ozan, sorumlu yazı işleri müdürleri İpek Özbey ve Olcay Büyüktaş Akça ile habere konu fotoğrafı çeken Vedat Arık’ın ifadeleri alınmış; Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçları nedeniyle cezalandarılmaları için mahkemeye başvuru yapılmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede öne çıkan kısımlar şöyle:

  • “AİHS m.10/2'de düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırlanması nedenleri, ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü, kamu güvenliği, düzensizliğin ve suçun önlenmesi, sağlığın korunması, ahlakın korunması, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa çıkmasının önlenmesi, yargılama organlarının etkinlik ve saygınlığının korunması biçiminde sayılmıştır. Bu ilkelere aykırı olarak düşünce açıklaması şeklindeki yayınların yapılması yine AİHS de tarifini bulan bu özgürlüğün kötüye kullanılması olarak değerlendirmek gerekecektir.”
  • “… haber içeriği incelendiğinde terörle mücadelede aktif görev ve sorumluluk aldığı kabul edilen müşteki Fahrettin Altun'un ikametinin açık adresinin tespitine yarayacak şekilde mahalle, sokak adı belirtilmesi ve ikametin bulunmasını kolaylaştıracak fotoğrafların bulunmasının müşteki Fahrettin Altun'u terör örgütlerinin faaliyetleri kapsamında hedef haline getireceğinin kabulü gerekmektedir.”
  •  
  • “Ayrıca bahse konu haber içeriklerinde müşteki Fahrettin Altun'un ailesi ile birlikte kullanmakta olduğu ikametinin fotoğrafları ile adresinin paylaşılması eylemi Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 08/02/2017 tarih ve 2015/12762 Esas 2017/872 Karar sayılı bozma kararında da aradığı suçun oluşumuna ilişkin yasal unsurlardan olan özel çaba sarf edilmesi gerekliliği unsuru açısından değerlendirildiğinde müşteki Fahrettin Altun'un yukarıda açıklandığı üzere koruma kararı ile gözetim altında tutulan ve ailesi ile birlikte kullanmakta olduğu konutunun kamuoyunca bilinmediği ve bilinmesi imkanının bulunmadığı, şüpheliler tarafından bu konuda tespit yapılmasının özel çaba sarf edilerek mümkün olduğu ve gösterilen özel çaba neticesinde tespiti yapılan hususların fotoğraflanarak basın yayın organları aracılığıyla paylaşılması eyleminin 5237 sayılı Tük Ceza Kanunu'nun 134 maddesinde düzenlenen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçunu oluşturduğu değerlendirilmiştir.”
  •  
  • “Mevcut haliyle soruşturmaya konu haberi hazırladığı tespit olunan Sidret Hazal Ocak Ozan'ın haber içeriğinde müşteki Fahrettin Altun'a ait ikametin adresinin özel çaba sarf edilerek tespit edilmesi ve terör örgütleri nezdinde kolaylaştıracak nitelikte mahalle, sokak belirtmek suretiyle haber yaparak icra ettiği eyleminin ve şüpheli Vedat Arık'ın müşteki Fahrettin Altun'a ait ikametin terör örgütleri tarafından belirlenmesini kolaylaştıracak nitelikte ve özel çaba sarf ederek fotoğraflamak suretiyle icra ettiği eyleminin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1 maddesinde düzenlenen Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek ve 5237 sayılı Tük Ceza Kanunu'nun 134 maddesinde düzenlenen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçlarını oluşturduğu,”
  • “Şüpheliler İpek Özbey ve Olcay Büyüktaş Akça'nın ise yazı işleri müdürü olmaları dolayısıyla şüpheli ifadelerinden ve tüm dosya kapsamından anlaşılacağı üzere haberin son onayını yapmak suretiyle şüpheliler Sidret Hazal Ocak ve Vedat Arık'ın eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılmış olup, şüphelilerin eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları.”

 

Cumhuriyet gazetesini ilk kez Atatürk kapatmış