Fatiha suresi Arapça okunuşu ve faziletleri! Kuran-ı Kerim Fatiha suresi Türkçe anlamı - YAZDIR

Fatiha Suresi, Kuran-ı Kerim'de yer alan ilk suredir ve alimlerin değerlendirmelerine göre Kuran'ın önsözü, özeti şeklinde görülmektedir. Anlamı ve faziletlerinden dolayı en kıymetli sureler arasında yer alan Fatiha Suresi bundan dolayı namazlarda her rekatta okunmaktadır. Peki Fatiha Suresi faziletleri nelerdir? İşte Fatiha Suresi Arapça-Türkçe okunuşu ve meali...

  • GİRİŞ24.09.2020 20:32
  • GÜNCELLEME24.09.2020 20:33

Mekke’de indirilen ve 7 ayet-i kerimden oluşan Fatiha Suresi, Kuran-ı Kerim’de geçen ilk suredir. Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olması nedeniyle başlangıç, başlama anlamındaki Fatiha adını almıştır. Mekke döneminde vahyedilen Fatiha Suresi tek seferde indirilmiştir ve Kuran’da ilk surede yer alsa da indirilen 5. Suredir. Kuran-ı Kerim’in özeti ve önsözü gibi olduğundan en kıymetli surelerdendir. 

FATİHA SURESİ FAZİLETLERİ

İslamiyet’te Allah’a hamt ve şükür en değerli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Fatiha Suresi, Allah’ın varlığı, birliği, yüceliği ve kuvvetinin en genel ve özet haliyle naklettiğinden çok kıymetli görülür. Namaz kılarken her rekatta Fatiha Suresinin okunma nedeni ve hükmü de Allah’a hamt ederek secde etmenin çok değerli olduğudur. Farklı hadislerde namazda Fatiha Suresinin okunmasıyla ilgili rivayetler bulunmaktadır. 7 ayetten oluşan Fatiha Suresi, sadece Allah’a hamt ve ibadet etmeyi nasihat etmektedir. Kuran-ı Kerim’in başlangıcında olduğu gibi her işin başında Fatiha Suresi okunması tavsiye edilir. Yalnızca Allah’a ibadet ve secde etmeyi nasihat ettiği için namazların her rekatında okunmaktadır. İslam alimlerinin naklettiği bazı rivayetlere göre Fatiha Suresinin faziletleri şöyledir:

- Fatiha Suresini okumak, Allah’ın gazabını önler.
- En hayırlı dualardan olup, sık sık okunması tavsiye edilir.
- Gün içinde Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyan bela, kaza ve her türlü musibetten korunur. 

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.
3- Er-Rahmâni’r-Rahîm.
4- Mâliki yevmi’d-dîn.
5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.
6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.
7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

FATİHA SURESİ ANLAMI 

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.
3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.
4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir.
5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.
6- Bizi dosdoğru yola ilet.
7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU