2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuç tarihi! - YAZDIR

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır? Geçtiğimiz ay düzenlenen KPSS oturumlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen üniversite mezunları KPSS sonuçları erken açıklanacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl ÖSYM tarafından düzenlenen bazı merkezi sınavların sonuçları belirlenen takvimden erken açıklandı...

  • GİRİŞ18.10.2020 11:53
  • GÜNCELLEME18.10.2020 11:53

KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına katılan yüzbinlerce aday KPSS sonuçlarına odaklandı. Lisans eğitimlerini kamu kurumlarında değerlendirmenin hesaplarını yapan adaylar KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap arıyor. ÖSYM pandemi sebebiyle bu yıl düzenlediği sınavların değerlendirme süreçleri sona erdikten sonra açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından katılım sayısı olarak en dikkat çeken sınav KPSS lisans oturumları oldu. Bu sebepten ötürü adaylar KPSS lisans sınav sonuçları erken açıklanır mı? sorusunun yanıtını sıkça araştırıyor. İşte 2020 KPSS sınav sonuç takvimi…

 

 

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Genel Kültür- Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testi sınav sonuçları 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak. ÖSYM  yoğunluk derecesine göre sınav sonuçlarını beklenen tarihten önce açıklayabilir. 

 

 

ÖSYM KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklayacak. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

“Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve
KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir”

KPSS LİSANS SINAVI  DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı
dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.