En az lise mezunu KPSS 60 puan ile 108 memur alımı! Başvuru başladı mı? - YAZDIR

Van Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu ve 60 KPSS puanı ile memur alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda başvuru şartlarından tarihine kadar, alım yapılacak boş kadrolarda dahilinde merak edilen tüm detaylar adaylara açıklandı. İşte memur alımına ilişkin hususlar...

  • GİRİŞ26.02.2021 09:38
  • GÜNCELLEME26.02.2021 09:40

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından en az 60 KPSS puanı ile 108 memur alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu şartı aranan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak İlanda belirtilen boş kadrolara ataması gerçekleştirilecek. Peki Büyükşehir Belediyesi hangi kadrolara memur alımı yapacak? Başvuru şartları neler? İşte resmi ilan metni ile belirtilen tüm hususlar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alımı başvuruları 8 Mart 2021 tarihinden başlayacak. Adaylar 12 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar gerekli belgeler ile birlikte müracaatlarını yapabilecek. 

MEMUR ALIMI YAPILACAK KADROLAR!

Van Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapacağo boş kadroları ve sayılarını yayınlanan resmi ilan metni ile tüm adaylara duyurdu. İşe memur alımı yapılacak kadroların listesi;

  • 15 Zabıta Memuru, 

  • 10 Belediye Trafik Memuru,

  • 59 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 

  • 5 Şehir Plancısı, 

  • 8 Mühendis alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Zabıta Memuru ve Belediye Trafik Memuru kadroları için; 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

MEMUR ALIMI RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ