Akifname-Mehmed Akif - YAZDIR

Edebiyat ve sanat tarihimizde Akif’in yeri, derinlikte Yunus’ların ayak ucunda ise de, azametle parlaklıkta Fuzûlî’lerle Si- nan’ların başucundadır. Akif, yalnız yirminci asrın Müslüman-Türk şairi değil, dokuzyüz yıllık tarihimizin en yükseklerde duran terennümcüsüdür. O koca bir tarihin türbedârıdır....

  • GİRİŞ23.02.2021 15:27
  • GÜNCELLEME23.02.2021 15:27

Yayını en sona ka- lan (1966), fakat yazımı itibariyle en önce tamamlanan Çantay’ın Akifnâme’si (1937); Eşref Edip’in birinci cildi (aralık 1938) ve ikinci cildi (nisan 1939) ve Midhad Cemal’in Mehmet Akif’i (1939 nisanı civarında)!.. Bu dört büyük cilt, Akif hakkında bugün en temel kaynaklarımız arasında sayılırlar. Dolayısıyla bu dört cilt, Akif konusunda yapılacak her türlü çalışmalar için, sağlam birer hazine değerindedirler. Kaldı ki bu husus, bugünden geriye bakarak çı- kardığımız bir sonuç olmayıp, daha 1939 şartlarında farkına varılmış bir kaziyye hükmündedir.

Osman Nuri Ergin yazısında

Bu çalışmaların her birini, birer “irfan abidesi” olarak telâkki ediyor. Sonra da bunları, Mehmet Akif’in Edirnekapı’daki mezarı- nın başına, dört sütun hâlinde dikiyor.
Akifnâme bir yönüyle Mehmet Akif’e dair hatıraları, bir yönüyle de Akif’i tanıyan, seven, sevmeyen geniş bir çevrenin intibâlarını ihtiva ediyor. Ayrıca eser, Hasan Basri Çantay gibi âlim bir kişiliğin şahitlik ettiği, fakat kırılmalar şeklinde devam eden uzun bir dönemin de aynası mesabesinde.

KİTABIN KÜNYESİ

Yayın Tarihi:    28.12.2020
ISBN:    9789756335543
Dil:    TÜRKÇE
Sayfa Sayısı:    600
Cilt Tipi:    Karton Kapak
Kağıt Cinsi:    Kitap Kağıdı
Boyut:    16 x 23.5 cm