Balıklıgöl'ün bir bölümü satılıyor - YAZDIR

Şanlıurfa'nın gözde mekanlarından olan Balıklıgöl’ün bir bölümü mirasçıları tarafından İzaleyi Şuyu yoluyla satışa çıkıyor.

  • GİRİŞ15.09.2011 11:34
  • GÜNCELLEME15.09.2011 11:34

1940 yılında İnönü döneminde satlığa çıkarılan cami ve mezarlıklara Urfalılar sahip çıkmıştı. O yıllarda bir çok cami hazineden alınarak, vakfedildi. Bunlardan biri olan Halil-ürrahman gölü (Balıklıgöl) çevresindeki türbe ve mezarlıklarla medreseler zamanın alimlerinden Buluntu Hoca tarafından alınarak vakfedildi. Burada uzun yıllar ders veren Buluntu hoca yaşadığı dönemin en önemli alimi olarak anıldı.
1968 yılına kadar burada ders veren  Buluntu Hacı Abdurrahman efendi vefat edince Halil-ür rahman gölü yanındaki mezarlığa defnedildi. 
1969 yılında hazineye müracaat eden Buluntu hocanın çocukları babası tarafından vakfedilen Balıklıgöl ve çevresindeki medreselerin tescil edilmesini istedi. Buna karşılık Hazine, 1970 yılında Buluntu Hacı Abdurrahman Efendi üzerine kayıtlı Balıklıgöl ve civarındaki taşınmazları 100.000 liraya kamulaştırmak istedi. Bedelini Ziraat Bankası Şanlıurfa Şubesine yatıran Hazine, o günlerde Asliye Mahkemesinde Buluntu Hocanın çocuklarına karşı dava açarak 6830 sayılı İstimlak Kanunun 16. Maddesi gereğince Tapu kütüğüne şerh verildiğini ve gayrimenkulün maliki olan davalıların murisi tarafından tapuda hazine adına refağ verilmesi istendi.
Dönemin mahkemesi Buluntu Hoca’nın çocuklarını haklı bularak Balıklıgöl ve civarını hazineye devredilmesini reddetti.

Balıklıgöl aslına uygun kullanılmıyor şikayeti
Balıklıgöl çevresindeki medreselerin aslına uygun kullanılmadığını iddia eden  Buluntu Hoca’nın çocukları varisler olarak Şanlıurfa Valiliğine dilekçe yazarak, Balıklıgöl’deki medreselerin aslına uygun olarak kullanılmadığını ve bunun düzeltilmesini istedi.
Bunun üzerine Valilik tapunun devlete devri için tekrar girişimlerde bulundu. Tapu kayıtları Buluntu Abdurrahman Efendi’nin çocukları üzerinde bulunan Balıklıgöl ve çevresindeki taşınmazlar için Maliye Hazinesi 2008 yılında Ümmügülsüm Saraç, Lamia Ergüven, Sıdıka Nimetoğlu, Kadriye Sanlı, Mustafa Nimetoğlu, Hatice Ören, Atiye Aksoy, Ahmet Nimetoğlu ve Zeliha Buluntu aleyhine tapunun iptali için bir dava daha açtı. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava 2009 yılında karara bağlanarak tekrar reddedildi.

Balıklıgöl'ün bir bölümü satılıyor
Buluntu Hoca’nın kızı Ümmügülsüm Saraç Halil-ür rahman gölü civarında bulunan Medresesi 620 metrekarelik alandaki bölüm için ortaklığın giderilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.
Davacı Ümmügülsüm Saraç, diğer varisler Lamia Ergüven, Kadriye Sanlı, Mustafa Nimetoğlu, Hatice Ören, Atiye Aksoy, Ahmet Nimetoğlu ve Zeliha Buluntu ile ortaklığın giderilmesi için dava açtı.
Dava 27 Ekim 2011 tarihine ertelenirken, dava dilekçesi taraflara gönderildi.

sanliurfa.com