Arapça ve Türkçe Nikah duası okunuşu | Dini nikah kıyılırken okunan duanın anlamı...

Evlilikte dini nikah, İslamın gerekli kıldığı kurallardan biri olmaktadır. Müslüman bir çiftin Allah katında evli sayılması için dini nikahı kıyması gerekmektedir. Dini nikah, gerekli koşulların sağlanıp bilen bir kişinin nikahı kıymasının ardından gerçekleşmiş olmaktadır. Dini nikah kıyıldıktan sonra hocanın son olarak ettiği duayla taraflar evlenmiş olmaktadır. İşte dini nikah duasının Arapça ve Türkçe okunuşu...

Arapça ve Türkçe Nikah duası okunuşu | Dini nikah kıyılırken okunan duanın anlamı...
Arapça ve Türkçe Nikah duası okunuşu | Dini nikah kıyılırken okunan duanın anlamı...
GİRİŞ 10.07.2020 14:58 GÜNCELLEME 10.07.2020 14:58

İslam dininin gerekliliklerinden olan dini nikah, evlenen çiftin resmi nikah dışında ayrıca kıyması gerekmektedir. Nikah akdinin gerçekleşmesi için gereken koşulların sağlanmasının yanında bilin bir kimsenin dini nikahı kıyması uygun görülür. Dini nikah, genellikle cami hocaları, hatip ve vaizler tarafından kıyıldığı için halk arasında imam nikahı olarak da anılmaktadır. Dini nikah, taraflarını rızasıyla kıyıldıktan sonra nikahı kıyan hocanın ettiği son duayla gerçekleşmiş olmaktadır. 

DİNİ NİKAH DUASI

DİNİ NİKAH DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

 Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve firkaten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ ve beyne ‘Aliyyin Kerremellahû vechehû ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ. Allâhümme a’tı lehümâ velêden sâlihen ve rizkan vâsi’ân ve ‘umran tavîlâ ve kalben haşi’a ve lisanen zakira.” Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneten ve kınâ ‘azâben-nâr. Bi rahmetike Ya Erhamerrahimin. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb.

İMAM NİKAHI ANLAMI

Sonsuz hamd ü senâ; âlemlerin Rabbi Allâh’a...
Sonsuz salât ü selâm Peygamberimiz Muhammed Mustafâ Efendimiz’e ve bütün âline ve ashâbına olsun!..
Allâh’ım bu akdi, hayırlı ve bereketli eyle!..
Evlenen evlâtlarımızın aralarına ülfet, sevgi ve sebat nasîb eyle!..
Aralarına nefret, ayrılık ve kaçış koyma!..
Allâh’ım, evlenen evlatlarımızı birbirleriyle geçimli, muhabbetli eyle; Hazret-i Âdem ile Havvâ Vâlidemiz’in,
Hazret-i Muhammed j ve Hatîce-i Kübrâ Validemiz’in;
 Hazret-i Ali t ve Fâtımatü’z-Zehrâ c Vâlidemiz’in aralarına nasip ettiğin ülfet ve muhabbetten, bu kardeşlerimize de nasipler ihsân eyle!..
Allâh’ım, (evlenen evlâtlarımıza) sâlih evlâtlar, geniş rızıklar, uzun ömürler, ürperen kalpler ve zikreden lisanlar lutfeyle!.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Gerilim had safhada! Yunanistan ve Almanya'dan son dakika Türkiye açıklaması
Marka marka en ucuz sıfır otomobil fiyatları