TÜM YORUMLAR

Sarhoşların piri artık evliya oldu!
Sarhoşların piri artık evliya oldu!
GÜNCEL
10 Aralık 2008, 21:19
Sarhoşların piri artık evliya oldu!
İstanbul’da fıkra gibi olay. 16. yüzyılda ismi alkolle özdeşleşen Bekri Mustafa’nın Eminönü’ndeki mezarı türbe haline geldi. İşte 'hazreti'nin öyküsü:
YORUMLAR 22
 • Murad Hüdâvendigâr 11 yıl önce Şikayet Et
  (3). Muhammed Zahid El-Kevserî (K.S) Rahmetullahi aleyh Vehhabilere, modernistlere ve ismini hatırlayamadığım diğer cümle sapkınlara gerekli cevapları eserlerinde vermiştir. O nedenle bu zatın Kitapları'nın Suudi Arabistan'a girişi yasaktır. Kendileri para karşılığında birine cevap verdirmeye çalışsalarda muvaffak olamadılar. Çünkü onun ayarında bir Alim ancak 4-5 asırda bir gelir. Türkiye'de de ailesini bir şekilde iknâ edip eserlerini bastırmıyorlar.Her yanda sapkınlıklarını yayıyorlar!!!
  Cevapla
 • Murad Hüdâvendigâr 11 yıl önce Şikayet Et
  Murre Yıldız'a (2). Ümmetimin İhtilafı Rahmettir hadis-i şerifi herşeyden evvel mütevatir ve meşhur bir hadis'dir. İmam Beyhakî'nin El-Medhal ve İmam Deylemî'nin Müsned-ül Firdevs'inde vardır. Ayrıca benzer Hadis'ler İmam-ül Haremeyn, El-Aclunî, Taberanî, El-Münavî,Îbn-i Hacer'in eserlerinde'de vardır.Bu hadis-i şerifin hikmetini idrâk edebilmek için okumak gerek. Kısaca malûmat edinmek isteyenler internet'de hadisi yazıp araştırabilir. Kezâ Vesile konus için'de Kevserî'nin İrğam el-merid'ine bakılabilir.
  Cevapla
 • Murad Hüdâvendigâr 11 yıl önce Şikayet Et
  Murre Yıldız'a (1). Emr-i bil maruf nehy-i anil münker'le emredilmiştir mü'minler.Ancak her amelden önce ilim gelir.Onun için Mü'minler her şeyden evvel okuyup öğrenmekle mükelleftir.Tartışma yani Niza haramdır.Bir işin doğrusu öğrenilir sonra konuşulur.Aksi takdirde hem günaha girer hem günaha sokarsın. Günaha girenlerin günahlarına'da ortak olursun.Hz.Ömer (R.A) Peygamber (SAV) Efendimizin amcası Hz.Abbas (R.A)'ı yanına alıp onu vesile kılarak yağmur duası etmiştir.Vesile'de itikâden ölü ile diri arasında bir fark yoktur.
  Cevapla
 • murre yildiz 11 yıl önce Şikayet Et
  . Kabirdeki zatlar vesile kılınarak bir şey istenmez, bu bidattır.Sahabe hangi olayda peygamberimizin kabrine gidip onu vesile etmiş.Siz Onlardan daha mı hayırlısınız.Ümmetimin ihtilafi rahmettir hadisi uydurmadır.Aslı yoktur.İspatı size düşer.Ümmetin ihtilafı değil ittifakı rahmettir.
  Cevapla
 • Erhan Türüdü 11 yıl önce Şikayet Et
  murre yıldıza. Evet hak mezhep dörttür.Osmanlı şiiliği dahi türlü baskılara rağmen kabul etmemiştir.Farz ve sünnetle uygunluk hak mezheplerin ölçütüdürler ve bu ölçütler zamana ve mekana göre değişiklik göstermişlerdir.Ona buna sataşacağımıza ilmihal okuyalım,ehl-i sünnet alimlerin içtihatlarına bakalım ve ona göre hüküm verelim efendim.Niyetimiz kimseyi üzmek değildir!
  Cevapla
 • Mustafa Bozyak 11 yıl önce Şikayet Et
  Vehhabilik ,Dilipak ve murre yıldız. Dilipak Vehhabi filan değildir. Kafası ve nefsi nasıl emrediyorsa ona tabi olur.Kabir'de medfun birinden direkt bir şey istenmez. Ancak o zatlar vesile kılınarak Cenab-ı Allah'dan istenir. Peygamber Efendimiz zamanında Kelam yada Akaid adlarında ilimlerde yoktu.Ama kendileri vardı. Sahabeler ayrı ayrı içtihadlarda bulunmuşlardır.Ayrıca Ümmetimin ihtilafı Rahmettir hadisi vardır.Hak mezhep 4'den fazla idi.Müdavimi kalanlar 4'tür. Mezhepler bu farklılıklar üzerine kurulmuştur.Temeli'de Kur'an ve Sünnet'dir.
  Cevapla
 • Mustafa Bozyak 11 yıl önce Şikayet Et
  Şeyh Abdürraif Efendi kim ve nereli ?. Bekri Mustafa Efendi'nin yanında ki Şeyh Abdürraif Efendi için Şamadani denmiş. Şamadan neresi?Benim bildiğim Samedan var ki Samadan yada Semedan'da denir. Onun dışında Suriye'ye eskiden Şam denirdi. Sriyeliye'de Şamî denirdi. Bunun dışında bu zatın Hemedan (Hamedan'da denir) olma ihtimali'de olabilir ki bu durumda Hemedanî denir. Ama Şamadan diye bir yer hiç bilmiyorum, işitmedim. Muhtemelen yanlış tercüme. Aynı bu haber gibi o'da yanlış. Yanlış işlerden mütevellit yanlış haber!Müftülük gerçeği araştırsın.
  Cevapla
 • murre yildiz 11 yıl önce Şikayet Et
  mezheb. Kardeşimiz 4 hak mezheb var demiş.Soruyorum peki, bu 4 hak mezhebi Peyagamber(sav) ve Sahabe zamanında görebiliyormusun? Türkiye'de mezhebe tabi olma, araştırılarak yapılan bir iş değil.Babadan oğula geçme.Varmı ilerisi.
  Cevapla
 • murre yildiz 11 yıl önce Şikayet Et
  içiçe yanlışlar. Dilipak, Vehhabilikte kabir ziyareti yok demiş.Bu yanlış bilgi.Onlarda Kabir ziyareti var, fakat kabirde yatandan bir şey istemek veya evde Allah seni işittiği halde; kabre gidip orda dua etmek yasak.Doğal olarak bu duruma çevrilmiş bir kabir varsa(mesela telli veya telsiz babaların türbesi gibi) buralar yasaklanmış.Ki doğruda yapmışlar ne var bunda.
  Cevapla
 • Konur Konuralp 11 yıl önce Şikayet Et
  Bu Bekrî Mustafa, O Bekrî Mustafa değil !!! (2). Gerçekte Bekri Mustafa 4. Murat devrinde (1623-1640) yaşamış olduğuna göre, bu taşlar onunla ilgili olmamalı. Kaldı ki koskoca tarih'te tek bir Bekrî Mustafa'da yaşamış olamaz herhalde. Bekrî Mustafa adında en azından yüzlerce insan yaşamıştır. Ayrıca Halvetiyye'nin Bekriyye kolunu kurmuş bir'de meşhur Tarikat Pirî Mustafa El-Bekrî Hz. vardır. Ama herhalde bu zât o zât değildir. Çünkü O, Mısır ve Suriye civarında faaliyet göstermiş ve bulamadım ama Kabri'de oralarda olabilir.
  Cevapla
 • Konur Konuralp 11 yıl önce Şikayet Et
  Bu Bekrî Mustafa, O Bekrî Mustafa değil !!! (1). www.evrensel.net 'te Sennur Sezer yazızsının bir bölümünde şöyle der; Halkbilimcilermizden Sabri Koz, Eminönü Balıkpazarı'ndaki 1318/1902 tarihli bir mezartaşında "Bekri Mustafa Baba" yazılı olduğunu, ayyaşlarca buraya saygı gösterildiğini yazar.Bu kişi'nin kabri Dalan zamanında şimdiki yerine nakledilmiş.Aynı araştırmacıya göre, Edirnekapı Mezarlığı'nda da 1235/1820 tarihli bir başka Bekri Mustafa taşı daha vardır. Bu taş Bekri Mustafa'yı Yeniçeri ocağından olarak tanıtır.
  Cevapla
 • hasan ÖZTÜRKOĞLU 11 yıl önce Şikayet Et
  DİLİPAK. Dilipak müslüman adam ama taklitçi zihniyet var onda.Şimdi vahhabiliği övüyo en azaından örnek gösteriyo.Ayrıca Tv programı yaptığı hilal TV de aynen Suudi Tv sini kopyalıyo mesela hac mevsiminde ekranın köşesine aynı ssudi Tv sinde olduğu gibi hac 1429 yazıyo.Dilipak işte yav fazla görmemek lazım. onunda fanatikleri vardır.
  Cevapla
 • Erhan Türüdü 11 yıl önce Şikayet Et
  Malumat 3. Son olarak Vehhabiliğin geçmişi hakkında bizlere anlatacağınız bir şeyler de olmalı diye düşünüyorum.Nedir Vehhabilik?Bildiğimiz kadarıyla 4 hak mezhep vardır ve bunlar da sünni mezhepler olan Hanefilik,Şafiilik,Hanbelilik ve Malikiliktir.Burada sizin çok hoş göstermeye çalıştığınız Vehhabiliği göremiyoruz.Yanılmıyorsam Vehhabilier Peygamber Efendimiz ve Sahabelerin mezarlarını da bidat diye yıkmışlardı.Sizleri hayretle izliyorum Sayın Dilipak.
  Cevapla
 • Erhan Türüdü 11 yıl önce Şikayet Et
  Malumat 2. Sayın başbakanla benim ne statüm aynı ne de diğer insanlardan gördüğüm itibar.Ayrıca bizde mezar ziyareti var Vehhabilikte yok demiş ve sanki Vehhabiliği methetmişsiniz.Dini çok iyi bildiği iddiasında olan sizler galiba hiç hadis okumuyorsunuz.Resulullah(s.a.v) islamın ilk yıllarında ümmetine kabir ziyaretini yasaklamıştı.Ancak daha sonra ümmetinin ölümü hatırlarması için kabir ziyaretlerini emretmişti.Hatta Allahü Tealadan ölüler için mağfiret dilenebiliyor diye biliyoruz.
  Cevapla
 • Erhan Türüdü 11 yıl önce Şikayet Et
  Malumat. Bekri Mustafa hazretleri hakkında malumatım var diyemem.Lakin Sayın Abdurrahman Dilipakın neden böyle tepki koyduğunu anlayamadım.Allah(c.c) nasip ettiğine ediyor bu makamları.Hz. Bişr-i Hafi de bir eşkiyaydı.Yağmurlu bir gecede yerde Besmele-i şerifi görüp hürmetinden yerden alıyor ve evinin duvarına asıyor ve Mevlamız ona evliyalık makamı veriyor.Ayrıca mezarların türbe yapılmasına karşıymış Sayın Dilipak.Neden karşısınız efendim?Dünyalık makamlara itirazınız yok da manevi makamlara niye var?
  Cevapla