Çocuğunuz geleceğe hazır mı?

Çocuklarımız için en önemli önceliklerden biri her zaman için iyi eğitim almalarıdır.
Bu ilk planda doğru olsa da, iyi bir akademik eğitimin tek başına onun geleceğini şekillendirmede yeterli olması kolay değildir.

Çocuğumuz eğitim hayatının ardından başlayacak kariyer macerasına hazır olabilecek mi? Kendi yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varıp en uygun mesleğe yönlenecek mi? Bu soruların yanıtları onun gelişme çağında karşılaştığı eğitim yaklaşımlarıyla birebir ilgilidir.


Okyanus’lu Ol, Geleceği Kaçırma!

Yetenek merkezli eğitim


Çocuklar henüz okul öncesinde yetenek merkezli eğitim modelleriyle tanışırsa, bütüncül gelişimleri ve erken çocukluk evresinde yeteneklerini keşfetmeleri kolaylaşır.
İlgi ve yeteneklerin okul öncesi eğitim programlarına dâhil edilmesi ve göz önüne alınması eğitim sektörü adına çok önemli bir yeniliktir. Bu çerçevede eğitimine başlayan çocuklar ise geleceklerini keşfetmede bir adım öne geçerler.

Okyanus Kolejleri

Geleceğe Hazırlar

Öğrenciye özgü eğitim yaklaşımı

Bireysel farklılıkların önceliğinin dikkate alındığı eğitim modellerinde her çocuğun gelişim düzeyi, becerileri, yetenekleri, kişilik özellikleri ve öğrenme hızları göz önünde bulundurulmaktadır.
Gelecekte kariyer seçimlerinde etkili olacak bazı konu ve derslerde çeşitli sebeplerle başarısız olduğunda küsmemesi ve ilgisinin sıcak tutulması için ekstra gayret sarf edilmelidir.
Ders anlatımlarında yeni yöntemler denenmesi, konuyla daha kolay ilişki kurabilmesi için ilgili olduğu örneklerin artırılması ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlanması çocuğun başarısı için gerekli yöntemlerdir.

Başarılı bir kariyere doğru ilk adımlar

Çocukların öğrenmeye motive olmalarını sağlamak, özgüvenlerini geliştirmelerine destek olmak doğru mesleği seçmeleri ve başarılı bir kariyere ilerlemeleri için ilk adımlardandır.

Kişisel özellikleri keşfetmeleri için onları kullanmaya fırsat bulmaları gerekmektedir.

Topluluk karşısında konuşma, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmelerine fırsat tanıyan eğitim programlarıyla sadece başarılı birer öğrenci değil aynı zamanda kendini gerçekleştirmeye yaklaşmış birer birey haline gelmelerine olanak sağlamaktadır.

Okyanus Koleji ile Gelecekte Bir Gün, Meslekte İlk Gün!

Öğrencilerini eğitim hayatları sonrasına da hazırlamayı görev edinen Okyanus Koleji, “Gelecekte Bir Gün, Meslekte İlk Gün” projesi ile Türkiye çapında bir ilk olarak öğrencilerin hayalini kurdukları meslekte 1 gün geçirmelerine imkân tanıdı.

7 binden fazla kişinin görev aldığı ve 3 bin Okyanus Koleji öğrencisinin katıldığı proje sayesinde öğrencilerinin meslek hayatı ile ilgili birinci elden bilgi almaları ve ilgilendikleri mesleği tecrübe etmeleri sağlandı.

Okyanus Koleji öğrencileri geleceğe hazır!

Okyanus Koleji, eğitim programlarıyla akademik anlamda başarılı, kendini ve yeteneklerini tanıyan, hedeflerine ulaşabilen, geleceğe hazır bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Rehberlik bölümü, deneyimli öğretmenleri, sportif, sosyal ve sanatsal etkinlikleriyle Okyanus Koleji’nde öğrencilerin geleceği çok parlak!