Ankara

TSK'nin pilot ihtiyacının karşılanması

15:30 24 Aralık 2017
TSK'nin pilot ihtiyacının karşılanması

Herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılan veya ilişiği kesilen pilotlarla, ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az bin saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan isteklilerin, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK'de yeniden pilot olarak görevlendirilmelerine yönelik uygulamanın süresi 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda açığa alınan veya tutuklanan subay ve askeri memurlar hakkında yapılan işlemlerle ilgili bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, haklarında taksirli suçlar hariç bir suçtan kamu davası açılanlara ilişkin iddianameler, kabulünden itibaren mahkeme tarafından sanığın mensubu bulunduğu kuvvet komutanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına gönderilecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan veya yüz kızartıcı bir suçtan yahut emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolayı haklarında kamu davası açılanlar, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alınabilecek. Milli Savunma Bakanlığınca askeri suçlar yönünden resen açığa alma işlemi tesis edilmeden önce fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini ihlal derecesi bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkındaki görüşü ilgili kuvvet komutanlığından sorulabilecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sırasında subaylara maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları verilmeyecek.

- Başarısız personelin ilişiği kesilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki bir diğer düzenlemeye göre, Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere astsubay olarak atananlar, sınıflarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulacak. Bu eğitimlerde sağlık nedenleri hariç olmak üzere başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilecek ve aldıkları aylıkları dışında devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil edilecek.

Sağlık nedenleriyle başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılacak. Bunlardan ikinci dönem eğitiminde de sağlık nedenleriyle başarı gösteremeyenler kuvvet komutanlıklarınca sınıf ve rütbelerine uygun görevlere atanacak. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere astsubay olarak atananlardan sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca sınıflarına ilişkin eğitimlere tabi tutulacak.

- Pilot başvurularında süre uzatımı

Herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ile ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar yeniden subay olabilecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilot olarak görevlendirilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu yılın sonunda bitecek uygulamanın süresi, 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı.

Herhangi bir nedenle uçuştan ayrılan subaylar, bir yıl içinde başvuruda bulunmaları ve uçuş için gerekli şartları sağlamaları kaydıyla ilgili kuvvet komutanlığınca yeniden pilotaj eğitimine alınabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, bunlardan pilotaj eğitiminde başarılı olanların 30 Ağustos 2016 tarihine kadar subaylıkta geçirdikleri sürelerin yarısı, beş yılı geçmemek üzere uçuş hizmet süresinden sayılacak.

- Aylık ödeme

Pilot subaylara ilgili kanun uyarınca ödenecek uçuş tazminatı, uçuş sürelerine bakılmaksızın 23 uçuş hizmet yılı esas alınarak belirleniyordu.

Yapılan toptan ödemede, hizmet yılı döneminin başlangıç tarihi olarak bu madde kapsamında göreve başlanılan tarih esas alınıyor, bunlara, en az 120 saat uçuş yaptıkları her görev yılı için, 80 saat üzerinden hesaplanacak toptan ödeme tutarında ilave tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın her görev yılı sonunda ayrıca ödeniyordu.

Düzenlemeyle yeniden subay olarak atanan pilotlara göreve başladıkları yıldan itibaren her hizmet yılının sonunda ödenecek toptan ödeme ve ilave tazminattan mahsup edilmek üzere her ay damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın 10 bin lira tazminat ödenecek. Bu tazminat ödemeleri, toptan ödeme ve ilave tazminatın yetersiz olması durumunda personelden tahsil edilecek. Her bir yıllık görev süresini tamamlamayanlara, ilgili hizmet yılı için bu fıkra uyarınca toptan ödeme ve ilave tazminat ödenmeyecek.

Hizmet süresini tamamlayanlardan talepleri uygun görülenler hakları korunmak suretiyle muvazzaf subay olarak görevlerine devam edebilecek. Subay olarak atanan pilotların çalıştıkları firmalarla yaptıkları iş sözleşmeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları sürece askıya alınacak. Görev süreleri sona erenler, görev öncesi çalıştıkları firmalar tarafından sicil ve kıdemleri devam edecek şekilde aynı statüde yeniden istihdam edilecek.

- Askeri öğrencilerden alınan ücret

Ayrıca fakültelerde veya yüksekokullarda okuyan öğrenciler bazı durumlarda askeri öğrencilik niteliğini kaybediyordu. Bu kapsamda sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç, devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanarak ödettiriliyordu. KHK ile Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeyle amortisman giderlerinin yanı sıra ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri de hariç sayılan hususların arasında yer aldı.

Askeri eğitim öğretim kurumları ile yurt içi ve dışında fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilerden bazıları kanundaki ilgili şartları taşımaları durumunda kendilerine yapılan masrafları ödemek suretiyle istifa edebiliyor, yapılan hesaplamada personel ve amortisman giderleri hariç sayılıyor. KHK'deki düzenlemeyle personel ve amortisman giderlerinin yanına ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısıyla bunlara tekabül eden faizleri de eklendi.

YORUMLAR

ETİKETLER
Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.