Ankara

Bütçe uygulama sonuçları (2)

11:41 15 Mart 2018
Bütçe uygulama sonuçları (2)

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-şubat döneminde 119 milyar 420 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise 119 milyar 219 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı, şubat ayı ile ocak-şubat dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2018 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 762 milyar 753 milyon liralık ödenekten, geçen ay 62 milyar 888 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 53 milyar 739 milyon lira olmuştu.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 691 milyar 53 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanılarak 56 milyar 226 milyon lira harcandı. Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artarak 15 milyar 124 milyon lira olarak kaydedildi. Personel giderleri için bütçede öngörülen 183 milyar 127 milyon lira ödeneğin de yüzde 8,3'ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artarak 2 milyar 605 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 30 milyar 792 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 66 milyar 69 milyon liralık ödeneğin yüzde 7,3'ü geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda yüzde 9,1 artışla 4 milyar 820 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri yapıldı.

Cari transferler geçen ay, Şubat 2017'ye göre yüzde 4,4 artarak 27 milyar 276 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 299 milyar 399 milyon lira ödeneğin yüzde 9,1'i harcandı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 11 milyar 582 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 87 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 831 milyon lira, mahalli idare payları 6 milyar 7 milyon lira olarak gerçekleşti. Şubatta 4 milyar 113 milyon lira sermaye gideri, 979 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 309 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak, 6 milyar 662 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- Bütçe gelirleri

Geçen yılın şubat ayında 46 milyar 898 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 30,1 artarak 61 milyar 14 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 31,4 artışla 52 milyar 558 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri şubatta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 artarak 5 milyar 395 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 2 milyar 1 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1 milyar 60 milyon lira olarak kaydedildi.

Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelerine bakıldığında, şubatta geçen yılın aynı ayına göre, özel tüketim vergisi yüzde 49,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 37,3, kurumlar vergisi yüzde 35,9, gelir vergisi yüzde 29,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 18,7, harçlar yüzde 16,9 ve damga vergisi yüzde 11,1 arttı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 12,5 artış gösterdi.

- Ocak-şubat dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-şubat döneminde 201 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 12 milyar 489 milyon lira oldu.

Geçen yılın ocak-şubat döneminde 101 milyar 86 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,1 artarak 119 milyar 420 milyon lirayı buldu. Ocak-şubat döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 19,4 artışla 106 milyar 730 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 yükselerek 12 milyar 689 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın ocak-şubat döneminde toplam 105 milyar 675 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,8 artarak 119 milyar 219 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 18,3 artışla 104 milyar 554 milyon lira oldu.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 23,6 azalışla 9 milyar 789 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-şubat döneminde 3 milyar 663 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 213 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Vergi türleri itibarıyla ocak-şubat dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre, kurumlar vergisi yüzde 35,4, gelir vergisi yüzde 25,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 24,4, harçlar yüzde 17,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14,9, damga vergisi yüzde 11,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 9,9, özel tüketim vergisi yüzde 9,5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 17,5 arttı.

- Personel giderleri

Personel giderleri, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artarak 33 milyar 422 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 5 milyar 790 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 yükselerek 7 milyar 564 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,7 yükselişle 46 milyar 446 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 20 milyar 6 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2'lik düşüşü ifade ediyor.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar 182 milyon lira oldu.

Ocak-şubat dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 3 milyar 989 milyon lira, mahalli idare payları 11 milyar 382 milyon lira olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde 9 milyar 115 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 566 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 2 milyar 827 milyon lira olarak gerçekleştiği ocak-şubat döneminde faiz giderleri ise yüzde 8,7 artarak 12 milyar 689 milyon liraya ulaştı.

(Bitti)

YORUMLAR

ETİKETLER
Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.