Ankara

İlave istihdama teşvik uygulaması

11:50 06 Temmuz 2018
İlave istihdama teşvik uygulaması

İşverenlerin işe aldıkları ilave çalışan için 12 ay boyunca yararlanacağı gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin şartlar belirlendi.

Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, "torba kanun" olarak da bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen istihdam teşviklerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Düzenlemeyle 2020 yılı sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 dönemi) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı teşviki uygulanacak. Bu süre, işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlarla engelli sigortalılar için 18 ay olacak.

İşverenlerin, söz konusu tarihlerde işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanma şartları da belirlendi. Sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, sigortalının işe başlama tarihinden önceki 3 ay içinde, toplam 10 günden fazla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilmemiş olması ve sigortalının isteğe bağlı sigortalılık hariç sigortalı olmaması gerekecek. Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında iş yerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması şartı da aranacak.

Teşvik, sigortalının 1 Ocak'tan itibaren işe alındığı aydan başlamak ve öngörülen süreleri aşmamak üzere her ay verilecek muhtasar beyannamelerde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde uygulanacak. Üç aylık muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veren mükellefler tarafından gelir vergisi stopajı teşviki, üç aylık dönemler itibarıyla dikkate alınacak.

Gerek eski çalışanların gerekse ilave istihdam edilenlerin 31 Aralık 2020'den önce işten çıkarılması durumunda, işten çıkış tarihinden önceki takvim yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınacak.

Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenecek.

- İmalat sektörüne destek

İmalat sektöründe faaliyette bulunan işverenlerin de gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanması için, ustalık belgesi sahibi işverenin, 2017 yılında SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ile 3 olması şartı aranacak. Teşvik kapsamında ilave olarak işe alınacak sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması gerekecek. Bu teşvik, 31 Aralık'a kadar uygulanmak üzere, 1 Ocak-31 Aralık döneminde kapsama giren çalışanlar için geçerli olacak.

Teşvik, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacak. Bu iş yerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanabilecek. Bu yıl ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan iş yerleri ile kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 3'ten fazla iş yerleri bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamayacak.

Tebliğe göre, gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınacak.

Kamu idarelerine ait iş yerlerinde çalışanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlarla yurt dışında çalışan sigortalılar bu düzenleme kapsamında olmayacak.

YORUMLAR

ETİKETLER
Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.