Ankara

Taşınmazlar için yeniden değerleme imkanı

12:43 06 Temmuz 2018
Taşınmazlar için yeniden değerleme imkanı

Mükellef bilançolarına dahil taşınmazların yeniden değerlemeye tabi tutulmasına ilişkin şartlar belirlendi.

Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen taşınmazların yeniden değerlemeye tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Enflasyonun mali tablolara etkisini gidermeye yönelik düzenlemeyle, tam mükellef gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazların, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı dikkate alınarak yeniden değerlenebilmesine imkan sağlandı.

İhtiyari ve geçici mahiyette olan düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 30 Eylül'e kadar kapsama giren taşınmazlarını yeniden değerlemeye tabi tutmaları gerekiyor.

Yeniden değerleme işlemi, mükelleflerin taşınmazlarının kanuni defterlerinde kayıtlı değeri ve amortisman tutarları esas alınarak yapılacak. Bu değerlerin yeniden değerleme oranıyla çarpılmasıyla bulunacak yeni değerleri ile değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri arasında oluşan değer artışı özel bir fon hesabına alınacak.

Uygulama, mükelleflere yeniden değerlenmiş değerler üzerinden amortisman ayırma gibi önemli avantajlar sağlayacak.

Bundan faydalanabilmek için mükelleflerin, hesapladıkları değer artış tutarı üzerinden belirlenen yüzde 5 oranındaki vergiyi, yeniden değerlemenin yapıldığı ayı izleyen ayın 25'inci gününe kadar beyan edip ödemeleri zorunlu olacak.

Öte yandan, Maliye Bakanlığının Parasal Sınırlar ve Oranlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve "Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti" başlıklı tebliğle avans işlemlerinde yüzde 9,75 olarak uygulanan faiz oranı, 29 Haziran'dan itibaren yüzde 19,50 olarak belirlenmişti. Maliye Bakanlığının tebliği ile de "Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları" başlıklı tabloda ticari işlerdeki yüzde 9,75 olarak gösterilen faiz oranı yüzde 19,50 olarak değiştirildi.

YORUMLAR

ETİKETLER
Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.