İstanbul

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı

17:11 22 Kasım 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerin tümünün birbiriyle aynı ya da birbirlerinin kopyası olmasını istemediklerini belirterek, "Üniversitelerimizin hepsi uluslararası nitelikleri gözetmeli fakat farklı değerler üretmelidir. Bu kapsamda üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamakta farklılaşmasını istiyoruz. Bu yaklaşımla kastedilen, bir üniversitenin sadece bir alanda faaliyet göstermesi değil, üniversitenin bütün alanlarda faaliyet gösterirken, bir alanda temayüz etmesidir." dedi.

Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik yılı açılışı ve Başbakan Binali Yıldırım'a fahri doktora tevcih törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri müzik dinletisi sundu.

Bakan Yılmaz törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi 21. yüzyılda hak ettiği yere ulaştırabilmenin kaliteli bir yüksek eğitimle mümkün olacağını vurguladı.

Küresel ölçekte rekabetçi yükseköğretim sistemine sahip olmak gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Ülkemizin yükseköğretime erişim ve yükseköğretimde okullaşmada, sayısal açıdan önemli bir sıçramaya ve yatay büyümeye şahit olundu. Bugün itibarıyla 112 devlet, 67 vakıf yükseköğretim kurumu, 5 vakıf meslek yüksekokulu ile Milli Savunma ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji üniversitelerimizle birlikte 186 yükseköğretim kurumumuz bulunmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde öğrenci sayımız 7 milyonun üstündedir. Bu öğrenci sayısı ile Avrupa'da ikinciyiz." diye konuştu.

Yılmaz, 2,5 milyondan fazla öğrencinin ön lisans, 4 milyondan fazlasının lisans, 480 binden fazlasının yüksek lisans, 100 bininin de doktora öğrencisi olduğunu aktararak, 150 binden fazla öğretim elamanından 71 bin 390'ının öğretim üyesi olduğunu söyledi.

Yükseköğretim sisteminde son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşamasının nitelik ve kalite bakımından büyümek olacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kalite Kurulu oluşturuldu. Kalite Kurulu ile üniversitelerimizin eğitim ve öğretim, araştırma faaliyetleriyle idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirme süreçleri yürütülecektir. Bu kurulun kurumsal değerlendirme ile program, akreditasyon olmak üzere iki ana misyonu koordine etmesi beklenmektedir. Yapısal değişikliği gerçekleştirecek ikinci husus, üniversitelerde misyon farklılığı odaklı ihtisaslaşmadır. Kanunda değişiklik yapılarak, yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda karar vermek Yükseköğretim Kurulu'nun görevleri arasına eklenmiştir.

Üniversitelerimizin tümünün birbiriyle aynı ya da birbirlerinin kopyası olmasını istemiyoruz. Üniversitelerimizin hepsi uluslararası nitelikleri gözetmeli fakat farklı değerler üretmelidir. Bu kapsamda üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamakta farklılaşmasını istiyoruz. Bu yaklaşımla kastedilen, bir üniversitenin sadece bir alanda faaliyet göstermesi değil, üniversitenin bütün alanlarda faaliyet gösterirken, bir alanda temayüz etmesidir."

- "100 alanda 2 bin doktora projesi hayata geçirildi"

Yılmaz, bu amacın gerçekleştirilmesi için YÖK'ün koordinasyonunda bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma çalışması başlatıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi tarım ve havza bazlı kalkınma alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesi sağlık ve çevre alanında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarım ve jeotermal alanında, Uşak Üniversitesi tekstil, dericilik ve seramik alanında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumları olarak belirlenmiştir. Misyon farklılaşması çalışmasının bir sonraki aşaması araştırma üniversiteleridir. Bunlardan da araştırma üniversitesi Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji, Ortadoğu Teknik Üniversitesi seçilmiş, yine aday araştırma üniversiteleri için de Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ ve Yıldız Teknik Üniversitesi. Hocam da bundan dolayı ilave mali destek alınmaya başlandığını söyledi. Yükseköğretim sisteminde yapısal değişikliklerle eğitim programları, danışma kurulu ve meslek yüksekokulları koordinasyon kurulları oluşturuldu. Doktora sonrası araştırmacı istihdamı oluşturuldu.

Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen 6 yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere bir yıl süreyle ücretli izin verilecek. Sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurulabilmesinin önü açıldı. Bilimsel araştırma projelerinde, proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere burs ödenebilecek. Organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulları kurulabilecek ve buradaki öğrencilere destek verilecek. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu'nun bütçesine ödenek konacak. Yükseköğretim kurumlarında belirli fakülte ya da bölümlerinde görevlerinde kalmasında fayda görülenlerin yaş hadleri 75 yaşına kadar da uzatılabilmesinin de imkanı sağlandı. Bunun yanı sıra yükseköğretim tarihinde ilk olarak 100 alanda 2 bin doktora projesi hayata geçirildi."

Bakan Yılmaz, eğitimin ülkenin yarınını şekillendiren, insana dair yapılacak en önemli yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

- "2023 milli hedeflerine katkı sağlamak için Yıldız Teknik Üniversitesi sahada"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de 1911 yılında kurulan üniversite hakkında bilgi vererek, "Ülkemizin 2023 milli hedeflerine katkı sağlamak için Yıldız Teknik Üniversitesi sahada. Milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği milli duruşu, Yıldız Teknik Üniversitesi de sahada bilimsel olarak, Ar-Ge olarak gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Törende, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından TAİ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, "Mesleki Yeterlilik" konulu açılış dersi verdi.

YORUMLAR

Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.