İstanbul

TEİAŞ'ın Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği

09:15 27 Kasım 2018
TEİAŞ'ın Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilecek taşınmazların kıymetinin belirlenmesi için merkez ve taşrada değer tespit komisyonları görev yapacak.

TEİAŞ Genel Müdürlüğünün Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kiraya verilecek taşınmazların kıymetinin belirlenmesi için merkez ve taşrada değer tespit komisyonları görev yapacak. Komisyonlar biri başkan olmak üzere tek sayıda ve en az 7 kişiden ve asil üye sayısı kadar yedek üyeden oluşacak.

Merkez taşınmaz değer tespit komisyonunda yer alacak kişiler, Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının teklifi ve genel müdürün onayıyla belirlenecek.

Taşra taşınmaz değer tespit komisyonunda ise kamulaştırma biriminin teklifi ve taşra teşkilatının en üst amirinin onayıyla belirlenen kişiler yer alacak.

Taşınmaz değer tespit komisyonları, kira konusu taşınmazın değerleme günündeki kira bedelini ihale komisyonunca verilecek yeterli ve uygun süre içinde, taşınmazı yerinde görerek, inceleyerek ve gerekli piyasa araştırmalarını yaparak en doğru ve sağlıklı biçimde karar verecek.

Taşınmazın kiraya verilmesinde o dönemdeki yıllık kesintisiz kira geliri tutarını sağlıklı ve doğru olarak belirlemek, değer tespit komisyonunun temel görevi olacak ve tespitte rayiç bedel esas alınacak.

Değer tespit komisyonu bedel tahmini için bölge belediyesi, ticaret odası, sanayi odası, meslek ve ihtisas odaları, bilirkişiler, noter, tapu daireleri, emlak büroları ve özel sektör kuruluşlarından geniş boyutlu bir fiyat araştırması ve soruşturması yapacak.

Tahmini bedel, KDV dikkate alınmaksızın tespit edilecek ve bu durum ihale duyurusuyla şartnamede açıkça belirtilecek.

İhaleye çıkılacak taşınmazlar için kiraya verme ihale komisyonları, merkez ve taşra teşkilatı ihale komisyonlarından oluşacak. İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, onay merciince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanacak veya iptal edilecek.

Bu yönetmelikle birlikte Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Kiraya Verme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bu arada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, Shel-Turcas Petrol AŞ'nin depolama lisansı kapsamında Kocaeli'de faaliyet gösteren Derince Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nin depolama tarifesi tadilatı da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

YORUMLAR

ETİKETLER
Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.