Son dakika: Eğitimde yeni dönem! Erdoğan'a sunuldu: Öğrencileri ilgilendiren kritik gelişmeler
01 .
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, öğrencilere 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.
02 .

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  sunulan belgenin içeriğine ilişkin bilgi verildi.

03 .
Son dakika: Eğitimde yeni dönem! Erdoğan'a sunuldu: Öğrencileri ilgilendiren kritik gelişmeler

Taslakta, eğitim yaklaşımı ve ders kitaplarının yeniden ele alınması, ölçme ve değerlendirme süreçleri, sektörle bütünleşmiş okul modelleri, staj, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kalite güvence sisteminin kurulması gibi konularda politika önerilerine yer verildi.

04 .

Belgede, öğrencilere 21. yüzyılda kazandırılması gereken yetkinliklere ilişkin politika önerilerinin ortaya konulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 

Son dakika: Eğitimde yeni dönem! Erdoğan'a sunuldu: Öğrencileri ilgilendiren kritik gelişmeler
05 .

EĞİTİM YAKLAŞIMI VE DERS KİTAPLARI YENİDEN ELE ALINMASI

Bu çerçevede, eğitim yaklaşımı ve ders kitaplarının yeniden ele alınması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin üst düzey düşünme ve ürün ortaya koyabilmeyi destekleyecek biçimde kurgulanması,

06 .
Son dakika: Eğitimde yeni dönem! Erdoğan'a sunuldu: Öğrencileri ilgilendiren kritik gelişmeler

YAZILIM VE KODLAMA BECERİLERİNİN EDİNİLMESİ

Öğrencilerimizin teknolojinin  güvenli ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin yanı sıra yazılım ve kodlama gibi beceriler edinerek teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olabilmelerinin sağlanması,

07 .

LİYAKAT PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE YETİŞTİRME

Öğretmen, öğretim elemanları ve eğitim yöneticilerinin liyakat prensibi çerçevesinde yetiştirilmesi, atanması ve mesleki gelişimlerinin sağlanması, 

Son dakika: Eğitimde yeni dönem! Erdoğan'a sunuldu: Öğrencileri ilgilendiren kritik gelişmeler
08 .
Son dakika: Eğitimde yeni dönem! Erdoğan'a sunuldu: Öğrencileri ilgilendiren kritik gelişmeler

Paydaşlarla iş birliğine yönelik olarak, iş dünyasıyla yoğun etkileşim, sektörle bütünleşmiş okul modelleri,

09 .

ÖZGÜN UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

Staj, öğrenci niteliklerini izleme, kurumlar arasında fiziki ve beşeri kaynakların ortak kullanımı gibi konularda yeni yaklaşımlar ve özgün uygulamaların geliştirilmesi,

Son dakika: Eğitimde yeni dönem! Erdoğan'a sunuldu: Öğrencileri ilgilendiren kritik gelişmeler
10 .
Son dakika: Eğitimde yeni dönem! Erdoğan'a sunuldu: Öğrencileri ilgilendiren kritik gelişmeler

Yetkinliklerin kazandırılması sürecinde etkin bir kalite takibi için temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kalite güvence sisteminin oluşturulması gibi çeşitli hususlarda kapsamlı politika önerilerine yer verilmiştir.