YAYIN İLKELERİ

İnternet Bilinci Geliştirme:

Haber 7, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.


Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:

Haber 7, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.


Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:

Haber 7, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.


Eğitici olmak:

Haber 7, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.


Cevap Hakkına Saygı:

Haber 7, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.


Önyargısız Yaklaşım:

Haber 7, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.


Doğruyu Arama Kaygısı:

Haber 7, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.


Öncü olmak:

Haber 7, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.


Güvenilirlik:

Haber 7, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.


Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat