Bilim insanları uyardı! Fareler ve insanlar...Ölümcül pandemi ortaya çıkabilir
01 .
Bilim insanları, kemirgenlerin SARS benzeri corona virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, söz konusu virüslere karşı insanların bağışıklığı olmadığını belirterek, yeni bir pandeminin ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.
02 .

ABD’de yer alan Princeton Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, kemirgenlerin SARS benzeri virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği konusunda uyardı. Bu durum, Covid-19’dan sonraki pandeminin farelerden başlayabileceği anlamına geliyor.

 

03 .
Bilim insanları uyardı! Fareler ve insanlar...Ölümcül pandemi ortaya çıkabilir

Bilim insanları PLOS Computational Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında, özellikle SARS virüslerinin bağlandığı reseptörlere bakarak çeşitli memeli türlerinin genomik bir analizini yaptı.

Ardından, geçmişte bazı kemirgen türlerinin tekrar tekrar SARS benzeri corona virüslere maruz kaldıklarına dair kanıtlar buldular ve bu da onların muhtemelen belirli bir düzeyde direnç geliştirmelerine yol açtı.

04 .

Bununla birlikte, Covid-19 enfeksiyonuna neden olan SARS-CoV-2 adlı virüs, “zoonotik” hastalıklar kategorisine giriyor. Yani hayvanlardan insanlara geçiyor. Önceki araştırmalar, Çin at nalı yarasalarının, semptom göstermeden sayısız SARS benzeri virüse  ev sahipliği yapabildiğini göstermişti.

 

Bilim insanları uyardı! Fareler ve insanlar...Ölümcül pandemi ortaya çıkabilir
05 .

GELECEK PANDEMİLERİ ÖNLEMEK İÇİN HAYATİ BİR ROL OYNUYOR

Çalışma, moleküler biyolog Sean King ve New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nden bilgisayar bilimcisi Mona Singh tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, SAR ve Covid-19 gibi enfeksiyonların taşıyıcısı olan hayvanları belirlemenin gelecekteki pandemileri önlemek için hayati bir önemi olduğunu vurguladı.

06 .
Bilim insanları uyardı! Fareler ve insanlar...Ölümcül pandemi ortaya çıkabilir

Çalışmanın yazarları, “Araştırmamız,  kemirgenlerinin SARS benzeri coron avirüslerle tekrarlayan enfeksiyonlara sahip olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bu tür viral hastalıklara karşı bir direnç kazanmış olabilirler. 

 

07 .

HAYVANLAR VE İNSANLARLA TEMASLARI ÖLÜMCÜL PANDEMİLERİ ORTAYA ÇIKARABİLİR

Bu durum, bazı modern kemirgen türlerinin, henüz keşfedilmemiş olanlar da dahil olmak üzere, corona virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği yönündeki olasılığı artırıyor .Onların bağışıklığı olmayan diğer hayvanlar ve insanlarla teması yeni ölümcül hastalıklara neden olabilir” açıklamasını yaptı.

Bilim insanları uyardı! Fareler ve insanlar...Ölümcül pandemi ortaya çıkabilir
08 .
Bilim insanları uyardı! Fareler ve insanlar...Ölümcül pandemi ortaya çıkabilir

Diğer taraftan Dr. King ve Prof. Dr. Singh, SARS virüslerinin memeli hücrelerine girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini inceledi. Ekip, halihazırda SARS konakçısı oldukları bilinmeyen primatların ve diğer memelilerin ACE2 reseptörlerindeki korumanın çok az olduğunu buldu. Bu da, bu tür primatları ve insanları semptomatik vakalarına karşı savunmasız bırakıyor.

 

09 .

ACE2 RESEPTÖRLERİ HAKKINDA

"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enzimi, corona virüslere hücre kapısını açan bir "kilit" işlevi görüyor.  Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve mukoza ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2 , ayrıca kan basıncının düşmesinde rol oynuyor.

Bilim insanları uyardı! Fareler ve insanlar...Ölümcül pandemi ortaya çıkabilir
10 .
Bilim insanları uyardı! Fareler ve insanlar...Ölümcül pandemi ortaya çıkabilir

Bilim insanları, aynı enzimin daha önce Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan corona virüs için de alımlayıcı rol üstlendiğini ancak Covid-19'un, hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti.

Corona virüsün başak proteinin tutulmasına yardımcı olan ACE2 enziminin ardından ise “Serin Proteaz TMPRSS2”  virüsün hücrelerde çoğalmasına izin veriyor.