Kamuya en az ilkokul mezunu 1.253 memur ve personel alımı! Güncel Kasım ayı kamu iş ilanları
01 .
Kamu ve özel sektöre en az ilkokul mezunu ve en az 50 KPSS puanı ile Memur, sözleşmeli personel, işçi alımı alım ilanı yayınlanmaya devam ediyor. İşte en yeni kamu ilanları
02 .

Kamuya, özel sektöre ve üniversitelere memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı tüm hızı ile devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde ve farklı kurumlarında görevlendirilmek üzere toplamda 1.253 personel alımı gerçekleştirilecek. Kurumlarca yayınlanan ilanlar ile belirtilen kadrolara ilişkin başvuru şartlarından tarihine kadar tüm adımlar  detayları ile açıklandı. 

03 .
Kamuya en az ilkokul mezunu 1.253 memur ve personel alımı! Güncel Kasım ayı kamu iş ilanları

Adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken yine bazı kurumlar tarafından en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. Bazı kurumlar ise KPSS puanı yerine kura çekimi veya adayları kurum içi sınava tabi tutuyor. İşte güncel kamu ilanları..

04 .

Başvuru Şartları Neler?

Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve personel alımı genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği üzere;

Kamuya en az ilkokul mezunu 1.253 memur ve personel alımı! Güncel Kasım ayı kamu iş ilanları
05 .

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

7) Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

06 .
Kamuya en az ilkokul mezunu 1.253 memur ve personel alımı! Güncel Kasım ayı kamu iş ilanları

Kasım Ayı Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Alımı Yapacak Kurumlar (GÜNCEL)

09 .
Kamuya en az ilkokul mezunu 1.253 memur ve personel alımı! Güncel Kasım ayı kamu iş ilanları