15 bin TL maaş verecek! SGK KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru ekranı ve tarihi
01 .
Sosyal Güvenlik Kurumu en az 60 KPSS puan ile personel alımına ilişkin ilan yayınladı. Başvuru detaylarına ise haberimizden ulaşabilirsiniz.
02 .

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikleri uyarınca Programcı ve Çözümleyici alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kadro ve tecrübeye göre değişiklik göstermekle birlikte kurum adaylara en düşük 14.089 TL en yüksek 15.147 maaş ödemesi gerçekleştirecek.

 

03 .
15 bin TL maaş verecek! SGK KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru ekranı ve tarihi

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu perosnel alımı başvuruları 11 Kasım 2022 tarihinde başlayıp 25 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. 

 

 

04 .

Adaylar Adaylar Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

 

15 bin TL maaş verecek! SGK KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru ekranı ve tarihi
05 .

BAŞVURU ŞARTLARI NELER

 

06 .
15 bin TL maaş verecek! SGK KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru ekranı ve tarihi

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak. 

2-Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. 

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak. 

07 .

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. 

7- Adayların ; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar E-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 

8- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan KPSSP3 (60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 9- Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

10-Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler sözlü sınava katılamayacaktır.

15 bin TL maaş verecek! SGK KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru ekranı ve tarihi
08 .
15 bin TL maaş verecek! SGK KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru ekranı ve tarihi

11-Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınav notu ile KPSS Puanı toplamının ortalaması en az 70 olanlar başarılı sayılacak ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. (Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.) 

12-Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında göreve başlatılanlar), ilan edilen pozisyon sayısını geçmemek kaydıyla, nihai başarı puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınavına girenler arasından yerleştirme yapılacaktır. 

13-Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. 

14-İlanda belirtilen ücret tutarına brüt ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

15-Adayların, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden istenilen programlama dilini bildiğini gösteren belgelerine istinaden brüt sözleşme ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Tabloda %25 artırılmış hali gösterilmiştir.

10 .
15 bin TL maaş verecek! SGK KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru ekranı ve tarihi

Milli Savunma Bakanlığı en az ilkokul mezunu 89 farklı kadroya 1.098 işçi alımı gerçekleştireceğini ilan etti. İŞKUR üzerinden başvuruları toplayan bakanlık KPSS şartı aramaksızın kura ile görevlendirme yapacak.