KPSS 70 puan şartı aranıyor! MEB 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları
01 .
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) düşük 32.554 TL en yüksek 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacağını ilan etti. Adaylardan en az 70 KPSS puan şartı aranıyor.
02 .

Millî Eğitim Bakanlığı, 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı.

03 .
KPSS 70 puan şartı aranıyor! MEB 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru sürecini başarı ile tamamlayıp kadroya yerleşmeye hak kazanan adaylara ise MEB en düşük 32.554 TL en yüksek 48.831 TL maaş ödemesi yapacak. İşte merak edilen diğer tüm detaylar...

04 .

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Millî Eğitim Bakanlığıpersonel alımı başvuruları 19 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 23 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. 

KPSS 70 puan şartı aranıyor! MEB 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları
05 .

Adaylar e-devlet (Millî Eğitim Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek. 

BAŞVURU EKRANI

06 .
KPSS 70 puan şartı aranıyor! MEB 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI

 

07 .

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.) 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için ve yalnızca birine başvurabileceklerdir.) 

KPSS 70 puan şartı aranıyor! MEB 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları
08 .
KPSS 70 puan şartı aranıyor! MEB 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

09 .

ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ilk altı ayı için belirlenen ücret tavanı 16.277,45 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır

KPSS 70 puan şartı aranıyor! MEB 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları