Gelir, emlak ve çevre temizlik vergilerinde ilk taksit dönemi başladı

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı.

Gelir, emlak ve çevre temizlik vergilerinde ilk taksit dönemi başladı
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergilerinde ilk taksit dönemi başladı
GİRİŞ 01.03.2022 13:23 GÜNCELLEME 01.03.2022 13:23

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2021 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyanlarını elektronik ortamda yapacak.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik uygulamalarından "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden vergi dairesine gitmeden düzenleyebilecek.

Hazır Beyan Sistemi'ne, Başkanlığın internet sayfasından (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

2021'DE 1,4 MİLYON MÜKELLEF HAZIR BEYAN SİSTEMİ'Nİ TERCİH ETTİ

GİB, Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameleri hazırlarken kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları elde eden kişilere ilişkin bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, tapu, banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğal gaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan temin ediyor.

Söz konusu veriler GİB'in analiz araçlarıyla farklı kriterler dikkate alınarak değerlendirilip, mükellef bazlı sonuçlar elde ediliyor.

Geçen yıl 1 milyon 442 bin 786 mükellef kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarını Hazır Beyan Sistemi üzerinden bildirdi. Beyan edilen gelir 164 milyar 185 milyon 129 bin 974 lira oldu.

Hazır Beyan Sistemi ile mükelleflerin vergi dairesine giderek mükellefiyet kaydı açtırmalarına gerek kalmıyor. Mükellefler kendi kontrollerini yapıp, özel durumlarına uygun istisna, gider ve indirim gibi eklemeleri veya düzeltmelerini sistem üzerinden gerçekleştirerek beyannamelerini onaylayabiliyor. Ayrıca, geçmiş yıllara ait kanuni süresi içinde verilmeyen beyannameler de sistem üzerinden "pişmanlık talepli" veya "kanuni süresinden sonra" seçenekleriyle verilebiliyor.

GELİR VERGİSİ MART VE TEMMUZDA ÖDENECEK

2021 yılı kazançlarına ilişkin 1-31 Mart döneminde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yıl mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

Tahakkuk eden gelir vergisi GİB'e ait İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, kredi kartları, banka kartları veya banka hesaplarından, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinde ödenebiliyor.

GİB, 2021'de elde edilen gelirin beyanına ilişkin vergiye gönüllü uyumlarını artırmak, mükellefleri bilgilendirmek ve yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını beyan dönemi süresince yürütecek.

Mükellefler, yıllık beyannamelerini doldururken ihtiyaç duydukları açıklama ve örnekler için her gelir unsuruna yönelik GİB'in hazırladığı rehber ve broşürlere "www.gib.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.​​​​​​​

BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMESİ GEREKİYOR

Mükellefler tarafından, yıllık beyannamede bildirilen gelirden, yıl içinde yapılan şahıs/hayat sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar gibi harcamaların, yasal şartları sağlanması halinde indirimi mümkün oluyor.

Konutlardan elde edilen kira gelirinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyanı durumunda 2021 yılı için belirlenen 7 bin liralık mesken istisnasından yararlanılamıyor.

Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesini kanuni süresinden sonra vermesi durumunda vergi ziyaı cezası, gecikme faizi gibi cezai müeyyideler söz konusu olacağından, beyannamenin süresinde verilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor.​​​​​​​

EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ MART-MAYIS DÖNEMİNDE ÖDENEBİLECEK

2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ise 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenecek.

Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor.

Söz konusu vergilerin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor.

KAYNAK: AA