Gaziosmanpaşa 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 03.04.2024 00:05

İLAN

T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
 

ESAS NO : 2023/120 Esas
DAVALI : SEVDIJE ZEKJIRI Merkez Mahallesi Sünbül Sokak 2/1Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

Mahkememizce, dava dilekçesinin 28/07/2023 tarihinde İlanen Tebligat yolu ile yapıldığı anlaşılmakla;
Ön inceleme duruşması olan 26/01/2024 günü saat 09:45 te duruşma salonunda hazır olmadığınız anlaşılmakla; 7251 sayılı Yasa'nın 13. Maddesi ile değişik 6100 sayılı Kanunun 147. Maddesi gereği;
07/06/2024 günü saat 09:40ta mahkememiz duruşma salonunda hazır olunması;
Taraflara, tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen duruşmaya gelmeleri, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği, duruşmaya gelmedikleri ve dava takip edilmediği takdirde dosyanın HMK'nın 150. maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın no : ILN02012849

#ilangovtr