İBB İstanbul Elektrik Tramvay Ve Tünel İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü

GİRİŞ 03.04.2024 00:07
DÜZELTME İLANI
 
GES YAPTIRILACAKTIR
İ.E.T.T. İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

GES YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2024/404595
1- İdarenin
a) Adresi : Şahkulu Mah. Erkân-ı Harp Sok. No:2 34420 Tünel Beyoğlu/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2123722222 - 2122521017
c) Elektronik posta adresi : ihale.kisim@iett.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 28.03.2024 - 5086
b) Gazete ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : MİLAT Gazetesi , www.haber7.com internet haber sitesi
29.03.2024
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İhale ilanının 2.b maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2 –İhale konusu yapım işinin
b) Niteliği, türü ve miktarı: Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisi Yapımı (2 kalem 408,75 kilowatt) / Yapım işi.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 

Basın no : ILN02012837

#ilangovtr