Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi

GİRİŞ 03.04.2024 00:15
T.C.
BAKIRKÖY
25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
 

İ L A N

DOSYA NO : 2023/162
KARAR NO: 2023/650

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan sanık Şahin ve Zeynep oğlu 13/01/1990 İstanbul doğumlu, Fevzi Çakmak mahallesi 1118 sokak No: 50 D:3 Esenler/İSTANBUL adresinde ikamet ettiğini beyan eden Mehmet YATMAZ hakkında Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/11/2023 tarih, 2023/162Esas ve 2023/650Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 191/6 atfı ile 191/1, 62/1, 58/6, 53/1-a,b,d,e,maddeleri gereğince 1 YIL8 AY HAPİS cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verilmesi nedeniyle gerekçeli kararın tebliğinin tüm araştırmalara rağmen sabit adresini beyan etmesine rağmen tebliğinin mümkün olmadığından gerekçeli kararın sanık Mehmet YATMAZ'a tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde de kayıtlı adresi bulunamadığından, dosyamızda kendisine yapılan usulüne uygun herhangi bir tebligat bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Gazete ilanından 15 gün sonra kararın sanık Mehmet YATMAZ'a tebliğ edilmiş sayılacağından gerekçeli kararın tebliğ tarihindenitibaren7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabit katibine beyanda bulunulması, beyanın tutanağa geçirilmesi, tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesin nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29/03/2024

Basın no : ILN02013160

#ilangovtr