Bakırköy 6. Aile Mahkemesi

GİRİŞ 03.04.2024 00:17

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/399 Esas

DAVALI : BURHAN KAÇAR 15 Temmuz Mah. 1393 Sk. No:40/4 Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı SALTAN KAÇAR tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 05/06/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ve tebliğ olunur.

Basın no : ILN02013187

#ilangovtr