Tuzla Belediye Başkanlığı Arsa Satışı

GİRİŞ 15.04.2024 00:01
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
                             
       1-Belediyemize ait  taşınmazların satış  ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 30.04.2024 Salı günü Saat:14:00'da  Açık ve Kapalı Teklif  Usulü  ile yapılacaktır.  
 
S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle Miktarı Adresi İmar Durumu Kullanımı Tahmini Bedel G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü  
                             
1 …… 6042 5 Aydınlı(İçmeler) Mah. 149.00m2 İçmeler Mahallesi Enise Sokak  Konut İşgalli 1.341.000.00₺ 40.230.00₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif  
                             
2 …… 6041 11 Aydınlı(İçmeler) Mah. 225.00m² İçmeler   Mahallesi   Dal  Sokak Konut Boş 2,025,000.00₺ 60,750.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif  
                             
3 …… 6041 12 Aydınlı(İçmeler) Mah. 142.00m² İçmeler   Mahallesi   Dal  Sokak Konut İşgalli 1,278,000.00₺ 38,340.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif  
                             
4 …… 6041 13 Aydınlı(İçmeler) Mah. 233.00m² İçmeler   Mahallesi   Fırat  Sokak Konut Boş 2,097,000.00₺ 62,910.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif  
                             
5 …… 6041 15 Aydınlı(İçmeler) Mah. 299.00m² İçmeler   Mahallesi   Fırat  Sokak Konut İşgalli 2,691,000.00₺ 80,730.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif  
                             
6 …… 6001 4 Aydınlı(İçmeler) Mah. 196.00m² İçmeler   Mahallesi  Esengül  Sokak Konut Boş 1,862,000.00₺ 55,860.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif  
                             
7 …… 213 2 Aydınlı Mah. 4620.00m² Aydınlı Mahallesi  Zuhal  Sokak Ticaret+Konut Alanı Boş 57,750,000.00₺ 1,732,500.00₺ 30.04.2024 14:00 Kapalı Teklif  
                             
8 …… 6040 15 Aydınlı(İçmeler) Mah. 241.00m² İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi  Konut İşgalli 2.289.500.00₺ 68.685.00₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif  
                             
                             
        2-488  Sayılı  Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden   ( binde 5.69)  damga vergisi  tahsil edilecektir.              
        3-Şartname Belediyemiz Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir.              
        4-İçmeler Mah. 6001 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın 10,41m2 kısmı orman sınırı içerisinde kalmaktadır.               
        5-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;              
                             
                             
   Şirketlerin;            Şahıslar;                
  a)Şartname Dosyası        a)Şartname Dosyası                
  b)İmza sirküleri,          b)Nüfus cüzdan sureti,                
  c)Ticaret odası belgesi,        c)Yerleşim Yeri Belgesi                 
  d)Geçici teminat.          d)Geçici teminat.                
                             
                             
          Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde  hazır bulunmaları gerekmektedir            
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                    
  İlan olunur.                          

 

Basın no : ILN02012624

#ilangovtr