Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:01
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/262 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : GÜNYÜZÜ MAHALLESİ

MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
266
PARSEL NO : 8
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1,293.43 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN GÜDÜCÜ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/262 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
 

#ilangovtr Basın no ILN02014325