Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:02
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/278 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BEYLİOVA MAHALLESİ

MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
115
PARSEL NO : 6
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 63,54 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI: HASAN KUTLU,BAVER KUTLU, NEVAL KUTLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/278 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02014358