Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:04
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/342 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAHALLESİ

MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO :
3307
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.064,81
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH HAMDİ ASKAR, MACİDE ASKAR, MUSTAFA
ASKAR, POLAT ASKAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/342 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
 

#ilangovtr Basın no ILN02014387