Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:05
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/326 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAHALLESİ

MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 626
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 99,73 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : İDRİS TAYMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/326 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02014395